Schema om de psalmen te bidden in 15 dagen

Begin op de eerste dag van de maand, zo zul je tweemaandelijks alle psalmen gelezen hebben. De 31 van een maand kun je als rustdag zien of de 15e dag herhalen.

    ochtend avond
    psalm aantal verzen psalm aantal verzen
Dag 1 Boek 1 1 tot 7 78 8 tot 14 76
Dag 2   15 tot 18 82 19 tot 24 87
Dag 3   25 tot 30 81 31 tot 34 81
Dag 4   35 tot 37 81 38 tot 41 68
           
Dag 5 Boek 2 42 tot 47 84 48 tot 51 80
Dag 6   52 tot 58 89 59 tot 64 77
Dag 7   65 tot 68 78 69 tot 72 86
           
Dag 8 Boek 3 73 tot 77 96 78 tot 79 85
Dag 9   80 tot 85 91 86 tot 89 96
           
Dag 10 Boek 4 90 tot 94 77 95 tot 101 68
Dag 11   102 tot 104 86 105 tot 106 93
           
Dag 12 Boek 5 107 tot 110 95 111 tot 118 105
Dag 13   119, 1-88 88 119, 89-176 88
Dag 14   120 tot 131 77 132 tot 137 81
Dag 15   138 tot 144 91 145 tot 150 80

 

beeldvormen vanuit psalm 8,2-3

Merisme – synecdoche – apostrof – metonymia

 

Mijn mond zingt van Jouw glorie.

Ik ben jouw kijkend kind.

Dag en nacht gonst het leven mij een lied in.

Dag lied, laat mij jou zingen!

 

Winter en zomer, iedere tij,

getuigen dat Jij schept en herschept.

Dag kleine vogel, dag grote boom,

dag mens naast mij, dag leven.

 

Mijn mond kan niets anders dan zingen van God,

mijn ogen lopen vol met Zijn beelden vol genade.

 

Zing dan met me mee,

wees als een kind

met open armen

spelend voor Zijn gelaat.

 

Queeste psalm 1

Spel psalm 1

ps 1 v1: actie 3X: stukmaker (L)/ overtreder (R)/ beterweter (T) of spotter (R): gooi 1d: 1= spotter//v 3-6: oordeel: (M = max. -2 } M 24) & (M = min. -5 } M 12) .

 

commentaar psalm 1

vers 1: Jij neemt actie 3x

De stukmaker valt L aan

De overtreder valt R aan

De beterweter valt T aan of de spotter valt eveneens R aan: gooi met één dobbelsteen: gooi je een 1 dan is het de spotter, anders is het de beterweter.

vers 3-6: daarna krijg je of een beloning of een terechtwijzing.

Is je M met minder dan 2 gezakt, dan krijg je de volle 24 terug.

Is je M met 5 of meer gezakt, dan kom je op 12 terecht.

 

brief aan mijn dochters 2d

Een geweten met gedachten die je uitdagen:

Je denken kan je aanzetten tot heldendaden. Tot zelfs met gevaar van eigen veiligheid of verlies van eigen evenwicht. Zoals een moeder het eten kan opsparen voor haar kind, zo kan een mens heel ver gaan in zijn inzet of genegenheid voor een ander. De ander is het immers waard. Aan de ene kant kun je in principe niet meer slapen tot je alles gedaan hebt om de ellende die een ander ervaart weg te nemen en gelukkig kun je toch nog altijd slapen om krachten op te doen voor de volgende dag. Het geweten zet je aan tot en is ook gerust als je vandaag alles gedaan hebt wat in je mogelijkheden ligt.

 

Gevoel van schuld en tekortkomingen:

Stel je voor een leven waarin je geen schuld of tekortkomingen zou ervaren. Op het eerste zicht zalig tot je dieper gaat nadenken. Iemand die geen schuld en tekortkomingen ervaart is een mens die niet in staat is zich in te leven en dus niet in staat om lief te hebben. Ik heb het hier niet over die mensen die beperkt zijn en minder in staat om zich in te leven en zich ook schuldig te voelen, wel over die wel over die mogelijkheden beschikken en dit alles aan hun laars lappen. Zo iemand is een heel gevaarlijk mens, vooral voor de ander maar ook voor zichzelf. Het is iemand die enkel zichzelf ziet en een overdreven groot beeld heeft van zichzelf. Aanvaarden van schuld en tekort is dus op zich goed. Let wel: als dit niet je leven gaat beheersen en je daardoor met een minderwaardigheidsgevoel moet rondlopen of met je zelf zo overhoop ligt.

 

Groei in de mensengeschiedenis:

Iets heel eigenaardigs is dat we zo evolueren dat we steeds meer een gevoel krijgen van wat waardig is. Vele erge vormen van mensonwaardigheid bestaan nog maar zijn door een heel aantal mensen niet meer aanvaard. Denk maar aan slavernij, aan mishandeling, dierenleed en ga zo maar verder. Wat 50 jaar geleden nog normaal was zien wij nu ook als fout handelen. Denk aan bepaalde straffen, aan het uitsluiten omwille van het anders zijn, en zo verder.

Gedachten bij het grote spelbord.2

In het midden van dit spelbord is er een binnentuin. Net zoals in een klooster. De psalmen zijn het pand. En daarbinnen past de tuin van de leegte en van de ontmoeting. Een ruimte zonder woorden, zonder verzen te lezen, een ruimte om binnen te treden enkel te bereiken via het bidden van de psalmen. Die ruimte is nodig, om de woorden te kunnen loslaten, de studie los te laten en te komen tot jezelf, tot het diepste in je wezen, je ongekende binnentuin. De psalmen zijn slechts hulpwegen om tot de tuin te komen. In jezelf mag je jezelf tegenkomen en Hem ruimte gunnen.

Gedachten bij het grote spelbord.1

Het spelbord is als een gebedsmantel met een gat voorzien voor je hoofd.

Zo zijn de psalmen ook gebeden en dan wel in alle schakeringen.

Psalmen dicht bij je hart, psalmen passend bij je buikgevoel, psalmen die je ruggengraat ondersteunen, psalmen die je hoog zitten en andere heel diep.

Een gebedsmantel met alle gedachten en alle emoties. Een mantel, die niet van jou, maar gekregen doorheen de traditie, gekregen met een diepe inspiratie: God in jou aan het werk.

een pzalm

Een psalm is vaak

zoals een zalm, tegenstroom in,

Niet zo gemakkelijk, lastig,

met levenskracht en gevaren

om uiteindelijk waar we ooit geboren zijn

het nageslacht leven te geven.

 

Een psalm kan enorm weerbarstig zijn

maar ze brengt ons naar de essentie van het leven.

Ze zorgt dat we in ons leven vruchtbaar mogen zijn

voor onze omgeving en voor onszelf.

Ze geeft ons inzicht in waar het eigenlijk om te doen is:

ze toont ons waarvoor we geboren zijn.

 

Daarom noemen ik voor één keer die gebeden en gedichten:

pzalmen.

Laat je er door raken

en geef ze niet op als ze tegen jouw stroom in willen zwemmen.

Het grote spelbord

De betekenis van de kleuren op het spelbord:

op de psalm (groter vierkant):

 • groen: positief
 • geel: op vijandig gebied
 • oranje: ziek
 • grijs: met vragen

op de verzen:

 • groen: dank of juichen
 • geel: vijanden
 • oranje: ziek
 • grijs: vragen
 • blauw: de vijand gestraft of gestopt
 • roze: titel van de psalm
 • wit: geen van de vorige

Verzamelingen in het spelbord:

boek 1: psalm 1 – 41

 • psalm 1 – 2
 • psalm 3 – 14
 • psalm 15 – 24
 • psalm 25 – 34
 • psalm 35 – 41

boek 2: psalm 42- 72

 • psalm 42 – 49
 • psalm 50 – 51
 • psalm 52 – 55
 • psalm 56 – 59
 • psalm 60 – 64
 • psalm 65 – 68
 • psalm 69 – 71
 • psalm 72

boek 3: psalm 73 – 89

 • psalm 73 – 83
 • psalm 84 – 86
 • psalm 87 – 89

boek 4: psalm 90 -106

 • psalm 90 – 92
 • psalm 93 – 100
 • psalm 101 – 103
 • psalm 104 -106

boek 5: psalm 107 -150

 • psalm 107 – 110
 • psalm 111 – 112
 • psalm 113 – 118
 • psalm 119
 • psalm 120 – 134
 • psalm 135 – 145
 • psalm 146 – 150

Dik omlijnde verzen zijn Godsspraak.

Er zijn psalmen waar in de kantlijn een cijfer staat: dit zijn nummers van psalmen die gedeeltelijk of geheel gelijkend zijn.

Er zijn psalmen die aanleunen en waarvan de naam onderlijnd is: dit zijn psalmen die samen een geheel vormen.

aangepast…

Ik heb “psalm voor mij 1” herschreven.

Na studie bleek het meer dan nodig om een juistere vertaling te geven.

De andere zullen zo ook nader bekeken worden.

Ik heb zeven aanpassingen gedaan.

Alvast een misvatting die ik er uit gehaald heb:

“de raad” had ik geïnterpreteerd als de groep en niet als de gedachten.

 

Dit pleit er nog eens voor om niet bij één vertaling te blijven!

Of om met tijd toch echt Hebreeuws te leren…

 

anders spelen met de verbondsring

Hoe verplaats je de pion op de verbondsring?

Gooi een muntje in het midden van de ring. Waar het muntje het meest op ligt daar zet je de pion.

Een eerste speler gooit nu met een dobbelsteen:

De pion gaat in wijzerzin vooruit.

Gooi je 1 of 2: neem de binnenste ring en ga het aantal ogen vooruit.

Gooi je 3 of 4: neem de middelste ring en ga het aantal ogen vooruit.

Gooi je 5 of 6: neem de buitenste ring en ga het aantal ogen vooruit.

 

Verschillende speelwijzen:

Bingo:

Neem de 5X5 bingokaartjes erbij alsook vele kleine pionnetjes.

Als een speler de pion verzet heeft, leest hij de nummers van de psalmen op dat vakje van de verbondsring. Als Hij een match heeft op zijn kaart mag hij een klein pionnetje plaatsen op dat nummer op zijn kaart.

Hij kan wel kiezen voor de psalm op zijn kaart die de meeste punten oplevert:

geel: 4 punten

groen: 3 punten

blauw: 2 punten

oranje: 1 punt

 

Als ieder één maal gespeeld heeft gooit ieder met de dobbelsteen. De speler met de meeste ogen mag beginnen, de volgorde van spelen is in wijzerzin.

Wie het eerst 10 punten heeft verzameld wint.

Tussenin kan de groep kiezen om een psalm te lezen en te bespreken.

 

Lotto:

Neem de 3X3 kaartjes met de symbolen er op alsook vele kleine pionnetjes.

Als een speler de pion verzet heeft en een symbool op zijn kaartje heeft dat overeenkomt met de plaats van de pion, dan mag die dat symbool bezetten met een klein pionnetje.

Wie een tweede symbool bezet kiest een psalm om die samen te lezen en te bespreken.

Wie een vierde symbool bezet wint.

 

Lotto varianten:

Neem de 3X3 kaartjes met de symbolen er op alsook vele kleine pionnetjes.

De speler kiest vooraf om een pionnetje te plaatsen op een leeg vakje.

Als een speler de pion verzet heeft en een symbool op zijn kaartje heeft dat overeenkomt met de plaats van de pion, dan mag die dat symbool bezetten met een klein pionnetje.

 

Variant 1: Als het een symbool is in de kolom naast dat pionnetje dan wordt er een psalm gelezen uit dat vakje op de verbondsring.

Wie een derde symbool kan bezetten wint.

 

Variant 2: Het kleine pionnetje wijst op een psalm tussen 1 en 50; het vakje eronder wijst op een psalm tussen 51 en 100; er nog onder tussen 101 en 150. Als er geen vakje onder is begint men natuurlijk weer bovenaan.

Als iemand een symbool kan bezetten dan kijkt die links naar de lege vakjes en de pion. Kies dan een psalm die te vinden is op de verbondsring waar de grote pion staat tussen die psalmen waaruit men kan kiezen.

Voorbeeld: Het lege vakje ernaast wijst op een psalm tussen 101 en 150: Kijk dan op het vakje van de verbondsring of er een passende psalm is om voor te lezen.

Wie een derde symbool kan bezetten wint.

 

Variant 3: Als een symbool kan bezet worden uit de derde rij dan levert die 1 punt op; de symbolen uit de tweede kolom 2 punten. Wie vier punten haalt wint.

 

Variant 4: Combineer variant 2 en 3 en haal vier punten om te winnen.

Combineer met de tegels van het basisspel:

Iedere speler krijgt 5 tegels. Tijdens de beurt van een speler mag die eerst de pion verzetten, de cijfers van de psalmen bekijken en tegelijk zijn tegels in de gaten houden. Wie een match heeft tussen de plaats van de pion en een tegel krijgt een punt. De tegel wordt gedraaid en toont aan de anderen het aantal punten.

Wie drie punten heeft wint.

Bidden 3, de onderlaag, lezen.

bidden31

Als we aan kinderen vertellen wat bidden is dan zeggen we meestal: Een gebedje lezen, spreken tot God, en God zoeken. Daarbij gaan we dikwijls gebedshoudingen aanleren en vertellen dat je de juiste sfeer moet hebben.

Die vijf antwoorden zijn mijn onderlaag, waarop het hele schema gebouwd is. Ze zijn niet de belangrijkste elementen, maar wel vaak de aanzet.

 

Links onder: Lezen.

Een gebedje lezen.

Er zijn veel mooie gebeden. De bekendste zijn het onze vader en het wees gegroet.

Daarnaast heb je vele gebeden zowel in de Bijbel als er buiten.

Om te leren bidden is het goed om door anderen voorbeelden te krijgen.

 

Gebeden lezen kan je helpen in je verdere leven.

Zo zijn voor mij de psalmen waarschijnlijk mijn voor altijd compagnons.

Ze dagen je uit, sturen je en helpen je bij het verwerken van emoties en ervaringen.

Ze brengen God dichter bij je, of moet ik het omgekeerd zeggen: ze brengen jou dichter bij Hem.

 

Lezen heeft dus iets van leren kennen, leren bidden.

We zijn heel ons leven leerlingen. En nooit zullen we het kennen…

Het is ook een je confronteren en zo hopelijk een verdiepen en verinnerlijken.

 

Door iemand anders zijn gebeden te lezen luisteren we naar mensen met ervaringen. Luisteren we hoe iemand anders omgaat met gebed. Luisteren we naar iemand anders met gebedservaringen, emoties, gedachten, naar het zoeken en hopelijk vinden van iemand anders.

Die getuigen kunnen ons op het spoor zetten. Hun omgaan en hun bevindingen kunnen ons helpen om ook antwoord te geven aan onze eigen ervaringen en emoties, aan ons eigen zoeken.

 

Verder is het ook in een traditie stappen.

Bidden is moeilijk vol te houden alleen. Daarom heb je een gemeenschap nodig, een thuis.

Dit kan je vinden in een bepaalde traditie die je op weg helpt.

Daarom zijn er zoveel  verschillende ordes en bewegingen.

 

Voor mij zijn de psalmen teksten en gebeden die ik kan lezen, waardoor ik in het bidden en beluisteren mezelf kan vinden in mijn bidden. Die traditie van gebeden zijn voor mij een hele wereld geworden en vormen mij in mijn staan in dit leven en in de relatie met medemensen en God.

psalmen

psalmen

dat is iets raars:

 

het begint in stilte – ps –

zoals in “pst! Ik heb je iets te zeggen”

gefluister… en tot je persoon.

Zelfs al worden psalmen gezongen, meestal voel je dan nog de stilte, zoals je die in kloostergemeenschappen kan ervaren.

ps: luister eens!

ps: tot jou gericht!

Het wordt zo een stil mijmeren en overdenken.

 

en daarna komt “almen” zoals in galmen of schalmen.

In de stilte blijft het in je nagalmen, krijgt het klank.

Een psalm gelezen komt tot leven,

het ontroert je, brengt je tot relatie:

eens uitbundig dankend, dan weer hard in je klievend, een schreeuw om nabijheid.

 

In het gebed blijft de psalm doorklinken,

hij geeft woorden aan jouw voelen en beleven,

hij brengt je nader bij de ander in gebed, een verbondenheid

en nader bij God en zijn verbond.