huppelend gebed samen met psalm 133, 1

Hoe goed is ’t leven vanuit Gods zegen
waar mensen met elkaar willen delen,
waar mensen tochtgenoten willen zijn
en genezing brengen bij iemands pijn,
waar mensen bondgenoten zijn
ontdekken zij Gods groot geheim
dat ons in het verborgen groet:
genade die ons leven doet.

 

ingezonden door Paul

 

 

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

psalm voor mij 131

1 Lied voor het opgaan.

Nabije, niet zelfverheven is mijn hart,

niet hoogmoedig in mijn ogen,

niet ging ik op in te grote zaken,

in buitengewone dingen die mij overstijgen.

2 Zeker stelde ik mij niet en maakte tot rust mijn innerlijke

als een niet meer zogend kind bij zijn moeder,

rust in mij, mijn innerlijke.

3 Hoop op Nabije, Israël, nu al en alle tijden.

 

Naar Psalm 131

Heer, ik voel me niet beter dan anderen,
ik denk niet dat ik zó belangrijk ben
of dat ik alles kan.
Nee, als ik rustig ben en het stil maak,
voel ik me veilig bij u
zoals een kind in de armen van zijn moeder.
Ook al is mijn moeder zwak van geest,
ze neemt mij toch in haar handen.
Vrienden, vertrouw op de Heer,
nu en altijd!

bij me ingezonden…

 

werken van barmhartigheid: Geduldig en mild in het leven staan

God, ik heb geleerd om mild te zijn en geduldig,

me opdringen doe ik niet.

Ik ben eenvoudig geworden.

Ik verzet de wereld niet op eigen kracht.

Ik veroordeel niemand

en blijf vol geloof in de ander wachten tot de tijd rijp is.

Ik ben zo rustiger geworden en gelovend in de stille uitnodiging.

Ik wacht als een kind

op de zon die opkomt,

op de ander tot die er klaar voor is.

Ik stoor me minder aan die andere

omdat ik weet dat ook ik een kind ben,

een broer, een zus,

een kind van Jou, onze Vader.

Jouw liefde mag zo in mij groeien

in vertrouwen

mijn leven lang.

 

Naar psalm 131

Naar Psalm 131

Heer, ik voel me niet beter dan anderen,
ik denk niet dat ik zó belangrijk ben
of dat ik alles kan.
Nee, als ik rustig ben en het stil maak,
voel ik me veilig bij u
zoals een kind in de armen van zijn moeder.
Ook al is mijn moeder zwak van geest,
ze neemt mij nog in haar handen.
Dat maakt mij rustig.
Vrienden, vertrouw op de Heer,
nu en altijd!

 

Vriendelijke groeten,

Paul

barmhartigheid: doden begraven

Goede God, ik ben maar een mens,

een leven geleefd, geen hoge toppen.

Voor mij hoeft er geen preek vol heiligheid.

Ik ben wie ik was, en dat is goed.

 

Grote daden, zelfs kleine zijn niet meer voor mij,

mijn krachten zijn verdwenen.

Ik ben stil geworden.

Rust is over mij gekomen.

 

Ik ben als een kind aan Jou toevertrouwd.

Terug in de baarmoeder van het leven,

ten volle in Jouw handen.

Ik wacht op Je,

Jij hebt me lief.

Bij Jou kan ik een eeuwigheid aan.

 

naar psalm 131