psalmsprokkelinkskes bij psalm 1

Ambrosius (eind 4e eeuw) stond stil bij het woord “zalig” in zijn preek over psalm 1. Daarin maakte hij een tegenstelling tussen zalig genieten en genieten weg van God.

En inderdaad het woordje “zalig” zeggen we wel eens als we genieten.

Genieten vanuit een hemelse ervaring is heel anders dan genieten ten koste van.

Ik ben zo vrij om twee nieuwe woorden te maken afgeleid van genieten:

omnieten en vernieten.

Omnieten: genieten van het kleine, van iets van niets en tegelijk genieten om wille van het gratuite ons gegund. Dat omnieten brengt ons dichter bij het mysterie van het leven en dichter bij God.

Vernieten: zo genieten dat alles objecten worden, dat alles ontdaan wordt van waardigheid om ten dienste te staan aan eigen genot.

 

“Zalig genieten voor de mens” heeft niets te maken met vernieten maar brengt ons via omnieten dichter bij God.

psalmsprokkelinkskes 3,5

vers 5

Gezien de tempel afgebroken is kan het woord van God niet langer klinken vanuit de tempel.

Vandaar het klinken vanuit de heilige berg. Is dit geen gedacht ook voor ons? Tempel en kerk zijn tijdelijke plaatsen waar mensen samen komen om te bidden. Bergen zijn oriëntatieplaatsen voor mensen onderweg. Als vaste plaatsen en gewoontes wegvallen worden we terug erop gewezen om God te horen in alles wat we onderweg ontmoeten en zien.

psalmsprokkelinkskes 3,1.3

vers 1 en 3

Met deze psalm wordt verbonden de geschiedenis van David in 2Sam.15.

Hoe kan er in de ogen van mensen een God zijn die David nog kansen geeft als hij Uria laat omkomen om zijn vrouw te kunnen toe-eigenen (2Sam.11)? Maar zoals je in vers 9 zal opmerken hebben we met een vergevende God te maken, ten minste als er berouw is en dat merken we in 2Sam.12.

psalmsprokkelinkskes 3,1-2

vers 1-2

Met deze psalm wordt verbonden de geschiedenis van David in 2 Sam. 15.

Als we het tweede vers zo lezen dan is het normaal dat hij vele tegenstanders heeft want hoe kun je tegelijk een grote koning zijn, leven in een paleis en de armen nabij zijn? Wie eerlijk is kan niet in een paleis wonen, of stelt die plaats ten dienste van vele mensen.

psalmsprokkelingskes 2,12

vers 11

De voeten raken de aarde. Wie God eert kan niet anders dan ook zorg te dragen voor zijn schepping. Wie de voeten kust maakt zich vuil in de betekenis van “hij laat zich raken en wordt er door getroffen”. Een herder moet naar zijn kudde ruiken. Wie liefheeft houdt zijn handen niet proper maar helpt en raakt de getroffene aan. Denk maar aan de parabel van de barmhartige Samaritaan.

 

psalmsprokkelingskes 2,7

vers 7

Ik heb je vandaag tot leven geroepen. Er staat niet: Ik heb je als klein kind geboren laten worden. Hij spreekt ons aan en zegt dat Hij heden ons verwekt heeft. Hij maakt ons vandaag tot een nieuw mens, tot een zoon en dochter. Zo mogen we in Zijn liefde herboren worden, de oude mens afleggen en leven in zijn liefde.

psalmsprokkelinkskes bij 1,6

Er zouden geen rechte wegen zijn als de mogelijkheid niet bestaat om ook schuine wegen te gaan.

Een vraag die wel eens kan opkomen is of er werkelijk wegen zijn die dood lopen en waarom die er dan zijn. Ze zijn er om op je stappen terug te kunnen keren of om terug op het rechte pad te geraken.

Terugkeren is toegeven. Op de rechte weg weer geraken is soms met kleerscheuren maar de moeite om het te doen.

psalmsprokkelinkskes bij 1,3 b

Aan stromend water lezen we in psalm 1.

Niemand vraagt zich af van waar dit water komt.

Het is water dat leven geeft.

Komt het van de bergen of van een klein stroompje?

Het is stromend water en dat is voldoende om te weten.

Zo mogen ook wij ons voeden met wat ons te leven geeft.

Alles komt toch uit Gods hand…

Uit de Bijbel of uit het leven: Als het maar leven geeft!

Vraag dus niet enkel raad aan een geleerde.

Vraag het ook aan die kleine mens.

En waarom niet aan een kind dat hopelijk nog onbevangen wijsheid mag ontvangen?

psalmsprokkelinkskes bij 1,2

Niemand reciteert dag en nacht Gods leer. (psalm 1,2)

Toch wel als je zowel ’s ochtends, overdag en voor het slapengaan

je wet aan Zijn woorden en Hem in je leven betrekt.

Daarvoor is het belangrijk om kleine gedachten in je leven mee te dragen

zodat die in het werk en bij ontspanning, bij ontmoetingen en bij ervaringen

steeds bij je mogen opkomen. Als je in al die momenten wel eens een kort schietgebedje voelt opkomen.

psalmsprokkelinkskes 1,1

Wie mag zich gelukkig weten in psalm 1,1? Wie niet verkeerd doet!

Het lijkt minder streng dan in Matheus 25:

Wie mag zich daar bij het oordeel gelukkig weten:

Diegene die het goede gedaan heeft en niet nagelaten heeft dit te doen.

Maar eigenlijk zijn beide teksten streng:

Wie doet nooit verkeerd?

En wie helpt eens niet?

Beide teksten zijn oproepen om meer Gods droom te volgen.