psalmtekenen 108 c

108c

Mijn hart zingt, als een vogel zingt ze van Jouw liefde: van Jouw verzamelen van Je volk, van Jouw ruimte geven aan ons. Jij woont onder ons, Jouw waskom en Jouw schoen zijn er getuige van. Jij sterkt Je in ons: Jouw scepter en helm.

psalmtekenen 108 b

108b

Gods liefde draagt ons allen. Die doet ons juichen met geheven handen. Hij doet ons uitzien naar een hemel met enkel wolken van in de zomer. Een poort staat open, die nodigt ons uit te wonen in Zijn liefde.

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.