Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

psalm voor mij 12

1 Voor de dirigent op de achtste. Een psalm van David.

2 Bevrijd, Nabije, want gedaan is het met de begenadigde getrouwe,

want verdwenen zijn die trouwvast zijn bij de mensenkinderen.

3 Over lucht spreekt ieder met zijn metgezel,

met zemende lippen spreken ze met een dubbel hart.

4 Nabije zal wegsnijden alle zemende lippen,

de tong vol van grootspraak.

5 Die daar zeggen “Met onze tong zullen we heersen,

op onze lippen kunnen we vertrouwen.

Wie is onze Heer?”

6 “Omwille van de vernieling van de nederige,

omwille van het klagen van de kansarme

zal Ik nu opstaan”, zegt Nabije,

“Ik zal in vrijheid zetten diegene waar men tegen blaast.”

7 De woorden van Nabije zijn zuivere woorden

als zilver gesmolten in een aarden oven,

tot zeven maal toe gezuiverd.

8 Jij, Nabije, Jij zal hen bewaren, Jij zal hen behoeden

voor deze verdorde generatie en dit voor altijd,

9 dit terwijl die stukmakers rondomlopen

en ophemelen de waardeloosheid van de mensenkinderen.

Het muziekinstrument met acht snaren getuigt (bij psalm 12)

Ik mag zingen van Gods pure woord.

Is dit tot zevenmaal gezuiverd,

ik bezing het met acht snaren.

In mij hoor je ook de achtste snaar,

de nieuwe dag waarin valsheid geen poot meer heeft om op te staan.

Ik word alleen te weinig aangeraakt.

Ze zingen zonder God noch gebod,

ze zingen liever vals…

En toch laat ik nog steeds die achtste snaar trillen:

God zal die valsheid smoren!

 

in de kamer van psalm 12

Help, het geloven in onze westerse wereld zit in het onderste schof, de onderste lade

Heb je wel goed rondom je gekeken als je geen rechtvaardigen meer ziet?

En hoe zit het met onze, met mijn, met jouw rechtvaardigheid?

Is het ook geen leugen om jezelf niet meer te zijn?

Om je zo aan te passen dat je niet langer meer opkomt voor…

Grootspraak is denken dat je alles aankunt en zo belangrijk bent.

Niet diegene die het vlotste woord heeft maar diegene die raakt blijft je bij.

God die zicht opricht, die opklimt is God die afdaalt…

Bevrijden is een werkwoord, God doet aan ons

Wat is Gods woord? Het is meer dan de tekst die voor ons kan liggen.

Gods woord lees je tussen alle regels.

Gods woord zuivert

Wie zich verheft zal vernederd worden, wie zich vernedert verheven…

schietgedachtjes psalm 12

geen geloof meer, geloof je dat?

we zijn allemaal recht schapen, maar groeien soms krom uit.

een leugen om bestwil, voor wie? en hoe lang?

laat leugen uit monden in waarheid

woorden zonder daden zijn leugenachtige oorden

“Ik kom omhoog” zegt God en Hij daalt af

“voor de armen!” En de rijke nam de benen…

Gods woorden zijn daden

Gods woorden zijn niet gezuiverd, ze zijn het.

Gods woorden zijn gewassen, daarom groeien ze.

laagheid viert hoogtij

herverpsalmen 12c

God, van Jouw woord leven wij.

Maar het wordt minder en minder gehoord.

Onrecht overstemt.

Leugen en bedrog.

De arme wordt helemaal niet meer gehoord,

de kleine man monddood gemaakt.

Spreek toch!

Laat Uw woord daveren,

klinken en naklinken,

galmen, weergalmen.

Jouw woord is leven.

Jouw belofte is mens geworden.

Jouw Woord is ons gegeven.

Spreek, Woord, omwille van de arme,

omwille van de medegekruisigde…

Spreek en verlos ons.

herverpsalmen 12b

God, geloof is sterk vermindert.

Jouw geboden leggen ze zomaar naast zich neer.

Ze stelen en bedriegen,

ze begeren wat niet van hen is.

Ze zetten een grote mond op.

Ze voelen zich god.

God, laat dit toch niet toe!

Omwille van de arme, de niet gehoorde…

Doe die grote monden zwijgen.

Wij getuigen van Uw woord,

van Uw woord dat wonderen doet.

Van uw naam:

Ik ben er en zal er steeds voor je zijn.

God, neem de armen onder Jouw vleugels,

de verdrukte onder Jouw armen.

grondkleuren

In de psalmen herken ik grof gezien een viertal manieren van bidden.

-De psalmist vraagt, smeekt.

-De bidder dankt en looft.

-Er spreekt wijsheid in de psalmen. Die wijsheid wordt soms zelfs in Gods mond gelegd.

-En de mens getuigt: hij vertelt aan God wat hij meemaakt of hij verwittigt de andere of roept die tot iets op.

Ik geef aan die vier grondtonen van het bidden elk een kleur:

vragen: geel;   loven en danken: groen;   wijsheid: grijs;  getuigen: oranje

herken je dit ook in de volgende psalm? Psalm 12

12