Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

herverpsalmen 143a

Mijn God, Jij die aan ieder recht doet,

ik krijg het benauwd.

De moed zakt me in de schoenen.

Hoe heerlijk was het toch vroeger.

Ik zag Je in mijn leven, Je raakte me.

Alles ging me voor de wind!

Geef me Je woord,

wees voor mij een antwoord.

Ik verlang naar Je.

Wees bij me in de avond,

schenk mij een nieuwe morgen!

Jouw goedheid is een trouwe gezel.

Hou me in leven, schenk me nieuwe moed.

Alleen Jou wil ik nog dienen.

Het leven dat Je me schenkt

zal ik volledig aan Je geven.

Jij, die recht aan mij doet!