Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

naar aanleiding van Vaderdag

Zie op naar God,

dat ik met alles wat ik ben Hem loven mag.

Zijn goedheid aan heel Zijn schepping,

Zijn bekommernis aan de mens,

Zijn nabijheid bij mij,

mag ik nooit vergeten!

 

Hij schenkt vergeving,

Hij verzorgt en geneest en laat niet los.

Hij geeft ons een groot geschenk: Leven.

Zijn Barmhartigheid en Liefde

mogen voelbaar in ons werkzaam zijn.

Zijn genade schenkt Hij overvloedig over ons uit.

Hij geeft ons kracht om zelfs oud geworden

met kinderlijke verwondering en creativiteit

in het leven te staan.

 

Zijn woord gebeurt:

De kleine mens in Hij nabij!

Niet zoals een vader zorgt voor zijn kinderen,

De vergelijking, hoe mooi ook, gaat niet op!

Zoveel voller, zoveel intenser

neemt Hij het op voor wie naar Hem opkijken.

– Opkijken, niet enkel vertrouwen,

maar tegelijk zo ook handelen. –

Hij kent ons en bemint ons,

Hij heeft ons bedacht en weet ook onze kleinheid.

En dat is ook Hem niet te min.

 

Loof en geloof in die Vader!

Ieder roep ik er toe op,

en ook mezelf moedig ik aan

om meer in Hem te vertrouwen.

 

naar psalm 103,2-6.13-14.22

vasten 3c

naar psalm 103, 1-4.6-8.11

Ex. 3,1-8a.13-15               1Kor. 10,1-6.10-12           Lc. 13, 1-9

 

Moge ik leven van Gods bron,

van Zijn brandend braambos is ons,

zo verlangen naar Zijn nabijheid.

Moge ik zoeken naar God,

naar Zijn geestrijk voedsel.

Moge ik blij leven onder Zijn wolk

en Zijn wegen gaan.

 

Bij Hem is vergeving.

Want zijn we niet allen schuldig aan Hem,

staan wij niet allen in ons onrecht?

Zijn wij niet allen die vijgenboom

die weinig vruchten draagt?

Hij schenkt ons nog een jaar en nog één,

kansen honderdvoudig.

 

Hij redt ons weg uit ons Egypte,

ons verslaafd zijn en gebukt gaan onder schuld.

Hij is ons barmhartig.

 

De Heer maakt recht,

Hij hoort onze smeking, ziet ons strompelen.

Hij voert ons over woestijn heen

naar onze thuis.

 

In Hem is recht,

Zijn Naam is “Ik ben er”,

“Nabijheid, nu en voor altijd”,

“Vuur in ons”, “verkwikkend water”.

Hij zegent ons met Zijn warmte en frisheid.

vasten 2 za

naar psalm 103, 1-4.9-12

Micha 7, 14-15.18-20                     Lc. 15, 1.3-11-32

 

Zie op naar God! Dat ik opzie naar de Heer!

Dat ik Zijn Naam mag kennen en beminnen!

Dat ik opzie naar de Heer!

Dat ik Zijn wonderen mag herkennen en koesteren!

 

Hij is het die vergeving schenkt.

Hij is het die zijn verdwaalde kudde weer haalt

van tussen de bomen, uit het woud.

Hij is het die op ons staat te wachten,

klaar met ring en nieuwe mantel.

Hij noemt ons steeds opnieuw: zoon of dochter.

 

Hij brengt ons terug,

weg van de vleespotten van Egypte,

weg van de varkenstrog.

Hij is het die ons omringt met feest en nieuwe sandalen.

 

Hij ziet verder dan onze eis om ons deel,

Hij omarmt ook de trouwe die nog niet toe is aan vergeving.

Nooit worden wij zomaar arbeiders en knechten,

trouw houdt Hij de wacht tot wij terugkeren.

 

Zo groots is zijn barmhartigheid,

tot in het kleinste is Hij ons nabij.

Zo is  onze God:

Hij blijft trouw aan hoe wij ook heten.

herverpsalmen 103a

Prijs de Heer, prijs de Heer.

Hij brengt vergeving. Hij doet genezen.

Hij laat je groeien in liefde en geluk.

Sla je vleugels maar open!

Prijs de Heer, prijs de Heer.

Aan Mozes zei Hij wie Hij was:

Overmatige liefde, tochtgenoot.

In Jezus klonk zijn Naam:

Hij is die redt!

Vergeving, nieuw leven.

Een vader.

Hij laat je groeien in liefde en geluk.

Sla je vleugels maar open!

Hij kent en bemint ons.

Wij, kleine mensen!

Als bloemen, als gras,

vandaag bloeien en morgen verwaaid.

Ook morgen blijft Zijn liefde!

Overmatige liefde van die tochtgenoot.

In Hem, al lang verwaaid, mogen we nog bloeien.

Tot in eeuwigheid blijft Zijn woord.

Prijs de Heer! Prijs de Heer!

Heel Zijn schepping.

Sla je vleugels maar open

naar omhoog

en prijs de Heer!