Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

werken van barmhartigheid: De andere de mogelijkheden geven om iets op te bouwen om beter te leven

God vraagt Je: Mag Ik je zo steunen dat je je leven beter kunt opbouwen?

Zonder Zijn hulp zou het nooit gaan!

God steekt een handje toe om te waken over je leven.

Zonder Hem zou ik verloren zijn.

Je kunt het niet alleen:

Laat Hem toch toe in Je leven!

 

Zijn hulp is van grote waarde!

Een geschenk uit de hemel!

Als je zelf niet meer weet van welk hout pijlen te maken:

reken dan op Zijn nabijheid.

Je kinderen zullen er wel bij varen.

De mens die hulp krijgt,

die troeven uit zijn rugzak kan halen:

Hij vaart wel.

Hij ziet vooruitgang

en staat niet hulpeloos verloren.

Naar psalm 127

herverpsalmen 127a

Als de Heer het huis niet bouwt,

valt er niets te bouwen.

We kunnen ons doodwerken en succes hebben,

maar als het in eigen naam is

zal alles weer vervallen.

Laat ons dus goed luisteren naar Zijn oproep!

Laat ons bouwen in Zijn Naam!

Zijn huis zal nog veranderen,

omdat wij, mensen, bouwen,

en we Hem soms

niet goed begrijpen…

Geen angst daarvoor,

want God bouwt verder.

Uiteindelijk zegent Hij ons steeds opnieuw

omdat we bereid zijn

de handen uit de mouwen te steken.

God zegent de werkers aan zijn Huis!