Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

werken van barmhartigheid: Waken en paraat staan

Ik zie uit of Jij er bent.

Moet ik kijken naar de hoogte, naar mirakelen?

Of naar een medemens, naar wonder van aanwezigheid en hulp?

Waar ben Je? Jij die er toch altijd bent?

Jij, grond van mijn bestaan.

Jij waakt over mijn voeten dat ze niet struikelen.

Jij staat er om me indien nodig weer op te rapen.

Jij bent er altijd, Jouw liefdevolle aandacht verslapt niet.

God is mijn wachter, mijn beschermer.

Al heb ik pijn, Jij bent nabij.

Al dreigen gevaren, Jij bent er.

Jij waakt en bidt in mij.

Jij staat er in mijn nood.

Jij gaat met me mee.

Gisteren, vandaag en morgen.

 

Naar psalm 121

psalm voor mij 121

1.Lied voor het opgaan.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen.

Vanwaar zal komen mijn hulp?

2.Mijn hulp is van dichtbij Nabije,

schepper van wat te boven gaat en van de aardse.

3.Hij zal je niet overlaten aan het wankelen van je voet.

Hij zal niet dutten, jouw hoedende beschermer.

4.Zie, Hij zal niet afwezig rusten en zeker niet slapen,

de hoedende beschermer van Israel.

5.Nabije is jouw beschermer,

Hoeder is jouw schaduw aan je rechterhand.

6.Bij dag zal de zon je niet steken,

noch de maan bij nacht.

7.Nabije zal je bewaren voor en over alle kwaad.

Hij zal hoeden over Jouw innerlijke.

8.Nabije zal jouw uitkomen en jouw ingaan bewaren

nu al en altijd.