ps! psalm 22

Mijn God, waarom heb Je mij verlaten?

Ik roep Je, ik hoop op Je! Maar ik ben

niets meer, bespot, gebroken, neergelegd in het stof…

…Help mij,

Nabije van in de moederschoot!

Ik zal Je loven!

“God luistert! Bekeer je tot Hem! Buig en volbreng je beloften! De Heer heeft alles volbracht!”

ps! psalm 18

U heb ik lief, mijn Steenrots en Bevrijder.

Uit het vangtouw gered. Je stem overdonderde de schepping.

Rechtdoener….bevrijd

…Zijn Lichtend Woord ben ik trouw. Geen andere god dan God.

Hij gaf me de kracht tegen mijn vijanden.

Leve God! Zing God!

Zijn gezalfde

schenkt Hij triomfen.