schrijf en bid je mee?

Hoe kun je zelf je verdiepen in de psalmen en meewerken dat ook anderen geïnspireerd worden?

  1. Ik heb een onderscheid gemaakt tussen 10 posities van bidden. Je neemt er één van en kiest een vers en gaat aan het biddend schrijven:

-opstandig bidden: gebed met vragen.

-schreeuw: gebed met een schreeuw om hulp

-borstkloppend: gebed met besef van schuld

-schouderklopje: gebed met gevoel van nabijheid en sterkte

-ingebed: gebed in relatie, Verbondenheid.

-psalm in mij, ik jouw in Jou: gebed in diepe verbondenheid.

-huppelend gebed: gebed van dank of lof

-bedding: gebed met vraag om groei

-tastend spreken: gebed in een zoektocht

-ontwakend waken: gebed met stilvallen bij beelden om voor ogen te houden

2. Er kan ook een gedachte bij je opkomen bij het lezen van een psalm of vers. Voorbeelden hiervan zie je onder de rubrieken:

– psalmgedruppel: uit een vers haal ik enkele woorden en schrijf enkele gedachten

– in de kamer van…. : vragen ter bezinning.

– schietgedachtjes: heel korte gedachten bij een psalm

-een beeld zegt meer: een psalm bekijken vanuit een heel andere hoek.

-psalmstreken: even een korte soms stoute gedachte

-psalmtakje: korte zinnen die passen om uit te hangen als bij een palmtakje…

-gekregen: Wat kun je halen uit die psalm als leerschool

-in de psalm van Gods hand: gedachte vanuit God in die psalm

-psalmsprokkelinkskes: verdere gedachten vanuit een vers

3. Je kan naar aanleiding van een gebeurtenis, een herdenking een stukje psalm ernaar vertalen. Zie onder:

-missalter: psalm passend bij missaal

-gedateerd?: psalm passend bij datum

-psalig: voor een herdenking van een heilige of een bijbels persoon

-gepsalm: naar aanleiding van een gebeurtenis of een gekende uitspraak

4. Je maakt een eigen gebed van een psalm. Zie bij:

– herverpsalmen: ik stop eigen ideeën in een psalm, zo worden ze eigen gebeden

-gepsalm

5. Je haalt voor jou de kern uit de psalm. Zie:

– ps!: in één korte zin geef ik die psalm weer

-boterham met psalm: met drie gedachten een psalm tot je laten komen

6. Je getuigt hoe die psalm voor jou herkenbaar is. Zie:

– psademen: als ik die psalm zomaar in het leven herken

Je kunt het ook inzenden als reactie op een bericht. Ik kies of ik het publiceer in een nieuw bericht onder een passende categorie en schrijf je naam onderaan het artikel er bij.

Wilfried