ontwakend waken door psalm 8,9

Als ik er over nadenk:

Ik kan niet vliegen, geen mens,

en toch hebben we de toekomst in handen van alle vogels.

Ik kan niet vliegen en toch vlugger dan alle vogels.

Ik kan maar wat zwemmen

maar zeker niet als de vissen

en toch maken wij door onze keuzes

de toekomst voor al het waterleven.

Ik kan maar wat ploeteren

en toch kan ik zonder maar iets te doen

me over het water laten brengen.

Zoveel macht gekregen

betekent ook zoveel verantwoordelijkheid.

En vooral zoveel vertrouwen

en geloof in ons.

Dank je.

 

ontwakend waken door psalm 8,6

Voor één keer naar mezelf kijken,

en zo Jou ervaren:

 

Als ik denk wat ik kan,

zelfs in mijn ziek zijn,

zelfs in mijn thuis moeten recupereren,

dan nog:

Ik heb zoveel gekregen:

Ik typ hier gewoon maar even gedachten,

gebeden en ze verschijnen op een scherm.

Ik mag meehelpen aan een beweging

samen met anderen om er voor elkaar te zijn.

Ik mag creatief mij ontplooien.

Ik heb een warme thuis met lieve mensen.

Ik heb vrienden.

Jij hebt me zoveel gegeven.

ontwakend waken door psalm 8,4

Op mijn rug neerliggend in het gras

en kijkend naar de sterren…

Hoelang is dit geleden?

En of ik nog zou recht kunnen achteraf?

 

Jouw vingers zien in dit spel van leven:

Een godsbeeld dat we met zijn allen

sinds de kindertijd verloren hebben…

 

God is zo anders geworden in ons denken…

 

En dan Hem, Jou terug vinden,

– niet langer over Jou,

maar met en tegen Jou –

Je aanschouwen en opzoeken.

 

En terugkijken naar die sterren,

naar dat hemelse dat weer hemels ervaren kan worden

en niet langer een uitleg van ontstaan krijgt.

 

En dan Jouw vingers voelen in alles wat leeft,

in mij:

Zelfs al zit ik gewoon op een stoel,

dit geeft me terug dat ervaren

van languit in het gras liggen:

Ja, Jij bent er en ik kan er niet naast kijken!

 

ontwakend waken door psalm 7,7

Mijn God,

kom Jij ook in opstand?

Is mijn woede terecht?

Mag ik samen met Jou strijden,

strijden tegen onrecht.

Mag ik terecht verbolgen zijn?

En ook al is mildheid mij door Jou gegeven,

ik kook over. Kook Jij met mij over?

Gaan wij samen het onrecht aan?

Ben Jij het die mij aanwakkert om vol vuur te zijn?

Of ben ik het die niet verdragen kan?

Sta op, hoe dan ook,

om mij te sussen of om met mij er iets aan te doen!

ontwakend waken door psalm 7,2

Bij Jou mag ik schuilen,

bij Jou mag ik huilen,

bij Jou is mijn thuis.

 

Waar mag ik anders mezelf zijn

dan dicht bij Jou,

Jij kent me en bemint me.

Bij Jou hoef ik geen traan te verbergen,

Bij Jou kent ook mijn schuld een thuis.

Bij Jou mag ik kwetsbaar zijn

en toon ik mijn ruwe kant,

mijn kwetsuren en mijn eelt,

dat Jij ze kunt genezen.

 

Bij Jou mag ik schuilen,

bij Jou kan ik lachen,

bij Jou is mijn thuis.

 

ontwakend waken door psalm 6,9

Hij hoort mij!

Hij kent me en luistert zelfs naar mijn adem zonder woorden.

Hij zal niet toelaten dat die stokt.

Hij voedt me met Zijn adem, zijn Geest vindt in mij een thuis.

Let dus maar op!

Want hoe je ook probeert om mij te ontdoen van alles,

Hij hoort en zal niet toelaten!

Ik leef, en ook al ben ik nietig:

Hij doet me leven.

Hij leeft in mij en ik in Hem.

ontwakend waken door psalm 6,5

door psalm 6,5

Jouw liefde omarmt me,

is een sjerp in de koude wereld,

is een warme knuffeljas in de bijtende hardheid,

is een kus die mij doet groeien

ook al ben ik nog in de ellende.

 

Jouw liefde bevrijdt me,

vrij, boven mijn ziek zijn,

vrij, boven mijn zoeken om rond te komen,

vrij, echt vrij

en ze leidt me via hoop naar redding.

Zonder Jouw liefde zou ik niet kunnen.

Zonder Jou zou er geen liefde zijn.

ontwakend waken door psalm 5,10

Nee, het zijn niet die slechte tanden,

niet die onfrisse adem,

maar de leugen en de zelfzucht

die mijn mond vervuilt.

 

Geen tandpasta, geen mentol

kan mij helpen

om zuiverder te zijn van inborst.

 

Leer me mijn mond te houden

als ze kwaad spreekt

of veroveren wil.

Geef me klank om van Jou te getuigen

door Jouw liefde die in me

waar mag worden.

ontwakend waken door psalm 5,8

Heer, ik ben niet waardig,

Jij maakt mij waardig

door mij te herscheppen,

door me weer op te richten,

door Jouw genade.

 

In Jouw woning mag ik vertoeven

telkens als ik ontroerd word

door schoonheid en medeleven.

Telkens als liefde me oproept om

bij Jou te zijn.

 

Ik ben bij Je thuis

als ik plaats maak voor de mens die mij nodig heeft,

als ik het roepen van mijn medemens toelaat,

als ik één ben en echte liefde ervaren mag.

 

Ik ben bij Je thuis

als ik aangeraakt door Jouw mysterie

bidden kan

in mijn werken

en in mijn rusten.

 

Ik ben overal bij Je thuis

als ik Je maar toelaat

en niet te veel zelf plaats in neem.

ontwakend bidden door psalm 5,5

Bij Jou is er geen kwaad.

Ik kan slechts in Jou zijn

doorheen Jouw genade,

doorheen de vergeving aan mij geschonken.

 

Bij Jou is er geen kwaad.

Jouw afweren is ter bescherming.

Jouw woede, als die er is, is terecht!

 

Bij Jou is er geen kwaad.

Niemand kan Jou echt voor zijn kar zetten.

Jij laat Je niet vangen als excuus,

wat extremisten ook mogen denken!

Integendeel, Jij getuigt doorheen de kleine mens

van het onrecht

en klaagt het aan.

 

Bij Jou is er geen egoïsme,

wel echte liefde,

levenopwekkend,

goedheid oproepend.

ontwakend waken door psalm 3,6

Jij, mijn kussen voor de nacht,

niet enkel om op te rusten,

maar om geliefd te zijn.

Jouw kussen wiegt mij in vertrouwen.

Mag ik ook Jou kussen?

 

Jij, mijn pantoffels om op te staan,

Jij staat altijd klaar,

heel de nacht wacht Je,

zonder dat ik het merk,

maar het wel weet.

Jij houdt de wacht aan mijn bed

en nodigt me elke morgen weer

om op te staan.

Jij geeft vastheid aan mijn voeten.

 

Jij, mijn steun als ik slaap of ontwaak…

Jij, mijn bedding en mijn pad…

ontwakend waken door psalm 3,4

Met opgeheven hoofd kijk ik naar Je schepping.

Alle tegenstand blijft onder als slechts een achtergrond, een decor.

Daarboven mag ik uitzien

naar Je liefde, Je nabijheid.

Mag ik uitzien naar Jou.

Stilte in hels lawaai, harmonie in wanorde.

Een vogelzang in de kilte, een lach boven gehuil.

 

Jij richt mijn hoofd op

opdat ik zou zien,

zou opmerken

dat leven meer is dan

veel meer,

dat leven gezaaid is

in en door Jouw liefde.

 

ontwakend waken door psalm 4,9

Gerust gaan slapen.

Is slapen dan nog wel nodig

als ik al gerust ben?

Als je geen rust kent kun je niet slapen.

Zoek dan eerst wat stilte of verstrooiing

zodat je niet opgejaagd slapen moet.

 

Zo is het ook bij Jou:

Ik kan Je slechts op het spoor komen

als ik niet vol ben van andere wegen,

tenzij Je me schokt

en verplicht.

 

Zo de slaap vatten is bij uitputting.

Ik bereid me liever voor

dan te vallen.

 

God, laat niet toe dat Je me moet overvallen.

Maak me ontvankelijk en gerust.

ontwakend waken door psalm 2,9

Zoals een pottenbakker

misbaksels niet zal uitstallen, maar stukslaan,

zo krijgt Gods gezalfde de macht te oordelen.

 

Het gaat hier om die buil in elk van ons,

bidden we dat enkel die buil verplettert wordt en weg genomen.

Wie zou nog recht staan als Hij ons alles aanrekent?

 

Lieve pottenbakker,

zolang heb Jij Je handen gehouden

om ons te laten opgroeien,

om in ons opening te maken,

niet om er iets in op te potten,

maar om op te vangen

om dienstbaar te kunnen uitschenken…

 

Lieve pottenbakker,

Zoveel mensen worden getekend door het leven,

in de hitte van ons bestaan.

Zo breekbaar zijn we

en zo vlug aangetrokken door ander vuur.

Denk nog eens na voor je stukslaat…

 

Lieve pottenbakker,

ergens voel ik nog Je hand,

omwille van die streling

spaar ons.

ontwakend waken door psalm 2,6

Opkijkend naar die berg.

Naar dat zo onbereikbare, naar dat wat ons overweldigd.

 

En een berg in Jeruzalem,

een plaats waar eens een tempel stond,

waar ook vandaag een tempel staat, maar een andere…

Een plaats, zo menselijk, waar wel eens wreed gevochten is….

 

Tegelijk zo Goddelijk nabij en menselijk klein…

Daar en nergens anders,

in de ontmoeting van Goddelijk met zelfs klein menselijk,

daar is de gezalfde aangesteld.

Daar is zalving nodig om op te nemen,

daar is Hij nodig die ons verbindt.

ontwakend waken door psalm 2,1

Als een storm, als een vloed,

gevaar niet enkel op de dijken,

Gewoel om me heen,

gewoel ook in mij…

Opstandig tegen goed-aardig,

Opstandig als zand in eigen ogen,

blind geworden van eigen willen,

en niet meer zien dat God het goed met ons voor heeft.

Een storm vanuit een honger naar meer en meer…

Een storm die uiteindelijk zal vernielen,

die onszelf zal pijn doen.

ontwakend waken door psalm 1,3

Mag ik een boom zijn?

Jouw levend water in mij laten borrelen,

eerst in mijn schors

om dan in mijn hele lijf mij te doen leven.

In het licht van Jouw Licht,

met Jij voor ogen…

Laat mijn bladeren niet enkel schutting voor mezelf zijn,

laat in mij wonen.

Maak dat ik vruchten afgeven kan,

sappig en zoet, maar vooral voedzaam.

Sterk me in het wachten op mijn tijd.

Mijn tijd door Jou gegeven,

Jouw tijd voor mij.

ontwakend waken door psalm 1,2

Jouw wetten, Jouw leer.

Ik, Jouw leerling.

Laat me Jouw leer kennen,

Laat me in Jouw leer een thuis vinden.

Jij, leraar, aan Je voeten wil ik naar Je luisteren

en doen wat Jij me voordoet.

Geen leer om zomaar te kennen,

Geen leer om zomaar te onthouden.

In de leer bij Jou:

Handig worden in lief en recht,

in hechtheid en onthechting,

in leven met Jou

en door Jou.

Jouw leer leren

en uiteindelijk

Jou leren kennen.