Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

week 5c

naar psalm 138, 1-5.7c-8

Jes. 6,1-2a.3-8                  1 Kor. 15, 1-11                   Lc. 5, 1-11

 

Jou wil ik aanroepen:

Heilig, heilig, heilig, onze God is groots!

Want Jij raakte mijn lippen aan,

mijn misstappen werden vergeven.

Ik getuig van Jou, samen met alle engelen

en maak me klein in Jouw tempel.

 

Mijn leven is één getuigenis geworden,

ik als de minste van Jouw leerlingen,

want Je bracht me inzicht en genade.

 

Ik zing van Je omwille van Je overvloed aan gaven,

boten vol, tot zinkens toe beladen,

Mocht ik maar aan Je denken,

Je was me al voor,

Jij maakt mij tot visser van mensen.

 

Alle steden zullen van Je zingen,

wanneer de Boodschap tot hun oren komt,

wanneer Jij hun hart vervult.

 

Dan zullen we met Je optrekken,

Jouw daden zullen ons steeds overweldigen.

Overvloed bij Jouw licht,

hoe anders dan die vruchteloze zwoegende nachten.

 

Jouw hand geleid me,

Jij in mij, ja, ik ben niets,

en ik zal bergen verzetten

met Jouw genade.

 

Jij blijft

Jij blijft bij mij

en ik zal gaan

gesterkt door Jou

nieuwe wegen.

Niet alleen,

met Jou.

herverpsalmen 138a

“Dank dank, dank dank” klopt mijn hart.

Ik buig mij diep, ben Jouw niet waardig.

Was ik in nood,

nog voor ik riep

droeg Jij me verder.

Ieder zou voor Jouw moeten buigen.

Buigen voor Jouw Woord,

Buigen voor Je tafel waar brood aan wordt gedeeld,

Buigen om de voeten te wassen, om dienstbaar te zijn.

Buigen om verdrukte te zijn met de verdrukte.

Buigen om te zijn zoals Jij.

Jij doet me leven, Jij bent mijn redding.

Jij buigt Je om nabij te zijn.

Gebogen treffen Jouw liefdespijlen ons hart.

Daarom: “dank dank, dank dank!”