Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

paastijd 5c

naar psalm 145,1.8-13

Hand. 14,21-27                 Openb. 21, 1-5a               Joh. 13, 31-33a.34-35

 

Verheerlijk de Mensenzoon, en in Hem de Vader!

Voor altijd mogen wij leven in Jouw naam.

 

De Heer is één en al liefde.

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

zijn in Hem geboren.

Hij draagt zorg voor iedereen.

Daarom stellen wij oudsten aan

opdat aan ieder blijde boodschap gebeurt.

 

Jouw liefde zal van Je getuigen,

onze liefde voor elkaar zal Jou aanwezig brengen.

Geen zee van verdriet, van elk voor zich,

maar vreugde, lof aan Jou

Jij met ons ook al ben Je heen.

Jouw kindertjes mogen wij zijn:

leven van en in Jouw barmhartigheid.

Hoe prachtig is dit visioen,

een droom om van te leven.

Een leven om door te geven

aan ieder om ons heen,

aan ieder in elke tijd.

 

barmhartigheid: onwetenden onderrichten

Weet je,

God verdient het erkend te worden.

Zijn scheppen van evenwicht

en uitnodiging zijn zo groots.

Ieder zou het moeten weten en ervaren!

Laat kennen Jouw verlangen naar geluk voor ons.

Over Je wonderbaar scheppen blijf ik verwonderd,

ik blijf zoekend in Jouw groots mysterie.

Hoe machtig is het dat we mogen kennen

en toch nog in onwetendheid verrast blijven.

Het gaat uiteindelijk om Jouw goedheid,

Jouw nabij zijn bij ons.

 

God is Barmhartig,

groots is Zijn liefde.

Geen grenzen kent Zijn genade,

in ons schept Hij ook mededogen.

Dank, dank, dank,

geen ander woord komt nu naar boven.

Dank, dank, dank,

zo schep je ook in ons Jouw liefde.

 

Naar psalm 145, 3-11

 

herverpsalmen 145a

Lof en dank, lof en dank voor onze Heer!

Ik wil van Je daden zingen,

van wie Jij was voor zoveel volk,

van wie Je bent tot op vandaag!

Jouw namen zijn Genade,

Liefde en Barmhartigheid,

Vergeving en Zegen.

En: Steun voor de weerloze,

Voorziening en Gever van leven,

Rechtvaardige helper.

Jij hebt ons lief en zegent ons.

Jij wilt dat we naar Je zoeken.

Mijn mond getuigt en zingt voor Je:

Lof en dank, lof en dank

voor eeuwig.