schietgedachtjes 36

Zonde is er in ieder hart

wie slecht bloed zet is er zelf vol van

zonder zonde, dan is er enkel nog r; en r staat voor er, er zijn, ten volle.

zonde luistert niet, en zeker niet naar God.

wie zich van zonde laat overspoelen, verdrinkt er in

en verdringt en verdrinkt de andere

in de wagen van zonde stuurt de blinde woede langs leugenwegen

Hij bedenkt plannen om de ander te strikken en strikt zo zichzelf

Gods liefde lijkt ook zo laag, om ons te bereiken

Naar Gods recht kijken we op omdat het neerstroomt tot in de dalen

schuilen is onder Gods vleugels mogen uitvliegen

Van Gods bron word je dronken en word je helderder dan ooit voorheen

Laat die met grote voeten over zichzelf struikelen

Geef die met lange armen schouderpijn

als misdaad valt kan daad opstaan

schietgedachtjes 35,17-28

Hoe kijk Jij, God, naar mijn lijden?

leeuwen verscheuren alleen als ze honger hebben.

En Je blijven loven ook als de gemeenschap is gekrompen

Geen verraad want ik deed niets mis: schandelijk betichten

vrede door hen met twee v’s

met een stok om een hond te slaan, de valse honden!

met een valse compassie

Wees niet wak, wakker!

menselijk oordelen: stuk maken; Gods oordelen: delen van Zijn gerechtigheid

geen kans tot ontnemen van kansen

laat ze uit lachen, niet meer kunnen

geen beschutting, voor schut

Alleen God boven mij

lof zingen, van liefde zingen

schietgedachtjes 35, 1-16

wie vernedert wordt vernedert

Wie oordeelt wordt beoordeelt

God heeft toch geen schild nodig?

Is zijn wapenuitrusting niet: wapens laten rusten?

Zijn oordeel is vlijmscherp

sta op mijn weg, zodat ik weg kan

God redt… mij

laat afdruipen die hoogmoed

Jouw volgelingen, bevrijdt ze van vervolgingen

die mij uitkafferen, laat ze worden als kaf

Als kaf wegvliegt blijft het zaad over.

jacht op de jagers

Mogen hun duistere wegen echt duister worden

maak het proper: verwijder hun netten

gevangen in eigen netten, opgekuist!

netten opgerold is daders gevangen genomen

in eigen val vallen

grijpgrage webmakers vluchten voor vrije vogels

gered in opgevangen in een liefdesnet

losprijzen

Hij is al Hij, Hij alleen

Hij doet kleinen uit de netten ontsnappen.

De dikken blijven kleven

vallen van valsheid

een vragenpeloton zonder blinddoek

van iedereen ver gelaten

Je hoeft je niet te kastijden, zij doen het wel

vasten om los te weken?

Ik ben ernaast, ik ben hun naaste niet

in plaats van “ach”en, lachen

een mikpunt onder spot: veel licht rond mijn in duisternis zijn

goddelozen, goedelozen

die god en goed lozen

aangevallen om dieper te vallen

haat gaat hen vooraf

 

schietgedachtjes 34

God: altijd prijs! vol lof!

Hem loven is zijn lied zingen

lof love

juichen is hopen

de arme doen juichen

huilen wordt zo schuilen

verHEERlijken

Zijn antwoord: een uitgestoken handwoord

loslaten van angsten

“ang” van bang en angst wordt ingekapseld door andere letters tot verlangen en zo verdwijnt “ang”

kleur krijgen van geluk: geen kleur van schaamte

mooi kleur krijgen

couleur de bonheur

Kijk naar mij, arme: de arme is arm gebleven maar nu vol geluk

vrij bevrijd vrijer

niets tekort met God

omarmd

omgeven door gave

met smaak omringd: proef er van

zeker geen heiligen maar geheiligden

ontzag voor zijn gezag

vrezen zonder angst

overmoedigen geraken er onder

wie met open handen leeft, krijgt

onderrichten tot oprichting

onderricht in liefde: Zijn liefde moet in je afstralen

wie leugen spreekt leeft in een leugen

maak en breek niet af, maak niet stuk maar heel helemaal

strijd voor vrede op een vredige manier

Hier heb je lief, God ziet je!

oog en oor: 4 X o op jou gericht

toorn op wie hoog torent

is doen vergeten vergeven of echt wegvegen?

God is geen echo maar antwoord

harten helend

de vernederde optillen

in de ramp gered, niet altijd eruit gered

Hij zorgt voor een heel lichaam, helend

Hij verzamelt (collectie) niet maar brengt samen (communio)

De handeling wijst de hand aan

wat je doet heb jij gedaan, onrecht komt van en naar de onrechtvaardige terug.

vreugde beleven: in vreugde leven

trouw aan de trouwe

schietgedachtjes 33

oprecht loven en niet alsof

tank jezelf vol levensvreugde met een danklied

citeer God op je citer

Laat de muze je leiden in een lied

geef jezelf over aan het lied

geen interpretaties van Gods woord

Niet mis te verstaan

Zijn woorden zijn daden

Bij Hem zit je recht

Wat ons te boven gaat wordt afgeschermd, Hij houdt het simpel voor ons

De hemel is al gemaakt

net genoeg water voor ons

Wie niet zorgt voor zijn schepping, beeft niet langer voor Hem (opwarming van de aarde)

Zijn woord is een oord: het heeft plaats

Wat Hij beval bevalt me

Aan Zijn plan moet er niet gewijzigd worden.

Waar het groen ingekleurd is blijft het zo ingekleurd

Volkeren krijgen geen grond om op te bouwen

Zijn blik is niet vervuilend

“onze God” betekent “wij zijn zijn volk”

In Zijn overzicht ziet Hij niemand over

Onze harten zijn van aarde, verknocht aan, behorende tot

Onze harten zijn geboetseerd met Liefde

geen winnaar kan winnen

een kanon brengt geen vrede

alleen Liefde wint

Hij heeft een oogje op zijn getrouwen

Hij houdt een oogje op zijn getrouwen

Liefde is bij honger in leven houden en niet met de dood er van af zijn

met uitzicht op God

Een bolletje gekleurd bij zijn Naam

Wij staan op wacht om Je binnen te laten

schietgedachtjes 32

zonde zondert je af van geluk

geen schulden meer, zonder alles te moeten betalen

gif vergeven

schuld kwijtschenking, weer mogen schuilen

Je kleinheid zo verbergen dat je niet meer kunt schuilen

schuld kun je niet alleen dragen

Hij is je borg

Jouw uitgestoken hand deed me steeds achteruit deinen

Niet mijn tekorten, maar mijn tekort aan Jou woog

ik zag een vuist en geen uitgestoken hand

uitgeput in de put

als de zon mij te sterk schijnt

mijn lijden en doen lijden belijden

hun lijden doet mij uiteindelijk van spijt lijden

als de nood het hoogst is weet dan wat je nodig hebt

waternood en watervloed

Jij vangt op en vooral mij

niet weg wijzen maar de weg wijzen

zit niet op je paard, wees niet koppig als (g)een ezel

ju jack

Er is ellende allerwegen, met uitzondering voor wie de juiste weg gaat

Rechtvaardige wees oprecht

vertrouw en wees trouw

schietgedachtjes 30

eerst uitgeput, nu uit de put

geen spot meer bij Jou in het volle licht

genezen, opnieuw genesis

geen lap er op maar opgelapt

eerst tilt, nu opgetild

opgetild: uit de til (kooi) van de dood

Zing voor de Heer, want Hij staat achter je

Zijn gramschap weegt niet door

en morgenmens geworden, zeker in de avond

zonder Jou heb ik geen grond

aan houvast moet je je vasthouden

geen loof waar niets groeit

ik pak Je op Je Woord

Dan! s

opgekleed

pen neer, ik zeg het gewoon

love – n

 

schietgedachtjes bij psalm 29

En Gods dochters?

Zijn naam is wie Hij is

kus de grond

heb zijn schepping lief

Zijn geest waait boven de wateren

God dondert over wat verwatert

een doorslaggevende Stem

Boomkliever

C-ders

Een stier danst niet maar weet niet waar eerst naartoe

doordringende ST! em

Niet kunnen aanmeren aan de Kades

Een schorre stam

zetelen op een troon

Een storm van vrede

zijn zegevierende zegen

Drie maal is scheepsrecht, aan God die over de wateren heerst des te meer.

Echt machtig is kunnen zorgen voor rust en vrede

Onweer is weer dat ons niet schikt. Maar doorheen veel geweld van weer en aarde is leven mogelijk geworden.

Gods Geest waait in ons.

Gods stem schudt aan ons.

Gods stem doorklieft de grootste leugens.

In Gods ogen is het grootste geweld niet meer dan een speelding.

Gods stem scheurt onze schors af. Voor Hem staan we zonder schild.

En Gods geest zweef boven de wateren.

Gezegende vrede.

schietgedachtjes bij psalm 28

Roepen tot een rots en gehoord worden

niet afwijzen wel heenwijzen

onverschillig: zelfs mijn buitenste kant niet aanraken

in het graf liggen is niet meer aangeraakt worden, jij niet en ook de ander jou niet

bidden is nog steeds met een bedding, uitschreeuwen zonder hoop is bodemloos

handen heffen is handen reiken om opgeheven te worden

een tempel kan verwijzen en is dan heilige grond

plaats me veilig voor Jouw vloed voor gerechtigheid

vrede veinzen is wreed

oor log is een zwaar oor hebben dat niet meer luistert

loon naar tegenwerken

oneerlijke inning maakt schuld

geen achting voor achteloosheid

roofbouw wordt afbouw

God zegenen: geven wat van Hem komt

God: schild en vriend

mijn hart tikt op Zijn ritme

Zijn prijs: een lied

volk van God: vol van God

Wees een herder: her en der, maar vooral hier en nu

schietgedachtjes bij psalm 27

God, mijn waakvlam en mijn noodlicht

geen angst, niet duister meer

In Zijn burcht is het warm, geen reden tot beven

stormram op zijn kudde

Ze zullen het mogen eten, die verslinders

Ze zullen vallen die hervallen in het kwaad

Geen struik zal hen beschermen, ze zullen struikelen

Hun beleg zal mijn brood niet afnemen

Ik wil wonen in Gods huis, waar moet God dan heen?

een heiligdom waar heil is

nooit dakloos bij God

Bij God diep geborgen, ver boven onheil

Kun je niet uitglijden op zijn rots?

Ik ben groter omdat ik me klein maak bij God

offeren is enneren, ofofof=enenen, geven verbindt

Roep niet te luid zodat je Zijn antwoord nog kan horen

Ontferm u: kom ferm voor mij op

ogen zoeken, zoeken naar ogen

ver stoot mij niet

Als ik mijn ouders verlaat, klopt God nog steeds bij me aan

Als ik alleen sta, staat God nog naast me

niet voor effen, maar mijn leven lang: toon mij Je weg

Laat geen prijs op mij zetten, nooit waardeloos om verloren te laten gaan

valse getuigen zijn geen getuigen

Gods goedheid is niet enkel voor na dit leven!

Vertrouw op de Waker, wacht op de Trouwe

schietgedachtjes bij psalm 26

Mijn rechter in deze kromme situatie

onbesproken leven: niks ergs over mij te zeggen

Is er niets over mij te zeggen? Ongekend? Onbemind?

vertrouwen: van ver trouw aan en Hij ook aan mij

Benen gespreid, armen in de lucht?

Mijn nieren onderzoeken: of ik nog kan verwerken?

Mijn hart onderzoeken: of ik me nog verder kan?

Ik let op Jouw Liefde

De rode loper, heel mijn leven, na Jouw en mijn trouw beloven

De rode loper zonder bloed en onrecht

Ik ben niet verslaafd, noch verknocht aan be-drog.

Eerlijk heerlijk

geen gemeen-schap!

Wie onschuldig is hoeft zijn handen niet te wassen…

altaar: nu al daar (daar is belofte en droom)

aan een danklied tanken, vreugde opdoen

verhalen over de waarheid

zich huiselijk voelen in Jouw huis

spaar mij volledig en niet beetje bij beetje

hun rechterhand is krom

met smeergeld was je je handen niet

genadig: Gij nabij

een geëffend pad was eerst oneffen

lof love loven

schietgedachtjes 25

verlangen de afstand tussen ons te verkorten

Enkel Jij mag me overwinnen

Met een bouwsteen op Jou in mijn maag.

Bouwen op een rots

Wie trouw is als zand verwaait

Wijs me niet weg, wijs me de weg

wegen en niet weg, meerdere dus, aan mij de keuze om op een persoonlijke manier Jouw weg te volgen…

Met Jouw weg in kennis, weg van Jou en daarom zo dichtbij

Trouw aan Jouw spoor, dan zal mijn trein aankomen.

Jij bent niet enkel mijn meerdere, maar mijn meestere

onderwijst naar boven

Wees warmhartig , vol liefdesvuur

Wees er voor mij anders ben ik verweesd.

Vergeef mijn zonden, mijn zonder Jou

Go(e)d

Zelfs wie verloren loopt wijst Hij de weg

de arme aan recht richt Hij

Wandelen in liefde voor wie Zijn liefdeswegen gaat…

Die zijn naam is

Geen lening voor de schulden: vergeving

Wie opziet ziet

Zegen erven

In zijn verbondenheid, omzwachteld met zijn liefde

Verlossen van mijn verstrikt zijn en mijn schoenen stevig knopen

Niet ferm tegen mij: ontferming

verlicht mijn zwaarmoedigheid

ontklem met klem

vergeving zenden voor mijn zonden

ze haten me, drijven me in gaten

wees mijn waakvlam en haal me uit het vuur

ik (sc)huil bij Jou

red uit de benauwdheid en de angst

 

schietgedachtjes bij psalm 24

Niet van de mens is de aarde

alles wat dit omvat vat ik niet

van God is niet enkel het vaste land

Hoe kun je ver van God zijn?

Eerst in het water gelegd en dan er uit gered

boven de stormen een thuis gegeven

Wie mag niet zoeken naar God?

vervoeging van berg: Geborgen

Zijn berg ligt in ons dal

heilige plaats: plaats geen aan zijn heil

Je handen schoon houden is ze durven vuil maken

Zuivere handen zijn getekende handen door mee te dragen

afgod is God niet erkennen: af god!

wie zweert draagt etter

Vreemde God die mij zo kent…

Zegenen is vragen om zegen

God is niet zoek, zoek Hem

hoofden omhoog: vandaar is je hulp

open je voor God

Wat zal je poort ophouden? Opzij openen is gemakkelijker…

Je poort openzetten wordt zo een blijvende opdracht!

draag zorg voor je scharnieren: je schare en je nieren: je gemeenschap en jouw verwerken van de werkelijkheid

Een oude poort zijn de getuigen van toen, open ze en lees er in

Open je huis voor God. Ook het huis van God…

Mijn koning: een dienaar

schietgedachtjes bij psalm 23

mijn herder: ook mijn scheerder, onverwacht geholpen of kaal geschoren

mijn herder: die mij naar de kudde drijft

die van mijn her naar der brengt

niets tekort, niets te veel?

in een wij vol grace

Water om van te leven: een wat?er zonder vragen die mij in onrust brengen, maar wel uitdagen

vredig water staat niet echt stil, want dat neigt te stinken…

op het r-echte spoor

een vrede die niet behoedt voor afdalen

vrede in de duisternis, geen wrede duisternis

dood bij God?

Vraag aan de schapen of de staf nieuwe moed geeft…

Jij dekt de tafel, ik niet

Hij zalft me: een vettige laag die kleeft, niet zomaar crème, onopvallend…

crème is voor “s morgens, zalf voor ’s avonds, want in de nacht heb ik het meest aan zijn zalf

een beker tot de rand gevuld, dat wordt slurpen van het leven

Ik woon in God en Hij in mij: kangoeroewoning

schietgedachtjes bij psalm 22 vers 23 – 32

goed nieuws voor mijn familie
vol love spreken
vruchtbare lof, in vele geslachten
Met afschuw kijkend naar de dader, niet naar het afschuwelijk uitziende slachtoffer
Hij slaat acht op wie veracht wordt.
Hij laat zijn Gelaat aanraken door de verlatene
zing samen amen
God zingt in ons zijn lied
in een familie zich kind weten van God
ik doe wat moet omdat ik er voor kies
bij mij geen honger meer
armen omarm ik
keer je naar God!
buig omdat Hij je doet recht staan
als de stammen buigen zingt het bos
God is koning, geen co-ning
geen doden na de dood
nadien zullen anderen dienen
Zijn luister: een postpakket om steeds door te geven
Hij heeft het vol gebracht

schietgedachtjes bij psalm 22 vers 1-22

Ik verlaat me op wie mij verlaat.
doof of vingers in de oren?
vertrouwvol me hopeloos voelen
ik roep bij nacht en kan niet slapen
dag en nacht: wanneer km Jij opdagen?
hoog en droog en ver van mij…
een geslacht: zelfs geslacht, blijvend vol vertrouwen
red me, in Gods naam
vaders gaf je moed, moeders werden gered
telt een worm niet mee?
in de spotlichten bespot
zakt Gods fundering?
in liefde uitgeschoten
nog ongeboren, al lief gehad
aan moeder toevertrouwd
help me, niemand helpt!
die stieren bestieren mijn leven
omsingeld en niet omringd
Zij willen een leeuwenaandeel
gekwetst door tanden en klauwen
leeg, uitgegoten
een hart dat niet enkel van liefde smelt
gebroken scherven…
mijn tong kleeft aan het ge-hemel-te
tussen dood stof
ze blaffen en grommen naar me
mijn beenderen tellen haast niet meer mee
uitgekleed, een spel voor hen
God, sta niet achter de rode lijn! Schrijf mee en maak geen kantlijn
maak mij hardnekkig tegen het zwaard
een hoorn: een korm (dialect), dat is een scheve krom…
weg van die meesmuilende muilen

schietgedachtjes bij psalm 20

Nabij als Hij ver lijkt

met een reddingsboei maar doornat

Medestander op het slagveld

niet vrij van , maar bevrijdend nabij

in onheil nabij vanuit heil

Tempelsteun: aan hem

Zijn gaven aan Hem geven en hopen dat Hij dankt

geen planlast maar geslaagd zorgplan

Hij wint en doet zijn banier waaien

Met luister omdat Je luistert

vooraf gewonnen zonder doorgestoken kaart

Godstrouw in plaats van vertrouwen aan macht

Mijn wapenschild is zonder wapens, alleen God schittert

Luister als we roepen, anders niet?

schietgedachtjes 19 vers 8-15

de wet maakt vol

tot adem gekomen, op adem gekomen

eenvoudig wijs!

recht: recht uit het hart!

Gods wet is klaar: helder en af

Zijn grondbeginselen: vaste grond

Gods schat: onschatbaar

geen zoethoudertje, maar echt zoet!

in dienst van dienstbaarheid

loon naar liefhebben

loon naar recht

gewassen en een eigen plek gekregen

geef me moed om niet hoogmoedig te worden

met het hart op de tong

beroer mijn hart en vul mijn mond

schietgedachtjes 19 vers 1-7

het heelal: een GPS naar God

Het gonst van Leven

tal van talen: één Taal

een stille schreeuw van leven

Laten we de getuigen binnen? Ook als het de natuur is die spreekt?

God roept doorheen de natuur

Roeping natuurlijk!

De zon als postbode

de zonnige bruidegom: natuurlijk getrouwd

de zon prikkelt ieder

schietgedachtjes psalm 18 vers 36-51

Ik schilder Je voor ieder, mijn schild!

Ik, klein geworden mag grote stappen zetten

Mijn tegen geveld in het nekvel!

geen superman, maar super bij Jou, Man!

mijn aanvallers meer dan afgeweerd, ten val gebracht

zij baden zonder baat

hun uitdaging werd hun nacht

de lijder is leider geworden

Jij roept op te dienen

geen weerstand meer tegenover Mij, maar bevrijding

haters gewraakt

nooit meer onderdrukt maar erboven gehaald

de winnaars overwonnen

de gezalfde geneest

psalmen ademen en amenen

schietgedachtjes 18 vers 21-35

wat onterecht was wordt recht getrokken

nooit verdiend, maar toch terecht

niet afvallig, maar op waarde geschat

Wie geen geboden in de wind slaat, die gaat het voor de wind

innemen wat voorgeschreven is

onschuld is geen schuld daaraan

recht voor recht

goed voorgoed

Hij ondersteunt de armen

Jij, mijn lamp, hopelijk waai ik er niet tegen aan…

die mijn duister verlicht als het zwaar wordt

Jij: nooit weg van mijn weg

trouw trouwen vertrouwd

mijn rots: ten voeten uit

Met Jouw hand bijdehand

schietgedachtjes 18 vers 1 – 20

vers 1 tot 20

waarom vluchten als één woord voldoende is?

Mijn schild en vriend

lelijk in de netten, proper vast

gevangen maakt dood

een schreeuw die eeuwigheid wekt

Vulkaan: Hij hoort Zijn Volk aan

God laat zich dragen om te komen

Duisternis brengt Licht

Ongekend nabij

Hij dondert over ons naar beneden

Bliksemsnel komt zijn antwoord

Hij toont zijn grondvesten

Zijn bedding wordt zichtbaar

Handige hulp

de vij(h)and laat los

God vecht met mij, niet tegen mij

naar liefdevolle vrijheid: vrijen?

schietgedachten bij psalm 16

God, mijn geluk: geen lotto maar zekerheid

Wie zich God waant: waant

Een haas met een konijnenpoot rond zijn nek kan niet rapper lopen

vertrouw niet op wat je kan grijpen, maar op wat jou naar het hart grijpt

af goden: gedaan met jullie

Van Jou drinken

Mijn beker is niet mijn verdienste

geen armzalig lot bij Jou!

Maar het grote lot!

’s nachts opwekkingsliederen zingen

gelukkig, zelfs met een lijf dat tegensputtert.

herboren in Jou

Leven over dood heen

schietgedachtjes bij psalm 17

vrij spreken maar niet vrij gepleit

lippen liegen nooit: ze tonen het als je liegt

’s nachts doorzocht? Ik slaap liever!

meedoen omwille van “men zegt”

Mijn boekje niet te buiten gegaan? Ik hou mijn boekje liever gesloten…

mijn voeten blijven op het rechte pad, soms ontwricht…

in Jouw schaduw, licht voor mij

Opgejaagd… vaak door mezelf

leeuwen hongeren naar onschuldige herten, en niet naar elkaar

Sta op God opdat ik kan opstaan

geen toekomst aan wat geen toekomst geeft!

ver-geld-ing is boete voor overtreding

ontwaken is weer bewust waken en niet omgekeerd…

schietgedachtjes 31

Luisteren is als een luster een thuis bieden in de woonkamer

Go(e)d is zijn naam

een vesting als een jas tegen kou en regen

schijngoden schijnen niet

een hoopje ellende met wat hoop

droge keel, natte ogen

leven zonder te leven

spot neemt het licht weg

licht doodt de duisternis

ik dacht: voor mij geen aandenken

Jij luistert met luister

schietgedachtjes bij psalm 14

Goddelozen zeggen dat er geen god is.

Wie zegt dat er geen goede mensen meer zijn beschuldigd ook zichzelf

geloven in God is niet dom

Iedereen zoekt naar de dwalen om zich schoon voor te doen…

Op zoek naar een wijze en naar iemand met manieren op vele wijzen

God slaat de schrokkers met schrik

Niet enkel vaardig met recht, maar ook rechtvaardig!

Ze stelen het brood van de arme, witte broodcriminaliteit

Na eb komt vloed, ze zullen niet blijven wegtrekken!

uitbuiten is twee maal uitsluiten: uit en buiten

schietgedachtjes psalm 15

Wie mag niet in Gods tent?

Wie mag zich in heiligheid bergen?

een oprechte is iemand die tweemaal opgericht is: op en recht.

Op door God en recht door eigen keuze.

woorden doen en door daden vertellen

niemand bekladden! “iemand zwart maken” als taal gebruiken is al bekladden!

Niemand ver8en, velen ge9 zijn

veracht verachting maar geen mensen

kom je beloftes na, denk vooraf na…

niet verdienen op schulden van anderen

niet te koop, gratuite eerlijkheid

schietgedachtjes psalm 12

geen geloof meer, geloof je dat?

we zijn allemaal recht schapen, maar groeien soms krom uit.

een leugen om bestwil, voor wie? en hoe lang?

laat leugen uit monden in waarheid

woorden zonder daden zijn leugenachtige oorden

“Ik kom omhoog” zegt God en Hij daalt af

“voor de armen!” En de rijke nam de benen…

Gods woorden zijn daden

Gods woorden zijn niet gezuiverd, ze zijn het.

Gods woorden zijn gewassen, daarom groeien ze.

laagheid viert hoogtij

schietgedachtjes 11

mijn schuil bij Jou god

uitdaging is vlucht, indagen is vertoeven

vliegensvlug is vaak overhaast

God is niet enkel op de berg.

Met de boog gespannen is te gulzig

grond die wegvalt zijn slechts grondverschuivingen

beter lozen van macht dan machteloosheid

Zijn wij niet Zijn tempel?

Hoe kunnen ogen dit blijven aanzien?

bij geweld zweren zitten vol etter

louterend of vernietigend vuur?

God maakt recht vaardig

schietgedachtjes psalm 1

Zijn weg gaan is in verbondenheid met Hem leven.

Wortelen naar levend water

Mijn vruchten zijn Zijn vruchten door Zijn bron.

Zijn weg is boom worden, drager

Zijn wet als vaste overpeinzing.

Een nauwe weg, mij nauw aan het hart.

Met takken Verwijzend

Liefdesvruchten omdat ik Jouw oogappel mag zijn.

Kaf is een omhulsel zonder vrucht. Uiterlijk en leeg…

nu al vruchten mogen dragen.

schietgedachtjes bij psalm 10

Waarom lijk Jij zo nietig als ik zo nietig ben?

de diknek spijzigt zijn buik

De grijper ziet geen mens meer voor zich staan.

spot goedkoop is zijn verweer en niets lijkt hem te raken

Alles is geweldig voor de vreter, hij krijgt het desnoods met geweld

Hij verhindert het geluk van velen

de arme ligt gevangen in het systeem van de machtige

De machtige zegt zo gemakkelijk dat er bij God vergeving is voor iedereen.

God zegt mij niets betekent: God roept maar mijn oren zijn dicht.

We hebben niet enkel nood aan een vergevende God, maar ook een rechtvaardige

God, luister naar de arme

Dat geen mens hen verjaagt uit ons land!

een Vader voor de thuisloze

schietgedachtjes bij psalm 9

Welke wonderdaden?

Liefdevolle nabijheid, verrijzenis, nieuw leven.

Niets blijft recht staan wat niet op Hem is geijkt.

Een danklied met alles wat ik ben

De naam “onrecht” wordt uitgewist. Wonden zo genezen dat zelfs littekens verdwijnen.

Wat puin maakt wordt puin, de sloophamer gesloopt.

een onwankelbaar oordeel omdat er geen onrecht meer zal zijn.

God: veilige thuis bij stormweer

Het bloed roept niet langer om vergelding.

De armen wordt een handje geholpen: Ze mogen iemand zijn.

De armen worden rijk aan nabijheid.

Echte ver-halen komen van dicht bij het hart.

schietgedachtjes bij psalm 8

Gods naam is te lezen in heel zijn schepping

Uw luister verlicht heel de schepping

Wie niet wordt als een kind kan God niet bezingen.

Als je vader of moeder wordt dan zie je in het wonder van je kind Gods oneindige schepping.

God beschermt, Hij is een actieve schepper.

Scheppen is ook vandaag mee scheppen.

Waarom heeft God zoveel aandacht voor zoiets kleins als de mens?

Het fijne van Gods schepping is zijn aandacht voor het kleine.

de mens maakt Hij tot medeschepper.

Wie stuk maakt schept chaos

Een mens zonder klauwen of bek heerst over alle dieren

Wat God dier-baar is vertrouwt Hij toe aan de mens

schietgedachtjes bij psalm 7

Schuilen bij U, eens huilen bij U

Op de vlucht, op zoek naar vrede

Als ik eens roofdier was, dan mogen de leeuwen mij verslinden.

Als er bloed aan mijn handen kleeft, dan mag dit roepen naar vergelding!

God, sta tegenover die met hun hoge borst.

Wees rechter, recht tegenover onrecht.

Roep de vierschaar bijeen, vier de scharen, snij weg dat onrecht!

Doe mij recht, ik sta recht in mijn schoenen.

God ziet door ons: scherper dan een echo. Hij roept en ziet ons antwoord tegemoet.

Scherpe woorden voor onrecht

Een boemerangeffect: Wie gooit zal het zelf vangen.

God is hard voor hartelozen

schietgedachtjes bij psalm 6

God, mijn genezer en “genese r”

Straffe God, mijn straf is steeds opnieuw mijn onwil te zien

God, vloed en eb in mijn leven.

Mens, waarom treur je om wie leven mag?

Ik heb geen kracht, alles komt van U

Mijn ogen wenen bij het zien van onrecht

Geen vijand kan vijand blijven

U doet me helder kijken, ook naar wie mij belagen

Breng mij terug naar de vrijheid van Uw liefde.

Mijn gebed ligt in Zijn bedding

Hij is mijn gebed

schietgedachtjes bij psalm 5

De schreeuw van onrecht, gewekt verlangen naar U

Ik buig voor U, in ieder mens die onrecht wordt aangedaan

Die in mijn stamelen nabij is

Ik sluit me aan bij het al eeuwenjubelen

Die de gevallene, snikkende opricht

Laat mijn woorden U een offer zijn, van ’s morgens vroeg

God, geef dat open graf het nagapen

In Zijn trouw rusten

Leugens zijn onkies!

Die mee weent, mee roept, de lijdende God bij ieder onrecht

Overweldigende Leugenhater

schietgedachtjes bij psalm 4

Geef mij innerlijke ruimte

Lichtend Aanschijn: verhuld U zien en stralen in mijn gezicht

Voor Jou: zingend graan en dansende halmen

(veel meer dan most en koren)

Uw antwoord, mijn ruimte

Schepper van mijn plaats, van mijn eigen in de wereld staan

In Zijn stilte Luisteren

Zuster natuur en broeders gezicht, volle beelden van Uw heil

God, luisterend zodat overal Zijn Licht weerkaatst wordt

Offerande: Offer An Die

Leef in mij, leef mij Vredig liggen in Uw handen

schietgedachtjes bij psalm 3

De Heer is mijn rust, mijn drijven in een eeuwige verbondenheid.

In het dal Zijn berg aanschouwen

Verheven mijn stem, mijn hoofd en mijn hart omdat ik mij voor U klein mag maken

Zelfs de tanden des tijds zult Gij slaan.

Mijn redder is verrezen en doet mij verrijzen

Een antwoord van Uw berg, als een lawine die mij opneemt en omgooit,

mij overweldigt en verstikkend van vrijheid omringt.

In mijn bidden komt al Zijn antwoord

In Zijn trouwrusten

Veel te veel spreken, in Gods naam veroordelend.

Mijn schild zolang ik er mij in schuil

schietgedachtjes bij psalm 2

Werp de ketens af van je streven naar onafhankelijkheid

Aan Hem vastzitten, Hij in mij en ik in Hem

Met ontzag, niet geziene eerbied, niet gezoende liefde.

Holle vaten breken.

Ik ben niet geketend, maar geboeid.

De Heer noemt mij zoon en broer,

Waarom machtsgrepen als het om “in liefde gegrepen” gaat?

Een volk als eigen bezit, dragend Zijn naam.

God vrezen is ingehouden adem voor Zijn Majesteit.

Zuchtend: waarom laat God dit toe?

Schuilen bij God, met de ene hand voor het gezicht en de andere hand reikend…