psalm 132 voor mij

1 Lied voor het opgaan.

Breng in herinnering, Nabije, David al zijn neergedrukt zijn.

2 Dat hij beloofd heeft aan Nabije!

Hij deed een belofte aan de Drager van Jacob:

3 “Vóór ik binnen kom in de tent van mijn huis,

vóór ik zal opgaan op de sponde van mijn bed,

4 vóór ik slaap gun aan mijn ogen,

aan mijn oogleden rust

5 zal ik een plaats vinden voor Nabije,

een thuis voor de Sterke van Jacob.”

 

6 Zie: we hoorden over haar in Efrata,

we vonden haar in de velden van Jaär.

7 Laten we binnengaan in Zijn thuis.

Laten we ons buigen voor het krukje van Zijn voeten.

8 Sta op, Nabije, naar Jouw rustplaats,

Jij en de inzamelplaats (ark) van Je kracht.

9 Jouw priesters mogen zich kleden met oprechtheid

en Je begenadigde getrouwen mogen uitbarsten in vreugde.

10 Omwille van David, Jouw dienaar,

keer niet weg van het gezicht van Je gezalfde.

 

11 Nabije heeft beloofd aan David waarachtig,

Hij zal er niet van afwijken:

“Een vrucht van je buik zal Ik aanstellen op de troon van je!

12 Als je zonen onderhouden

Mijn verbintenis en Mijn tekenen die Ik hen leer

dan zullen ook hun kinderen voor altijd zitten op jouw troon.”

13 Want Nabije verkoos Sion,

in haar keek Hij er naar uit een thuis te hebben voor zichzelf.

14 “Dat is mijn rustplaats voor altijd.

Ik zal hier wonen want Ik keek naar haar uit.

15 Haar voedsel zal Ik voorspoedig zegenen.

Haar kansarmen zal ik overladen met brood.

16 En haar priesters zal Ik bekleden met heling

en haar begenadigde getrouwen vreugde verheffend zullen ze uitbarsten in vreugde.

17 Daar zal Ik doen groeien een hoorn van David,

maakte Ik een lamp op voor Mijn gezalfde.

18 Zijn tegenstanders zal ik kleden met schaamte

maar op hem zal een kroon schitteren.”

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

herverpsalmen 132a

Mijn God, weet toch

dat mensen soms veel voor Je over hebben!

Herinner Je toch David.

Hoe hij verlangde

om een huis van gebed te bouwen,

een thuis voor Jou.

Hoe hij er veel moeite voor over had

en uiteindelijk ook danste voor de ark.

Daarom was Jij zijn zegen.

Waar twee of meer mensen in Jouw naam zijn

daar kom Jij in hun midden.

Kom op voor Je mensen

en zegen hen

met Jouw Aanwezigheid.