Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

11/7 Benedictus van Nursia

naar psalm 147, 1.6-11.18-19

 

Godlof!

Wat is het goed om op vaste tijden

voor Hem te zingen.

 

Psalmen leiden ons over aanklacht naar lof.

Het is een feest dit te mogen ervaren!

 

God steunt die arm voor Hem staat.

Hoogmoed dwingt Hij te buigen.

 

– Uit adel geboren ging hij leven in een grot –

 

Vier het danklied,

reciteer psalmen, zing ze met citer

 

Die ongekende ons zo nabij,

Hij is het die het regenen doet,

zegen laat neerdalen.

 

Hij schenkt brood

jonge raven krijgen te eten

 

– en raven voeden de nederige –

 

Hij gelooft niet in kracht van spieren,

op eigen kracht kun je niets!

 

De Heer vindt vreugde in wie Hem zoeken,

in wie dag in dag uit wil leven vanuit zijn genade.

 

– werk en gebed moge zich afwisselen

alles tot eer aan Hem –

 

Zijn woord wordt duidelijk en kilheid smelt.

Een andere wind waait verfrissend nieuw,

levengevend water mag stromen.

 

– vernieuwing waait in gemeenschappen,

alles tot eer aan Hem –

 

Aan een mens, een vader onthult Hij zijn Woord,

een regel geeft Hij zodat velen kunnen opleven.

 

– een regel gegroeid uit verbondenheid met de Heer

mag velen inspireren –

 

Zing de psalmen!

vasten 3 wo

naar psalm 147, 12-13.15-16.19-20

Deut. 4, 1.5-9    Mt. 5, 17-19

 

Loof de Heer, Sjema Israël,

telkens als je jouw deuren binnengaat,

telkens als je de riemen van gebed aandoet,

telkens ook zonder uiterlijke tekenen.

 

Breng aan God eer

door je aan Zijn verbondenheid te houden,

door te leven naar Zijn droom.

Want Hij brengt zegen en vrede achter je deuren,

nabijheid binnen jouw muren.

 

Hij laat Zijn wet heersen over heel de aarde,

Zijn woord doet Hij gestand.

Vervulling brengt Hij als sneeuw die heel het landschap wit maakt.

Rijm stolt Hij na de nacht als teken dat Zijn bron er voor altijd is.

Geen jota, geen haaltje laat Hij na.

 

Hij is het die wet en profeten gezonden heeft

om te getuigen van Zijn goedheid,

om ons op te roepen tot geluk.

Zo lief heeft Hij ons dat Hij niet toegeven zal

ook maar één stukje van Zijn puzzel te laten vallen.

Zo lief dat Hij niet één van ons laat vallen.

 

herverpsalmen 147a

Wat doet het toch deugd

om God te kunnen danken.

Te zingen, te spelen voor Hem!

Hij luistert en heelt gebroken harten;

Hij is de steun voor de armen.

Zing voor Hem!

Hij zegent met regen en zon.

Alles mag voor Hem groeien.

Hij geeft de dieren hun brood.

Eer Hem,

kom samen om Hem te loven!

Hij zendt ons Zijn Woord

opdat het in ons mag groeien.

Hij schenkt ons ontzag,

Hij doet ons verwonderlijk kijken.

Opdat we nog meer

zouden zoeken naar Hem.

Eer Hem en schenk Hem gehoor!

Halleluja!