42 werken van barmhartigheid.

Ik vind dat we de lijst van werken van barmhartigheid moeten uitbreiden. We leven immers in een geëvolueerde wereld met eigen noden en inzichten. Vandaar mijn poging. Ik zal bij ieder werk een psalm gebruiken, ze zijn terug te vinden onder “gepsalm”. Als het af is komt er ook een uitgebreid boekje onder “andere”. Nu is er al een dunner boekje op de blog te vinden eveneens onder “andere”.

 

De hongerigen spijzen

De dorstigen laven

De naakten kleden

De vreemdelingen herbergen

De zieken verzorgen

De gevangenen bezoeken

De doden begraven

 

De onwetenden onderrichten

In moeilijkheden goede raad geven

De bedroefden troosten

De zondaars vermanen

Het onrecht geduldig lijden

Beledigingen vergeven

Voor de levenden en overledenen bidden

 

Luisteren naar de medemens.

Emoties van anderen in mildheid toelaten.

Het anders zijn in liefde aanvaarden.

De eenzame opzoeken.

Lijden verzachten.

Mensen vervoer aanbieden.

Boodschappen en verrichtingen voor iemand doen.

 

Iemand in zijn waarde bevestigen.

Zinvolheid geven aan een bestaan.

Angst wegnemen.

Anderen aan elkaar geven.

Neerdalen in de eenvoud en het leven van anderen delen.

Anderen oprichten tot zelfstandigheid.

De andere de mogelijkheden geven om iets op te bouwen om beter te leven.

 

Zorg dragen voor de natuur en de omgeving omwille van de andere.

IJveren voor rechtvaardigheid omwille van de andere.

Anderen aanzetten tot barmhartigheid.

Ordenen en aanreiken opdat anderen gemakkelijker vinden.

Tegen alles in medestander blijven.

Blijven hopen desnoods in hun plaats en dit ook uitdragen.

Waken en paraat staan.

 

Geduldig en mild in het leven staan.

Doen relativeren en humor binnenbrengen.

Hulp aanvaarden in dankbaarheid.

Wijzen op schoonheid.

Je laten vullen door Gods liefde en die mogen delen.

Duiden en vertalen.

De vreugde van het geloof doorgeven.