naar Psalm 139 bij het afscheid van een moeder

Mijn God, Jij weet wat er nu in mij omgaat:

Verdriet om verlies en dank haar gekend te hebben.

Al gaat het moeilijk om onder woorden te brengen,

bij Jou heb ik geen woorden nodig.

Al voel ik me wat ongemakkelijk om steeds mijn verhaal te doen,

Jij begrijpt me.

Jij kent me, Jij kent ook haar ten volle.

In Jou blijft ze gekend en bemind.

 

Jij gaf me leven in mijn moeders schoot,

Jij gaf ook leven aan haar.

Dank om dat wonder!

Jij weefde de liefde tussen ons in.

Zo mooi, zo kwetsbaar

dat vandaag haar afscheid mij treft.

 

O, mijn God,

ontneem de dood die tussen ons komt zijn macht.

Laat in Jouw Naam haar leven in Jouw liefde,

beroer ook mijn hart dat de pijn ook niet het laatste woord krijgt.

Toon aan mij de weg die toekomst heet:

De liefde voor haar blijven dragen

en die laten worden

tot bron van levengevend zoeken naar Jou,

tot moederschoot vol dank.

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

naar psalm 139

naar Psalm 139

Gij kent mij, Heer.

Gij kent mijn gedachten.

Gij weet waarmee ik bezig ben,

Gij weet waarom ik rust.

 

Waar ik mij ook naar toekeer, Gij zijt mij nabij.

In uw Geest van liefde hoef ik mij voor U niet te verbergen.

 

Heer, naar uw Woord wil ik luisteren.

Al wil ik uw liefde in mijn hart opnemen,

soms blijft uw Woord niet veel meer dan een dode letter.

Soms luister ik niet naar U,

want ik heb het te druk met mezelf.

Dan is uw Woord een dode letter.

Maar hoe ik ook ben, Gij blijft mij nabij

met uw liefde die mij overstijgt.

Soms begrijp ik U niet.

Uw liefde is zo diep, zo onbegrijpelijk.

Doorzoek mij, Heer, en peil mijn hart.

Zie of ik soms verkeerde wegen ga

en help mij meer van U te houden.

 

geschreven door Paul

herverpsalmen 139a

Bij Jou ben ik gekend, mijn God.

Ook mijn donkere kanten,

maar ook mijn streven

en mijn zoeken naar Jou.

Ik moet niet voor Je vluchten,

het geeft geen enkele zin.

Het is ook niet nodig

want zoals ik ben, zo heb Je me toch lief!

Jij bent mijn alles,

Jij gaf me het leven,

Jij gaf me mogelijkheden,

Jij gaf me mensen die me lief hebben,

mensen die ik mag liefhebben.

Jij bent mijn alles!

Ik kan er echt niet bij

waarom Je ons zoveel geeft,

waarom Je zoveel om ons geeft.

God, laat Je zegevieren.

Ik hou meer van Je dan van mijn leven!

Onrecht doet me pijn,

gevoelloosheid doet me huiveren.

Ik kan niet anders

dan opkomen voor mens en dier,

omdat ik Je graag zie

en Jouw droom delen wil.

God, laat Jouw liefde zegevieren,

ban onmenselijkheid uit ons hart.

Jij, die me kent, spoor me aan

om meer en meer die mens te worden

waar Jij van droomt.