opstandig bidden vanuit psalm 8,7

Hopelijk heb Jij wel andere handen dan de onze!

In wind en storm waarschuwt heel Je schepping ons over ons gedrag!

Wat kan ik me opjagen over die gedachte

dat enkel aan de mens zou gegeven zijn!

Wij zijn zo een dikke nekken!

Ja, er is veel gegeven

maar al verschillende keren zijn er in de geschiedenis van de aarde

na rampen enkelen opgestaan, kleine aangepaste dieren…

En niemand had gedacht

dat een einde zou komen aan de macht van die uitgestorven zijn!

opstandig bidden vanuit psalm 8,6

Wij zijn het die als een god willen leven!

Jij gaf ons vele talenten en mogelijkheden,

en wij grijpen ze en nemen van anderen af!

Ons leven als een god is anderen afnemen om goed te leven!

Jouw God zijn is kansen geven, zo anders!

Proeven op dieren, kweken als slachtvee,

vervuilen voor ons gemak, willen gediend zijn…

Is dat als God?

opstandig bidden vanuit psalm 8,3

Vanuit wie onmacht heeft klinkt getuigenis van Jou.

Zouden dit vandaag nog de kinderen zijn van de mens?

Ja, maar…

Of zouden het de kinderen zijn van heel Je schepping?

De onmachtige bomen die omgehakt worden voor winstbejag?

De dieren die steeds een kleinere leefomgeving over hebben?

Het is alvast in de broosheid en de schoonheid van de natuur

dat ik Jou ontdekken mag!

Waarom zou ik anders zo graag

naar een reportage, een documentaire kijken?

 

opstandig bidden vanuit psalm 7,12

Het spijt me God,

ik ben vaak te weinig kwaad.

Het kan me te weinig raken.

Blij dat Jij nog toornen kan,

maar wees niet te streng

anders ga ook ik ten onder.

 

En toch,

vaak denk ik

en waarschijnlijk niet terecht

waarom Jij niet eerder ingrijpt?

Waarom recht zo een trage wegen kent…

 

Sus mijn ongeduld

en maak mij een vuriger voorstander voor gerechtigheid

zodat ik meer dan nu

geraakt word en opkom voor wat goed is.

opstandig bidden vanuit psalm 7,2

Als ze mij aanvallen

omdat ik zelf een aanvaller ben geworden,

laat ze dan maar doen.

Maar ik denk dat ik onrecht word aangedaan.

Hun aanvallen is niet terecht!

 

Ik word vervolgd in ieder mens die vluchten moet.

In die stroom van reddelozen,

in die menigte van vervolgden en gepesten,

in de martelaren van deze tijd.

 

Zo moet God zich ook voelen:

Hij roept menselijkheid op

om bevrijding te zijn,

om een thuis te bieden.

Hij is opstandig en zo moet ook ik zijn.

 

Stop dat veroveren!

God staat immers aan de kant van de machtelozen!

 

opstandig bidden vanuit psalm 22, 7

Ik hoorde:

“Ik ben het niet meer,

dagen gaan aan mij voorbij.

Ik ben er enkel nog voor jullie.”

En dan lees ik in psalm 22.

Voor het eerst in mijn leven

snap ik ten volle wat het betekent.

En dat maakt me kwaad!

Ik wil in haar plaats leven.

Help haar toch,

ze is mij zo dierbaar.

God, Jij maakte haar tot mooie mens.

Laat niet toe dat ze zich gepasseerd voelt.

Amen.

opstandig bidden vanuit psalm 3,2

God, zo rap zijn we

om Jou in vraag te stellen bij tegenkanting,

alsof Jij voor ongemak zorgt;

alsof Jij ons testen wilt;

alsof Jij ons leven niet aantrekt.

Ben Jij niet net waar mensen in nood zijn?

Ben Jij nu niet net diegene die ons geluk wenst?

Wat is die tegenkanting?

Mensen, met de keuze om te kiezen voor het goede en andere keuzes maken.

Natuur, die net de mogelijkheid heeft gegeven dat wij kunnen bestaan.

Ons samenleven dat een pogen is om in vrede te leven.

Onze beperktheid.

Onze eigen fouten die op ons wegen.

Ja, Jij zit er tussen, maar niet in een tegen, maar met.

Amen.

opstandig bidden vanuit psalm 2,2

God,

zoveel mensen worden vervolgd

omwille van hun geloof in Jou.

Zoveel mensen maken oorlog

omwille van een verschillend geloven in Jou.

Zoveel mensen vinden geloven dan ook oorzaak van twist.

En Jij roept net op tot vrede en medeleven.

Open mensenharten met Jouw liefde en erbarmen.

Breng aan ons verstand

dat Jij niet die God bent die oproept tot geweld!

Amen.

opstandig bidden vanuit psalm 1,6

Heer,

leer me Jouw nabijheid te ontdekken.

Soms lijk Je zo ver

van de mens die recht in het leven staat.

Tegenslag na tegenslag

maken soms het leven zo lastig.

Ik zie het bij een aantal naasten,

bij mensen in mijn buurt.

Mag ik een teken van Jouw nabijheid worden.

Help me steeds uitzicht te helpen zien.

Wees mijn compagnon

zodat ik ogen kan openen,

zodat Jij die er steeds bent

meer zichtbaar in hun leven kan brengen.

Amen.

opstandig bidden vanuit psalm 1,3

God, het is niet waar

dat het ieder nu goed gaat

die dagelijks Gods wegen zoekt.

Het is niet waar

dat voor mensen die oprecht in het leven staan

het altijd voor de wind gaat.

Ik zie goede mensen

die gebukt gaan onder onrecht.

Ik zie goede mensen

met veel tegenslag.

En toch…

als ik vreugde vind in Jouw wegen gaan

dan vind ik telkens opnieuw kracht

om verder te gaan,

wat me ook tegenzit.

God, geef vruchten naar de levensweg,

help de mens die tegenwind krijgt

om met grotere vreugde van Jou te kunnen leven.

Amen.

opstandig bidden vanuit psalm 33, 19

Bij tekort aan voedsel in leven houden?

Goede God, dat lijkt zo wreed!

En zo graag zou ik op Je schieten

om geen pijlen te moeten verschieten

op de mens, op mezelf.

Jij zorgde voor genoeg voedsel,

als het maar verdeeld wordt.

En zo gemakkelijk kan ik schieten op die groten

die enkel denken aan eigen gewin

maar intussen sta ik ook met overtollige kilo’s…

God, zijn wij het mensen die zo wreed zijn

dat we mensen met tekort zomaar verder laten sukkelen?

Ben ik het?

Ik kan toch niet alle schulden op mij nemen,

en het is ook geen waar!

En toch: Ik zou meer kunnen doen,

en doe het voorlopig niet.

En wat valt het me zwaar te weten

dat in mijn denken

er enkel vergeving mogelijk is na berouw en omkering…

En ik bij mezelf die bekering enkel in goede gedachten

bij me waarneem, en te  weinig in daden.

Heer, kun Je het me toch vergeven.

Ik wil er werk van maken, help me toch!

opstandig bidden vanuit psalm 33,7

Wij zijn Jouw dijken aan het slopen.

Onze levensstijl heeft consequenties.

Opwarming van de aarde

voelt hier voorlopig fijn aan,

maar in andere landen is er al

droogte en overstroming.

Wij komen respect te kort,

respect voor Jouw aarde,

respect voor de medemens in het zuiden,

respect voor Jou

en zo ook voor onze kinderen

en voor ons.

Ik vraag geen ophoping van de dijken,

geen lapwerk,

maar doe mij beseffen,

meer dan enkel theorie,

dat ik anders leven moet

opdat morgen nog ieder blij Jouw kan loven.

opstandig bidden vanuit psalm 33, 1

Sorry, God,

ik heb er wat moeite mee.

Ik zie en hoor mensen juichen voor Jou

en tegelijk hun hart sluiten.

En ik geloof dat ze oprecht zijn.

Vanuit een angst om het vreemde

en om eigen behoud

zien ze niet langer de mens in nood

als naaste;

zien ze niet langer de mens die anders is

als naaste.

Ze sluiten uit en krijgen veel bijval.

Het doet me pijn,

ze staan naast me om Je te loven

en laten zo niet toe dat anderen mee

kunnen juichen.

Wat moet ik doen?

Help me God!

opstandig bidden vanuit psalm 4, 5

God,

alsof ik enkel pieker

omdat ik iets misdaan heb

of te weinig vertrouwen heb,

Jij weet wel beter.

Ongerust omdat ik meevoel met die andere,

omdat ik het lot aantrek van die medemens.

Zodat houdt me wel eens wakker.

En ik ben er zeker van:

Dit houdt ook Jou wakker!

En toch blijf Je zeggen:

heb vertrouwen,er is toekomst ook voor deze mens.

En blijf Je in mij zeggen:

Ik zegen Je dat Je om die naaste geeft,

maar laat je nu zegenen:

Ik zegene en beware je.

Goddank,

Amen.

opstandig bidden vanuit psalm 4,9

Nee, God, ik ga niet (uit)gerust slapen,

anders zou ik mijn bed niet opzoeken.

Maar wel in volle vertrouwen

zodat Je mij weer uitrusten kan

met nieuw vertrouwen,

met nieuwe moed,

met opgeladen liefde,

met frisse ik

om weer Jou zichtbaar te brengen

in mij en in mijn omgeving.

Slaapwel,

Jij zal me wel wekken,

en nu ga ik in volle vertrouwen

mijn ogen dicht doen.

Amen.

opstandig bidden vanuit psalm 4,2

Goede God,

als ik het eens moeilijk heb

dan wil ik veilig schuilen in een klein plekje,

en waarom niet onder een warm deken.

Zo krijg ik de ruimte,

weg van problemen en soms harde realiteit.

Dan zoek ik bij Je geborgenheid.

Zodat  ik weer ruimte krijg,

om even later,

weer te kunnen genieten van al het mooie,

zodat ik weer dansen kan in weidse ruimte,

al is het maar in gedachten.

Dank voor die kleine knusse dicht bij Jou,

dank om weer te kunnen dansen.

Amen.