Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

14/2 Valentijn

naar psalm 136

 

Love God, want Hij is liefde.

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

Love God, onze enige.

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

Love God, naar wie wij verlangen.

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

 

Die zo ons maakt dat wij naar anderen verlangen,

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

Die ons zorgen doet,

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

Die ons tot verbondenheid aanzet,

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

 

Die mij aan jou voorstelde

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

Die mij op je verliefd deed worden

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

Die mij met je verbonden heeft

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

Die mij zachter en tederder maakte

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

 

Die mij en jou toekomst gaf

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

Love die God want

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

hervepsalmen 136a

Onze God is hemels, zijn liefde is zo groot!

Van niets maakt Hij leven,

Stenen en stof worden plant en dier.

Onze God is hemels, zijn liefde is zo groot!

Strijd om te bestaan wordt een zorgen voor de ander.

Onze God is hemels, zijn liefde is zo groot!

Zie hoe ook dieren treuren en liefkozen kunnen.

Onze God is hemels, zijn liefde is zo groot!

Zie hoe slavernij nu als onmenselijk wordt gezien.

Onze God is hemels, zijn liefde is zo groot!

Zie hoe tirannie nu overal wordt bevochten.

Onze God is hemels, zijn liefde is zo groot!

Zie hoe een mens zijn leven kan geven voor een ander.

Onze God is hemels, zijn liefde is zo groot!

Zie hoe God nabij is bij iedere zieke en arme.

Onze God is hemels, zijn liefde is zo groot!

Zie hoe Jezus genezing en vergeving bracht.

Onze God is hemels, zijn liefde is zo groot!

Zie hoe Hij zijn leven gaf uit liefde.

Onze God is hemels, zijn liefde is zo groot!

Zie hoe tot op vandaag mensen zorgen voor de minste.

Onze God is hemels, zijn liefde is zo groot!

Zie hoe verzorging van zieken een plicht is geworden.

Onze God is hemels, zijn liefde is zo groot!

Zie hoe meer mensen opkomen voor gerechtigheid.

Onze God is hemels, zijn liefde is zo groot!

Zie hoe meer wij verbonden zijn met het lot van mensen ver weg.

Onze God is hemels, zijn liefde is zo groot!

Prijs Hem dan je hele leven!