Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

herverpsalmen 106a

Halleluja, God is goed!

Zijn liefde kent geen grenzen!

Gelukkig wie leeft in gerechtigheid!

Gedenk mij, God,

laat mij in Jouw zegen wonen.

Zegen ieder mens,

Van Jouw nabijheid wil ik nu verhalen:

Ook al dwaalden zij eens af,

toch bleef Hij hen terugroepen

om zegen voor hen te zijn.

Gered door de Rietzee.

Bevrijd van slavernij.

En toch gingen ze morren,

dank verwisselden ze voor gejammer.

Eten en drinken,

festijn in woestijn.

En toch werden ze jaloers,

Jaloers op Mozes, ze wilden zelf de macht.

Ook al dwaalden zij eens af,

toch bleef Hij hen terugroepen

om zegen voor hen te zijn.

Ze bouwden een beeld om te aanbidden,

God konden ze toch niet zien.

Een belofte van land met prachtige vruchten,

ze gingen er niet op in.

Ze deden niet wat God van hen verlangde,

ze zochten veiligheid in niets.

Ook al dwaalden zij eens af,

toch bleef Hij hen terugroepen

om zegen voor hen te zijn.

Hoe dikwijls, telkens opnieuw bleef Hij hen redden.

Heer, red ons dan

als wij eens afdwalen.

Blijf ons terugroepen

om zegen voor ons te zijn.