Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

barmhartigheid: bedroefden troosten

Hoor hoe ik weer opgewekt

mijn leven tegemoet ga!

 

Open de poort van barmhartigheid,

ik wil bij Jou schuilen, bij Jou huilen,

bij Jou zoeken naar mijn verloren lach.

Het is God die open doet.

Hij is het die in mijn naaste weer deuren ontsluit.

 

Jou dank ik, naar mij geluisterd te hebben,

naar mijn geschrei, naar mijn kleinheid.

Met Jou kan ik het uitjouwen!

 

Ik ben geen steen om weg te gooien,

mijn verdriet zag uitkomst in dank.

Jij zal ik nooit weg gooien,

mij te dierbaar,

de hoeksteen van mijn leven geworden.

 

Zo is onze God,

Zijn luisteren doet wonderen,

Zijn wonderen verdienen luister.

Dit is de dag van troost

die overgaat in jubel!

 

Naar psalm 118, 15.19-24

herverpsalmen 118a

Zeg,vergeet het toch niet:

Onze God heeft een hemelse liefde,

vergeet toch niet om Hem te danken!

Ik was gevangen en riep

en Zijn liefde gaf me vrijheid om in te juichen.

Waarom zou ik ooit nog vol wanhoop zijn?

Hij is ons nabij!

Nestel je maar in Zijn liefde, zo kun je alles aan.

Hij is ons nabij!

Zijn liefde is de deur om naar binnen te gaan,

naar binnen in de vreugde.

Hij is die zegt: “Ik ben de deur”

Hij is onze herder.

Ik dank Je, Heer.

Hij is, eerst verworpen, de hoeksteen geworden.

De deur om naar binnen te gaan…

Ik dank Je, Heer.

Ga binnen in de stilte van je hart.

Laat Hem bij je komen.

Hosanna, de Heer is bij ons.

Ga binnen in Zijn tempel.

Vier God, vier Hem samen.

Maak een rijdans en dank de Heer.