Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

02/2 opdracht van de Heer in de tempel

naar psalm 134

 

Jij, gelovige, breng eer aan God op deze dag.

Want een kind wordt binnengebracht,

een kind, een licht voor velen.

 

Jij allen, Simeonnen en Hanna’s,

getuigen van wat gebeurt,

Jij allen, die graag vertoeft in Gods huis,

hier is vreugde en genade.

 

Loof God, met verheven handen,

want Hij brengt vergiffenis.

Loof God, wees voor Hem een tempel,

zodat Hij in je kan zegenen

en Jij getuigend verder kunt gaan!

naar aanleiding van het jaar van barmhartigheid

Jij, die hier langs de poort bent binnengekomen,

erken God in Zijn grootheid

en in Zijn klein tussen ons willen zijn.

Jij, hier in Zijn huis,

doe wat van je verwacht wordt,

prijs Zijn barmhartigheid.

 

Hef je handen

en zie met liefde naar Zijn liefde uit.

Moge je gezegend zijn

door Hij die alles in Zijn gulheid

mogelijk heeft gemaakt.

 

Naar psalm 134