“Onze Vader” voor mij

Onze Vader,

jouw en mijn,

en ook van hen,

en zeker van de minste,

Onze Vader,

Jij die bent waar het hemels is,

ook in het kwetsbare en het gebrokene,

Jouw Naam

moge in liefde genoemd worden en gedaan:

“Jij die er bent” en “Jij die er zal zijn”.

 

Jouw rijk kome,

Jouw rijk van Vrede, van Liefde en van Gerechtigheid.

En niet die van mij!

Jouw wil zal gebeuren,

en geen enkele andere,

hier en nu,

en over tijd en plaats heen.

 

Geef ons elke dag wat we nodig hebben

– zoals ook wij bereid mogen zijn om te delen –

 

En vergeef ons

ons stuk maken,

onze weigering

en onze nalatigheid,

– zoals ook wij vergeven die mens die ons misdaan heeft –

 

En maak ons sterk

zodat we staande blijven

in de beproeving en de bekoring.

 

En verlos ons van het kwade,

in ons en rondom ons.

 

Zo is het en zo mag het zijn!