kind in mij dat psalmt: psalm 51

God, help me

maak me mooi, veeg weg mijn fouten

Ik weet dat ik misdaan heb

tegen Jou

Zo ben ik al van in het begin.

Jij verlangt dat we goed zijn.

Was me en maak me blij.

Ik zal dan spreken over jou goedheid.

God, doe me van Jou vertellen.

Jij verlangt niets speciaals.

Maar iemand die Je om hulp vraagt help Je.

Dan ben Je blij als Je goedheid bij de mensen ziet.

kind in mij dat psalmt: psalm 31

God, ik zoek Jouw hulp, red me vlug

want Jij bent toch mijn bevrijder.

Ik hou zeker niet van slechte dingen die zogezegd geluk brengen.

Ik zal zo blij zijn als Je me helpt.

Ik ben zo blij want Je hebt me sterkte gegeven.

Help me want ik heb het zo moeilijk.

Ze lachen me uit.

Ze zien me niet meer staan, een stukje vuil ben ik voor hen geworden.

En ze spreken over me.

Maar ik vertrouw op Je.

Laat toch niet met me lachen. Dat ze zwijgen!

Jij zorgt voor wie goed is.

En ik dacht: “Hij vergeet me”.

Maar nee hoor, Jij luisterde naar me.

Heb God lief en ga tegen de slechte in.

Hou vol!

Het kind in mij dat psalmt 1

gelukkig mag je zijn als je niet meedoet

met die alles stuk maakt en fout wil doen, met zij de iedereen uitlachen.

Maar wel kiest om goedheid, en zo God te zoeken.

Als je zo bent sta je vast als een boom met altijd vers water

en veel blaadjes en fruit in zijn takken.

Wat je probeert: zal wel lukken.

Maar als je kiest om niet het goede te zoeken zul je niet blijven rechtop staan,

want God ziet je graag als je het goede zoekt.