Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

29/6 Petrus en Paulus +67?

naar psalm 133

 

Hoe zalig is het,

als twee broers samen,

zo anders van elkaar,

uiteindelijk bij elkaar

verenigd bij de Heer mogen zijn.

Samen gezegend:

De één als hoeder van de schapen,

de ander als vurige verkondiger.

Samen gezegend in Gods genade.

Jullie mogen vieren is

om de baard van af te likken!

Zoals eens Mozes en Aäron

zo zijn jullie voor altijd in één adem te noemen.

Gedoopt door Ananias,

en jaren ondergedompeld in Jezus’ nabijheid,

twee heel verschillende wegen:

maar één zegen, als dauw neerdalend van Gods heilige berg:

In Zijn heil mogen leven in eeuwigheid!

14/2 Cyrillus en Methodius

naar psalm 133

 

Wat is het toch een voorbeeld voor heel Europa,

als twee broers samen gezonden zijn

om Boodschap van liefde te brengen!

 

Wat doet het toch deugd

te zien hoe broers taal en teken bijbrengen

aan een volk ongeletterd.

 

Wat is dat vol heil

als broers in een vreemd land

Boodschap van vreugde mogen uitdragen.

 

Als zegen van God zelf,

als olie die zalft,

als water van nieuw leven,

zo brengen ze Gods Woord,

zo zijn ze, zo zijn hun kleren doordrongen.

 

Als levengevende dauw

op uitgestrekte gebieden,

als korrels van manna

in een niet kennende woestijn:

Ja, in hen schenkt God zijn zegen

en die mag druipen tot in ieders hart.

barmhartigheid: anderen aan elkaar geven

Wat is het toch een leven in genade,

wat doet je dat toch groeien,

als je aan elkaar gegeven wordt

om in liefde elkaar te dragen!

 

Wat is het toch zalig,

verwijzend naar God,

als je gemeenschap mag vormen

en het je gegund wordt

om graag te zien.

 

Wat is het toch een wonder,

als ik in die andere

een broer of zus mag ontdekken.

 

Het is kostbaarder

dan dure olie.

Het is zalving en zegen,

om van te likkebaarden.

Het is als morgendauw

dat groen weer leven doet.

 

Ja, God is genade,

Hij is in ons nabij!

 

Naar psalm 133

januari: week van de eenheid van de christelijke kerken

naar psalm 133

 

Zalig is het als er eendracht is,

als vele kleuren samen één regenboog maken.

Wat heeft de ander mij een aanzet om echt te geloven!

Wat doet het deugd om samen te vieren.

 

Als broers en zussen van één grote familie

naar elkaar luisteren en samen bidden.

Als kinderen van één Vader

samen te dromen en te werken aan een betere wereld.

 

Het is Gods zegen die neer druipt

op ieder die opkijkt naar Hem.

Het is genade elkaars liefde te mogen ervaren.

 

De ander te zien stralen in het gezicht,

en in zijn kleren dezelfde uitstraling te zien,

dat is Jezus herkennen in je naaste,

dat is een openbaring vol genade.

 

Als voedzame dauw om weer verder op weg te gaan,

als olie dat ons samen heeft gezalfd,

zo is God voor wie elkaar zoeken blijft,

zo is God waar vrede en eenheid groeit.

 01/1 wereldvrededag

naar psalm 133

 

Wat  is het toch zalig, wat doet dit toch een mens open bloeien,

als we leven als broers en zussen,

Als we elkaar aanvaarden zoals we zijn, elk met onze eigenheid.

De wereld zou dan als één thuis zijn!

 

We zouden in ons gezicht blinken van vreugde,

als zouden we ingesmeerd zijn met de zuiverste olie.

Onze mond zou lachen, en niet alleen in ons baardje, maar heel oprecht.

We zouden gekleed zijn met geluk.

 

Dat is zegen, zoals levenswater neerdaalt van de bergen.

Ja, daar kan God in ons groeien, ons doen leven zonder grenzen.