Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

psalmrefrein 11

A11ref1

Ik berg me in Nabije.

Waar haal je het om te zeggen: “Vogeltjes, vlucht naar jullie berg!” ?

A

Want, zie ze spannen de boog, de pijl op de pees,

om heimelijk te treffen die oprecht zijn van hart.

A

Want de zekerheden worden vernietigd.

Wat kan een rechtvaardig mens doen?

B11ref2

Nabije in Zijn tempel vol heil, zetelend boven alles, ziet.

Hij weegt en doorziet ieder mensenkind.

B

Hij doortast de gerechtigde.

De stukmaker verfoeit Hij.

B

Verstikkend vuur gooit Hij naar die stuk maken;

verschroeiende wind mogen die drinken.

C11ref2

11ref311ref411ref5

Want Nabije is gerechtigheid.

Die staan in hun recht bemint Hij.

De oprechten zullen Hem zien van gezicht tot gezicht.

C

pesten op de wip: psalm 11

met volle gewicht: De onrechtvaardige heeft er zijn deugd in de ander omhoog te laten schieten.

1 “Vogeltjes, vlucht naar jullie berg!”

2 Want, zie ze spannen de boog, de pijl op de pees,

om heimelijk te treffen die oprecht zijn van hart.

 

er af vallen: De onschuldige vliegt de lucht en valt van de wip.

3 Want de zekerheden worden vernietigd.

Wat kan een rechtvaardig mens doen?

 

Steun zoeken:

1 Ik berg me in Nabije.

 

Iemand komt helpen: de gevallene wordt geholpen.

5 Hij doortast de gerechtigde.

 

Die iemand gaat op de schommel:

4 Nabije in Zijn tempel vol heil, zetelend boven alles, ziet.

Hij weegt en doorziet ieder mensenkind.

5 De stukmaker verfoeit Hij.

6 Verstikkend vuur gooit Hij naar die stuk maken;

 

De schuldige vliegt omhoog:

6 Verstikkend vuur gooit Hij naar die stuk maken;

verschroeiende wind mogen die drinken.

 

De onschuldige wordt getroost:

7 Want Nabije is gerechtigheid.

Die staan in hun recht bemint Hij.

De oprechten zullen Hem zien van gezicht tot gezicht.

 

psademen 11

Onrecht aangedaan worden door een machtspositie:

Vogeltjes, vlieg maar:

Zwijg maar of je bent je postje kwijt.

 

De pijl op de pees:

met dreigende mails en grote woorden waar je liever niet op ingaat

 

heimelijk te treffen:

Kwaad spreken achter de rug met oneerlijke bedoelingen

 

zekerheden worden vernietigd:

Je niet houden aan spelregels om gelijk te halen. Zo vallen afspraken in duigen.

 

Hij doorziet:

in onmacht gaan staan en weten dat je in je recht staat

schietgedachtjes 11

mijn schuil bij Jou god

uitdaging is vlucht, indagen is vertoeven

vliegensvlug is vaak overhaast

God is niet enkel op de berg.

Met de boog gespannen is te gulzig

grond die wegvalt zijn slechts grondverschuivingen

beter lozen van macht dan machteloosheid

Zijn wij niet Zijn tempel?

Hoe kunnen ogen dit blijven aanzien?

bij geweld zweren zitten vol etter

louterend of vernietigend vuur?

God maakt recht vaardig

psalmgedruppel 11.2 om heimelijk te treffen

Goede vrijdag voor zovele mensen

Meer vluchtelingen vandaag dan in de grote oorlog

Iedere dag worden er mensen vermoord

Boosheid roep boosheid op, onmens brengt onmens naar boven

opstanden, soldaten, eskaders, zelfmoordaanslagen, burgeroorlog, wraak…

Wie neemt de aanslag op zich? De verantwoordelijkheid?

Of geldschieters en wapenfabrieken aan wie geen bloed zou kleven?

psalmgedruppel 11.1 vogeltjes

een onnozel vogeltje, rechtstaande pluimpjes, uit het nest gevallen…

Ook al zijn we gehavend, schieten we tekort, kunnen we niets beginnen tegen…

Ik sta recht!

En dichter bij elkaar schuilen, vasthouden aan een liefde, aan Liefde is geen teken van zwakheid.

De consequenties neem ik er bij omdat liefde uiteindelijk sterker is

ook al is iemand in mensenogen maar een vogeltje…

psalmgedruppel 11.5 Hij doortast de gerechtigde.

Niet enkel een gewetensonderzoek maar gefouilleerd

alle drogredenen van je afgelegd.

Is de rechtvaardige – mooie titel – wel altijd rechtvaardig?

De gerechtvaardigden, die onder Gods liefde mogen wonen worden ook niet gespaard:

iedereen wordt doorgelicht.

Wie vaardig is in recht, in ogen van velen, kan verdoken heel vaardig zijn in onrecht….

psalmgedruppel 11,7 Die staan in hun recht bemint Hij.

Het kleine wat je gedaan hebt dat een ander tot recht deed komen

zal je redden want zo lief heeft Hij dat

dat zelfs dat beetje recht in jou niet verloren mag gaan.

Zo is er ook vergeving omwille van dat beetje recht.

Als dit geen liefde is!

rechtvaardigheid doet recht staan, verrijzen uit het kleinmenselijke

brengt hoop en vervulling.

in de kamer van psalm 11

 • In hoeverre vertrouw ik op God?
 • ben ik soms niet diegene die anderen bespot? “vogeltjes”
 • Waar zocht ik om iemand een loer te draaien?
 • herken je rechtvaardigen die in het stille weg getroffen worden?
 • welke zekerheden heb jij in het leven?
 • Wat kun je als rechtvaardige doen tegen “het stil treffen”?
 • Hoeveel weeg jij volgens God?
 • Zwaarder of lichter dan je naasten? En waarom?
 • Wat denk jij over het straffen van God?
 • Is er rechtvaardigheid zonder straf?
 • Brengt de straf rechtvaardigheid?
 • Zijn wij de oprechten of de opgerichten?
 • Wanneer ontmoet je God?
 • Alleen hierna?

psalmgedruppel 11, 2 de pijl op de pees

Nog even, enkel een trillende hand is voldoende om te treffen.

Pijl op de pees: als je je mond durft open te doen; als je zelfs zwijgt en gewoon doet.

om te treffen: om verdacht te maken, om het zwijgen op te leggen.

Op zoveel plaatsen in de wereld: om te doden, om ‘voorbeelden’ te stellen, terreur

om te onderdrukken, om te heersen, om te hebben…

psalmgedruppel 11,6 verschroeiende wind mogen die drinken

niet de wind van achteren, te lang heeft die gewaaid,

maar woestijnwind, die je ontdoet van franjes, die de waarheid naar boven brengt, geen zomaar zand er over, geen doofpot

Een beker om te drinken, geen victorie, maar de bittere smaak van eigen daden

Een beker gevuld met bitterheid, de tranen van de slachtoffers

de misdaad kraakt en laat zich horen als het zand tussen de tanden

psalmgedruppel 1,5 verfoeit Hij

haten, verfoeien,

die kan, die wil Hij niet meer zien!

Het is hier meer dan een pedagogisch: niet alleen het kwaad opzich haat Hij, maar ook de dader!

op zijn scherpst gewezen worden op verantwoordelijkheid

op jouw deel aan het kwaad…

Jij bent het die kiest om andere wegen te gaan en verantwoordelijkheid voor je daden draaagt

Geen enkele reden is genoeg: niet “een slechte jeugd”, niet “een slecht milieu”, niet “ongewild”, geen vluchten van je verantwoordelijkheid

verstop je niet: wees eerlijk met jezelf en met God!

psalmgedruppel 11,4 ieder mensenkind

niet de mens,

dat is ieder over dezelfde kam scheren

maar de kinderen, die en die, concrete mensen

alle kinderen gelijk, niemand een voorkeursbehandeling

Aan ieder wordt dezelfde vraag gesteld:

waar was je toen Ik je nodig had? Toen je medemens in miserie zat?

Toen de natuur kreunde? Toen iemand honger had of naakt was?

Rijk of arm, talentvol of minder, wie je ook bent:

Waar was je?

psalmgedruppel 11,4 Hij weegt en doorziet

Hij keurt, gaat na

wie leeft zoals een mens zou moeten leven:

eerlijk, met medeleven, met liefde

En wat ziet Hij als Hij in mij kijkt?

mijn honger naar eer, hebben en heersen, mijn foute keuzes

onder zijn ogen ben ik heel klein.

Hij kent mijn licht en mijn donker, ik kan niet verbergen

Ook al zit ik achter de struiken met vijgenblaren beschermd:

Hij ziet me en kent me.

psalmgedruppel 11,4 Hij ziet

;zien,

Hij is niet blind,

niet blind van verbolgenheid, Hij ziet graag

Hij aanschouwt met eerbied, respect, met liefde, met gevoel voor gerechtigheid

Hij aanschouwt zijn oogappels. Hij ziet wat zijn volk aangedaan is

Hij aanschouwt de mens die tegen alles in met Hem verbonden leeft.

Hij ziet zijn zoon, heeft Hem lief

en zo ook ons, als broers en zussen van die ene

psalmgedruppel 11,4 De Nabije in zijn tent vol heil

voor de mensen bereikbaar,

op heilige apart gemaakte plaatsen

daar waar het ruikt, er uitziet als een plaats om God te loven,

een kerk, koepel, een kruisbeeld

bereikbaar,

maar toch op te zoeken plaatsen

wil de mens er bij kunnen dan moet die ten minste tijd en plaats geven aan die ontmoeting

In zijn tent, bij mensen wonend, neergedaald, Aanwezige

op de vluchtplaats, het asiel, de kerk, in de tenten van thuislozen.

psalmgedruppel 1,3 zekerheden worden vernietigd

tot woestijn gebracht,

met de grond gelijk gemaakt.

zonder ondergrond, geen plaats om op te staan.

een glijbaan naar een modderpoel

waar van alle kanten wordt aangemodderd

waar ieder met modder gooit.

een woestenij, onveilig, overal gevaar,

zonder thuis, op de vlucht, nergens meer veilig

met een woede om je heen om te kunnen overleven.

psalmgedruppel 11, 2 die oprecht zijn in hun hart.

Mensen die in hun recht staan of eerlijken?

Wie eerlijk is weet zich ook schuldig, ontoereikend.

Wie in het licht durft staan en zijn donkere kanten aanbiedt

om vergeving uit nederigheid en oprechtheid.

Die zich laat oprichten door zich klein op te stellen.

Die vertrouwen op de Heer.

Die zich voor God durven open stellen,

meer dan één iemand, een groep, een volk, een verbondenheid.

psalgedruppel 11,2 om heimelijk

in het geniep,

want het licht mag het niet opmerken.

in duistere gedachten, in verwrongen bochten van hersenspinsels.

weg van de schepping, vanuit verdachtmaking.

In een duistere nis, in wat voortkomt uit het graf,

in wat geen leven brengt, maar dood.

Profiterend van de chaos, waar licht geen toegang krijgt.

in woede, wraak en lust naar macht, in duistere gedachten…

psalmgedruppel 11, 1 Ik berg me in de Nabije

Ik zoek bescherming bij God, bij mijn geloof,

daarom vlucht ik niet en blijf ik trouw aan mijn roeping.

Ik krijg vertrouwen en geborgenheid,

In het gevaar sta ik niet alleen. Mijn God is mijn zekerheid.

“Al ga ik door een donker dal: Jij bent bij mij.”

Schuilen, niet vluchten, maar in het leven staan.

Aan Hem heb ik houvast, niet in een droomwereld of in sprookjes vluchten.

Bij en in de Heer: Zijn vertrouwen geeft mij kracht om verder te doen.

Of toch met momenten zoeken naar asiel, naar gebed en bezinning om nieuwe krachten op te doen.

psalmtekenen 11b

11b

De rechtvaardige in orantehouding, als een vogel, op de heuvel beschut tegen de pijl en boog van de onrechtvaardige. De orantenhouding verwijst naar de rare vogel in de lucht. Met de vleugels verwijzend naar “boven” als een omega, een altijd zal Hij er zijn! De tempel “in de hoge” met drie ogen, een volheid die alles ziet en doorziet. Die een weg tekent voor de rechtvaardige met twee lijnen, net zoals de twee stenen van Mozes…

Met één lijn wijst Hij naar de schurk. Hij zal branden en vluchten…

psalmtekenen 11a

11a

Mijn schuilplaats is op de berg, onder Zijn zegen en Zijn liefdesoog. Daar mag ik Hem loven, daar is Zijn altaar, Zijn tempel. De zondaar lacht en noemt de rechtvaardige een vluchtende vogel. Geen vlucht maar een zoeken naar God door het zoeken van rechtvaardigheid.

Het alles ziend Oog zendt een storm naar de zondaar die klaarstaat met mijl en boog om me te raken. Hij zal branden…

herverpsalmen 11c

Met God ga ik door het leven,

Hij is mijn houvast!

Dat ze me verjagen,

van alles schieten naar mijn hoofd,

ik blijf Zijn hand vasthouden.

Hoe durven ze?

De mensen in hun hemd zetten?

De grond weg van onder de voeten…

Met geweld gelijk halen?

Toekomst afnemen?

Denken ze dat God dat niet weet?

Denken ze dat het God niet raakt?

God is rechtvaardig.

Aan armen brengt Hij de blijde boodschap.

Voor wezen is Hij een Vader.

Die onrecht doen:

Ze zullen door de mand vallen.

De grond weg van onder de voeten…

Zullen ze Zijn vergeving aankunnen?

Met God ga ik door het leven,

Hij is meer dan rechtvaardig!

herverpsalmen 11b

Bij God voel ik me goed.

Mij krijg je niet van Hem weg!

Hij is een barmhartige God,

maar toch ook rechtvaardig!

Hij doorziet wie we zijn.

Hij weet wat ons beroert.

Hij verafschuwt geweld en bedrog,

Hij verfoeit mishandeling en doodslag.

Ooit zullen we voor ogen zien,

met Zijn ogen kijken naar onszelf.

Die onrecht doet zal tijd nodig hebben,

de rechtvaardige wordt getroost.

psalm voor mij 11

1 Voor de dirigent, een psalm van David

In Nabije berg ik me.

Jullie zeggen tot mijn innerlijke: “Vlucht naar jullie berg, vogeltje!” ?

2 Want, zie: stukmakers spannen de boog, ze leggen de pijl op de pees,

om te treffen in duisternis die oprecht zijn van hart.

3 Want de zekerheden worden vernietigd.

Een rechtschapen mens, wat kan hij doen?

4 Nabije in de woning van Zijn afzonderende toewijding,

Nabije zetelend waar het ons te boven gaat,

Zijn  ogen zien, Zijn oogleden doorzoeken de kinderen van de mens.

5 Nabije, wie staat in het recht doortast Hij.

De stukmaker en de liefhebber van wreed onrecht verfoeit Zijn Innerlijkheid.

6 Hij laat kletteren op de stukmakers verstikkend vuur

en oordelende zwavel en verschroeiende wind is het aandeel van hun beker.

7 Want gerechtigheid is Nabije.

Rechtvaardigheid bemint Hij.

De oprechten zullen Hem zien van gezicht tot gezicht.