Ps! psalm 35

Ze doen mij onrecht aan,

willen mij er onder.

God, sta toch op

en laat ze beschaamd staan.

Doe mij recht: dat ze in eigen strikken vallen.

Jou zal ik loven: mijn redder!

ps! psalm 18

U heb ik lief, mijn Steenrots en Bevrijder.

Uit het vangtouw gered. Je stem overdonderde de schepping.

Rechtdoener….bevrijd

…Zijn Lichtend Woord ben ik trouw. Geen andere god dan God.

Hij gaf me de kracht tegen mijn vijanden.

Leve God! Zing God!

Zijn gezalfde

schenkt Hij triomfen.