Leer

Er staat eigenlijk thora, en veelal is dit vertaald als wet. Het is het geen onderricht wordt om als goede gelovige te leren, met natuurlijk als eerste: de vijf boeken die de thora genoemd worden. Met het woordje leer probeer ik weg te geraken van “wet” en zoek ik een benadering tot leerling worden. Dit drukt meer uit dat wetten volgen maar tegelijk in relatie gaan met de leraar, met God.

 

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

psalm voor mij 111

1.Verhef je vreugde in Nabije.

Ik dank die Nabije met heel mijn hart

in het knusse bijeenkomen van de gelovigen en in de vergadering.

2.Enorm is het scheppen van Nabije,

herkenbaar, verstaanbaar voor wie de verlangend liefheeft.

3.Verwondering wekkend en in eerbied doen opkijkend zijn

Zijn scheppen en Zijn beschermende rechtvaardigheid voor altijd.

4.Hij stichtte een gedenkdag voor Zijn uitzonderlijke werken

genade en vol liefde is Nabij.

5.Te eten, te knabbelen gaf Hij aan wie ontzag in Hem hebben.

Hij gedenkt voor altijd zijn verbondenheid.

6.De sterkte van Zijn optreden laat Hij kennen aan Zijn gemeenschap

en Hij geeft hen het erfdeel van de gemeenschappen.

7.Het scheppen van Zijn handen zijn ware trouw en gerechtigheid.

Hij is trouw aan zijn regelingen.

8.Vast gefundeerd voor altijd en voor immer

gemaakt in trouwe echtheid en eerlijke gerechtigheid.

9.Hij zond bevrijding voor zijn gemeenschap.

Hij plaatste voor altijd zijn verbondenheid

en vol ontzag en afzonderend toegewijd is wie Hij is.

10.Het draagvlak van wijsheid is ontzag voor Nabije.

Een goed inzien is er voor ieder die het meemaakt,

Zijn dankzegging is blijvend.

herverpsalmen 111a

Met heel mijn hart loof ik de Heer.

Zo machtig zijn Zijn daden!

Wonderlijk is onze God!

Onze Heer geeft zich als brood om te delen.

Zijn jawoord is er voor altijd!

Hij schenkt ons Zijn vrede,

door Zijn liefde mogen wij leven.

Hij heeft verlossing gebracht:

het kwaad is van zijn macht beroofd.

Vergeving heeft het ontkracht.

We mogen Hem roemen in eeuwigheid.

In Zijn gave is wijsheid voor wie er naar wil leven.

Zijn juk is zacht, Zijn liefde immens!

Loven wij de Heer,

laten we trouw zijn aan Zijn Woord

en Zijn vrede met elkaar delen.