Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

“onschuld” in verschillende psalmen.

7/17/18/26/44/59/101

 

Wat betekent die onschuld?

Niemand is toch 100 % onschuldig?

In die psalmen betekent “onschuldig”:

zonder bijbedoelingen, eerlijk, oprecht.

Het is dus meer dan “daaraan onschuldig”.

 

Het is:

Ik ga er volledig voor, geloof er in.

Geen dubbele agenda,

geen kwaad voor ogen.

werken van barmhartigheid: Anderen aanzetten tot barmhartigheid

Ik roep anderen op om hun hart te openen.

Ik zet ze aan om iemand te zijn voor een ander.

In zo een stad wil ik wonen:

waar ieder bekommerd is voor elkaar.

Ik ben er mee gediend en zelfs ontroerd

als ik onbaatzuchtige liefde opmerken mag.

 

Nee, geen hardheid en onmenselijkheid duld ik!

Dat ze getroffen worden, die met een hart van steen!

Getroffen door ontroering en mededogen!

Iedere dag opnieuw ban ik hardvochtigheid uit,

uit mij en weg van mij.

Zo zal de stad eens volop leven,

en egoïsme zal verbannen zijn.

 

Naar psalm 101, 6-9

 

Week van de vrijwilliger

februari – maart

naar psalm 101, 1-2.6.8-9

 

Ik ga zingend door het leven

want liefde en verbondenheid maakt mij heel.

Ik zing voor Jou en ook voor ieder.

Ik heb alles gratis gekregen,

gratis wil ik doorgeven en opdragen.

 

Mijn enige zorgen zijn:

Wie heeft me het meeste nodig?

Wat mag ik en wat niet?

Zend toch Je zegen, God, dan kan ik weer verder.

 

Ik poog eerlijk in het leven te staan,

in het reine met mezelf en met mijn bestaan.

Mijn huis staat open voor ieder,

als er maar gerechtigheid kan zijn.

 

Ik zoek naar medestanders, mensen om op te bouwen,

eerlijke trekkers of duwers,

mensen met een groot hart.

Ik wil compagnon zijn

en samen met hem of haar dienen.

 

Elke dag opnieuw doe ik zwijgen

het egoïsme, eerst in mezelf.

Telkens opnieuw doof ik

de stem van pessimisten en zwartkijkers,

laat ik de kille samenleving zien

dat er warmte is

voor ieder.

 

En zo samen met mij

maken we een stad, een dorp,

een gemeenschap

die zorg dragen wil

en onrecht buiten kegelt.

psalmtekenen 101 b

101b

 

Wonen onder Gods zegen (drie druppels olie).

Het is als in een loflied.

De middenfiguur woont er al ten volle.

De linkse al half.

De onrechtvaardige kan zich eigenlijk niet vastklampen aan de notenbalken van geluk.

De vele nokken tonen hoeveel plaats er is in Gods lied.

De opkomende zon toont de nieuwe tijd.

psalm voor mij 101

1.Van David: een psalm

Over trouwe verbondsliefde en rechtvaardige bestemming ga ik zingen

Voor Jou, Nabije, ga ik lof zingen.

2.Ik zal overdacht handelen op een oerdegelijke weg.

Wanneer zal Jij komen tot mij?

Ik wil en zal gaan en doen met een oprecht zuiver hart

te midden van mijn woning.

3.Ik zal niet zetten voor mijn ogen

daden noch gedachten van onwaardige boosheid.

Ik verfoei het gekonkel van dwalenden.

Aan mij raken ze niet.

4.Een ontspoord hart moet ver van mij.

Kwaad wil ik niet kennen.

5.Wie in het verborgene kwaad spreekt over zijn naaste

die zal ik doen zwijgen.

Hovaardige blik en een hart, opgeblazen,

kan ik niet aanzien.

6.Mijn ogen richt ik op wie trouw is in dit land,

die bij mij zich wil neervlijen.

Diegene die een heilzame weg gaat mag bij mij dienen.

7.Geen verblijf in het hart van mijn huis voor de bedrieger.

De leugenaar, hij zal zich niet settelen voor mijn ogen.

8.Elke morgen zal ik doen stillen alle onrechtvaardigen van het land,

wegkappen uit de stad van Nabije ieder die onrecht bewerkt.

herverpsalmen 101a

Ik zing een lied, een psalm voor Jou!

Mijn God, ik wil enkel gaan Jouw wegen.

Alles wat Jij niet wil hou ik ver van mij af.

Geen leugen, geen misdaad, geen laster.

Niets wil ik wat Jij niet wil!

Geen diefstal, geen pochen, geen bedrog.

Niets, nee, niets wil ik wat Jij niet wil!

Ik zoek om zuiver te leven.

Mijn broer die misdoet breng ik tot rede.

Mijn kind dat een zijweg neemt,

breng ik terug op Jouw pad.

Zo help ik een bedding te maken

Waar Jouw liefde in kan stromen.

Ik zing een lied, een psalm voor Jou!

Mijn God, ik wil enkel gaan Jouw wegen.