bedding vanuit psalm 8,4

Al te vaak kijken we naar het heelal en alles wat leeft

vanuit de bril hoe het in elkaar zit.

En dat is goed.

Hoe meer we Jouw schepping leren kennen en begrijpen

hoe beter we er mee kunnen omgaan.

Maar tegelijk zijn we zo blind voor de zin van dit bestaan.

Zo vaak ontvalt het ons te kijken naar Jouw liefde

die dit alles schept en samenhoudt.

Open onze ogen om “Jouw vingers” te ontdekken…

bedding vanuit psalm 3,3

Heer,

help mij op dat ik niemand veroordeel,

over niemand zware oordelen

uitspreek of denk.

Geef me wel inzicht om in te schatten

maar behoed me om in vakjes te stoppen.

Zelfs al lijkt het aanlokkelijk

om zogezegd mensen beter te kennen,

laat mijn hart groter zijn

dan te veralgemenen

en er een wij en zij en hen van te maken.

Amen.

bedding vanuit psalm 2,3

Geef me geloof

dat een uitnodiging is om me in Jou geboeid te zijn.

Geef me geloof

dat sterker is dan zoeken naar regeltjes en wetjes

zo te volgen alsof ze ervaren worden als een moeten.

Geef me geloof

zodat ik als nooit tevoren me vrij voel

en gegrepen door Jou.

Laat me Jouw gelofte aan de mens

zo ervaren dat ik volmondig ja antwoorden kan en wil

op Jouw uitnodiging.

Amen.

bedding vanuit psalm 1,6

Ik weet dat Je vele wegwijzers op mijn weg zet

maar geef me ogen en geloof om ze te zien.

Ik weet dat Je meegaat,

maar laat me Je ervaren als ik me alleen voel.

Ik weet dat Jij voorkeur hebt

voor de armen en voor Jouw hele schepping,

laat me daarom het kloppen van hun hart,

het kloppen van Jouw hart ervaren,

opdat ik op die ritmes

een bewogen mens mag worden.

Amen.

bedding vanuit psalm 1,2

Leer mij te proeven van echt geluk.

Laat niet toe dat ik ersatz zoek voor Jouw liefde,

geen drang naar hebben, geen nood aan meemaken,

geen verlangen naar macht of eer.

Maak mij eenvoudig en nederig.

Leer mij onder Jouw geboden te staan,

niet als een moeten,

maar een mogen ervaren

van Jouw liefde,

van de liefde voor de natuur en de medemens.

Help me te reciteren liefde in vele talen,

zolang mijn hart er maar door kloppen mag.

Amen.