Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

18/2 Bernadette van Lourdes 1844 -1879

naar psalm 123

 

Ik sla naar Jou mijn ogen op,

Naar Jou, God, doorheen die mooie jongedame,

gekleed in wit en blauw.

 

Ik kijk naar Je op en zie Je in die grot op die hoogte,

eerst merkte ik alleen wind en geruis op,

en dan zag ik het wonder van die ontmoetingen.

 

Als een klein meisje mocht ik Je ervaren, een zwak kind,

luisterend, zoekend naar Jou.

Jij, mijn Meesteres, bij Jou mocht ik vertoeven.

Hoe goed was het dat ik die eerste keer niet meekon

en Jouw mocht ervaren!

 

Zoals dit arme kind mogen ook wij opkijken

naar Jou, zoekend naar genade.

 

Gezegend moge Je worden, geheiligd,

gedenk ons arme zondaars.

Zonder Jouw liefde kunnen wij niet leven.