psalm 112 voor mij

(1) – 1 – Roem Nabije!

Vol zegen de mens die ontzag heeft voor de Nabije.

– 2 – In Zijn leer vindt hij grote voldoening.

(2) – 3 – Sterk zullen zijn nakomelingen zijn op de aarde,

– 4 – de generatie die in het recht staan zal vol zegen zijn.

(3) – 5 – Meer dan genoeg en rijkdom zal in zijn huis zijn

– 6 – en Zijn gerechtigheid staat voor altijd!

(4) – 7 – Er gaat licht op in de duisternis voor de oprechten

– 8 – vol genade, barmhartig en rechtvaardig.

(5) – 9 – Een goed mens is die barmhartig is en uitleent.

– 10 – Hij houdt zijn woorden en daden conform de leer

(6) – 20 – ja, voor altijd zal hij niet wankelen

– 30 – tot een gedenkteken voor altijd zal de oprechte zijn.

(7) – 40 – Voor slecht nieuws moet hij niet bang zijn,

– 50 – honkvast is zijn hart, bevestigd in Nabije.

(8) – 60 – Met een gesteund hart moet hij niet bang zijn

– 70 – als hij zijn klemzetters beziet.

(9) – 80 – Hij deelt, hij geeft aan de kansarme,

– 90 – zijn gerechtigheid houdt stand voor altijd,

– 100 – zijn hoorn zal geheven zijn met waardigheid.

(10) – 200 – De stukmaker zal zien en gekrenkt zijn,

– 300- zijn tanden zullen knarsen en hij smelt weg.

– 400 – De gretige honger van de stukmakers zal vergaan.

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

24/1 Franciscus van Sales + 1622

stichter. De salesianen zijn naar hem vernoemd.

Hij had voorkeur voor de armen

naar psalm 112, 1-8a.9

 

Heb God lief!

Een leven van zegen voor de mens die zich aan Gods liefde waagt;

die in eenvoudige regels de medemens en God kan ontmoeten.

Vele volgelingen zal hij kennen,

zoals eens:

visitandinnen, oblaten en salesianen.

Zijn liefde voor de kleine mens zal aanstekelijk zijn,

en als rijkdom ervaren.

Het licht door hem gezien mag doorgegeven worden:

een genadige, barmhartige, nabije God.

 

Delen en geven maken hem een warm mens,

eerlijkheid en recht houden hem recht.

Hij hoeft niet te vrezen,

hoezeer het ook een woelige tijd mag zijn.

Zijn keuze is standvastig en een voorbeeld voor velen.

Zijn vertrouwen wordt niet beschaamd.

Met gulheid deelt hij zijn vriendschap,

met graagte zijn menslievendheid.

Dat zijn volgelingen voorspoed mogen kennen.

En zijn voorbeeld tot navolging aanzetten…

 

herverpsalmen 112a

Halleluja

Gelukkig de mens die vreugde vindt,

vreugde in de Heer.

Wie leeft verbonden straalt Hem uit.

Hij kent de liefde en bemint ze!

Belangeloos geeft hij weg

want in de minste herkent hij de Heer.

Hij is eerlijk, heeft geen verborgen agenda.

Hij deelt het brood

en dankt Hem die ons gegeven is,

hij is de broer van de arme.

Hij vertrouwt, gelooft.

God voorziet hem in het nodige.

Nooit komt hij te kort.

Zijn plannen slagen

omdat ze Goddelijk zijn.

Halleluja

Gelukkig is die mens omdat hij liefde kent!

De liefde van de Heer!