Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

Gods geboden getuigen (psalm 10)

Ze laten ons links liggen, nochtans wij zijn de links naar God.

Wie naar ons luistert, wie ons poogt te volgen, die komt in nabijheid met Gods droom.

Die laat God dicht bij hem of haar komen.

Het is niet dat ze ons niet aankunnen, het is dat ze ons niet willen voor ogen houden.

En we zijn er enkel om gelukkig te maken, niet als bijkomende last…

Het ergste is niet dat ze ons niet willen kennen, maar dat ze hun naaste niet laten staan en God niet erkennen. En zelfs al zouden ze God niet op het spoor komen maar ons horen bonken in hun eigen geweten, dan nog zouden we ergens ons goed kunnen voelen. Maar zelfs dat is er niet. Ze horen enkel hun eigen honger. Ze maken stuk.

 

in de kamer van psalm 10

Waar is God?

Waarom komen sommige mensen zoveel tegen?

Wie macht heeft moet opletten dat hij niet gevoelloos wordt

Macht doet spelen met de ander, een gevaarlijk spel

Het is de kunst om tegen macht in te gaan, niet met machtsspelletjes maar met eerlijkheid

Let op van tongen, van kwaadsprekerij

Niemand wil de arme vangen, maar wel wat hij nog heeft en kan om voor zichzelf op te eisen

Overal zien we mensen die gekwetst zijn, als we maar de ogen openen…

Van waar komt die verdraagzaamheid van God dat Hij zelfs zelf aan de kant gaat staan?

God is een Vader, vooral voor de wees

Dat geen mens buiten ons land moet blijven staan!

Dat we geen onmens worden met wie geen rechten meer krijgt…

schietgedachtjes bij psalm 10

Waarom lijk Jij zo nietig als ik zo nietig ben?

de diknek spijzigt zijn buik

De grijper ziet geen mens meer voor zich staan.

spot goedkoop is zijn verweer en niets lijkt hem te raken

Alles is geweldig voor de vreter, hij krijgt het desnoods met geweld

Hij verhindert het geluk van velen

de arme ligt gevangen in het systeem van de machtige

De machtige zegt zo gemakkelijk dat er bij God vergeving is voor iedereen.

God zegt mij niets betekent: God roept maar mijn oren zijn dicht.

We hebben niet enkel nood aan een vergevende God, maar ook een rechtvaardige

God, luister naar de arme

Dat geen mens hen verjaagt uit ons land!

een Vader voor de thuisloze

psalmtekenen 10b

10b

De gevallen, weerloze mens is op zich een vraag geworden, niet enkel voor ons, maar ook voor God. God trekt hem dan ook recht en tot bij zich…

De boze is als een leeuw. Hij voelt zich machtig trapt op de weerloze. Hij spuwt op Gods hand. Hij is sterk met de kooi die hij meetrekt om de andere gevangen te zetten.

Gods hand wijst hem het land uit.

Merk op: het is tweemaal Gods rechterhand: Hij doet gerechtigheid!

psalmtekenen 10a

10a

Het hoofd van de weerloze is het punt van de vraag: Waarom zijn er hulpelozen? Waarom kan het dat als er een God is zoiets nog mogelijk is? In een regenboog vangt God de arme op. De kroon van God staat boven alles. Een blikseminslag is gericht op de sluiper, haast onmenselijk met een slangentong. Ik ben ervan overtuigd dat een heel gevaarlijk net de woorden zijn van diegene die uit is op macht en eigengewin. Hij zit verscholen in een haag. Een hinderhaag om hem goed te zien… Zijn voet is klaar om te stampen en te vertrappelen…

herverpsalmen 10c

Waarom kan het in Jouw schepping

dat mensen anderen uitbuiten en misbruiken?

Waarom is het zo dat mensen zo ongevoelig worden voor het leed van anderen?

Waarom is bezit en geld zo aanlokkelijk?

Waarom kan het?

Zoveel mensen doen maar, ze leven maar,

op de kosten van de armste.

Ze hebben geen problemen.

Ze maken winst.

Ze hebben niemand nodig, God die is er niet…

Ze leven al god in Frankrijk, ten koste van…

Waarom kan dat?

Zo heb Jij het toch niet gedroomd!

Je bent een God voor ieder mens,

de arme vindt bij Jou bescherming.

Laat die hardheid toch ophouden!

De weerloze vertrouwt op Je!

Sta op, geef antwoord!

herverpsalmen 10b

Waarom, mijn God, zo verborgen

als we Je het meeste nodig hebben?

En de gewetensarme gaat maar door,

als een pletwals,

en hij is er nog fier op ook.

Niets kan hem raken!

Hij ligt in een hinderlaag

wachtend tot zijn geld opbrengt.

De arme moet het weer ontgelden.

Hij spreekt over cijfers, mensen tellen niet.

God, sta op!

Doe toch mensen opstaan!

Dat hij vast rijdt.

Zoiets kan toch niet straffeloos?

Jij vergeet toch de arme niet?

Ze staan voor Jou met lege handen!

Doe recht,

wees er voor elke verdrukte mens!