Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

28/6 Ireneus van Lyon +202?

naar psalm 135, 1-2.4-5.13-15.21

 

Jij looft de Naam van de Heer,

een vader ben je geworden van de geloofsleer.

Een knecht ben je geworden in Zuid-Gallië.

Jij die staan mag voor Gods troon

en de vier dieren aanschouwen mag.

Breng eer aan God want Hij is genadig.

 

God riep Jacob, heel het volk van Israël

om uiteindelijk te belijden:

Op de Heer hebben we gewacht.

Hij gaat ons te boven!

 

Heer, in eenheid mag Jouw Naam gekend zijn,

generatie na generatie.

De Heer heeft ons leven geschonken!

Hij draagt zorg voor elke kleine mens.

 

Jij waarschuwt ons:

Geen ketterij! Geen eigen op maat gemaakte God!

Geen hersenspinsel, geen afgod!

 

Wij mogen loven de ene Heer,

die nu al woont in het nieuwe Jeruzalem.

Samen met jou, love de Heer!

herverpsalmen 135a

Halleluja!

Dienaars,

laat voor geen prijs je geloof schieten!

Prijs de Heer want Hij is goed!

Een wonder is het dat we leven mogen,

een wonder met de naasten om ons heen.

Hij jaagt weg: haat en tweedracht.

Leugen en onrecht wordt vleugellam gemaakt.

Geduld en Barmhartigheid is Zijn naam.

Hij is trouw voor altijd,

een zegen voor zijn volk.

Dan kun je niet zeggen van die afgoden van de mens!

In bergen geld kun je verdrinken.

Hoe hoger je jezelf inschat, hoe dieper je kan vallen.

Macht veroverd met geweld

kan morgen al weg zijn.

Leugen wordt altijd ontmaskerd!

Die afgoden zien niet naar de mens,

ze dienen alleen een honger nooit te stillen.

Ze horen de mens niet in nood, doof als ze zijn.

Ze kennen geen helpende handen.

Ze staan niet in hun recht.

Ze spreken alleen maar lucht.

Zo wordt ook die op hen vertrouwen:

Blind voor echt geluk, doof voor de naaste,

onhandig in de liefde, lam als de macht hen ontvalt.

Ze spreken slechts wartaal, zever.

Hulde aan allen die luisteren en zien kunnen,

hulde aan de mens die God looft in woord en daad!