Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

herverpsalmen 115a

Zo groot is Zijn liefde

dat Hij ons uitnodigt om met Hem te zijn.

Zo gulzig is Zijn liefde

dat alles en allen ooit één met Hem

verbonden moeten zijn.

Maar Hij heeft tijd en geduld,

zo is nu eenmaal de liefde…

Heel anders zijn die nepgoden.

Maaksels van handen, verzinsels van verlangen.

Ze kunnen niets, ze doen niets.

Die erin gelooft bedriegt alleen zichzelf!

Onze God schrijft geschiedenis, telkens, telkens weer.

Hij zegent de mens die naar Hem zoekt.

De dood doet Hij teniet!

Ooit, als we hier niet meer zijn,

worden we bij Hem ontvangen om te leven.

Nu al mogen we in Zijn liefde zijn,

we hoeven niet te wachten.

Ook vandaag doet Hij ons loven.

Mijn God, ik love Je…