Woorden om bij stil te staan uit psalm 2

Laat één van deze korte zinnetjes tot je doordringen.

Kies er één uit.

 

“Ik heb gewijd Mijn koning over Sion”

 

“Mijn zoon ben je.”

 

“Ik heb je vandaag het leven gegeven”

 

“Vraag en Ik zal je geven”

 

“Dien Nabije met ontzag”

 

“verhef je vreugde”

 

“Kus de zoon”

 

“Vol zegen die zich bergen bij Hem”