Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

Een tentharing getuigt (psalm 15)

Nee, ik houd die tent niet recht,

nee, ik beschut ze niet tegen wind,

nee, ik zorg niet dat ze vast staat.

Ze is één en al recht, zoals zij staat niets.

 

Nee, ik ben ook geen rechtvaardige,

niet iemand die het verdient er te staan.

Ik ben door de tent gerechtvaardigd,

zij geeft me zin, zij doet me bestaan.

 

Wat is het heerlijk verankerd te zijn op die berg.

Wat is het heerlijk om in de aarde,

diep klein gemaakt daar te mogen toeven.

Ik ben een tentharing en ben er eigenlijk niet nodig.

Er te zijn is mij gegeven, zalig!

 

22/2 St Petrus stoel

naar psalm 15

 

Wie mag zitten op de stoel in Gods tent?

Wie mag Gods gezicht mee kenbaar maken?

Wie mag genoeg worden opvolger van de apostel?

 

Die gekozen is om zijn rechtvaardigheid.

Die niet zoekt naar eigen roem.

 

Zo iemand mag niet meedoen met verscheurdheid

door de waarheid te verdraaien.

Zo iemand moet zijn naaste beminnen.

Hij zoekt naar eenheid in verscheidenheid

en leeft op als hij ergens nieuw leven ziet.

 

Zo iemand spreekt duidelijke taal tegen wie vernedert en verknecht.

Zo iemand brengt zegen en wil geen zege.

Hij zoekt God in gebed en in zijn naaste

en dankt en vraagt met de andere mee.

 

Zo iemand draait niet naar voordeel,

waarheid blijft rechtop staan.

Zo iemand is niet gevoelig voor bezit of pracht,

maar slechts voor Gods Geest in ieder van ons.

 

Zo iemand geeft en deelt

en roept op om het zelfde te doen.

Zo iemand deelt vooral Blijde Boodschap en Gods belofte.

Hij weet dat God afdaalt om nabij te zijn.

 

Wie zo handelt – God is er wel één? –

die mag op de stoel zitten

ook al faalt hij,

ook al is hij een zondig mens…

 

in de kamer van psalm 15

Is niet iedereen uitgenodigd?

Wat is die heilige berg? De berg Sion, in de hemel of korte momenten van godservaring?

Wat is het goede doen?

Is geen onrecht plegen voldoende?

En eerbied voor ongelovigen en andersgelovigen?

Wat denk je over die gedachte dat je geen rente mag vragen?

Gaat onomkoopbaar niet verder dan enkel tegenover onschuldigen?

Soms beloven we iets dat we niet zomaar aankunnen, het is een intentie. En wat als dit niet lukt?

Wankelt niet ieder met momenten?

schietgedachtjes psalm 15

Wie mag niet in Gods tent?

Wie mag zich in heiligheid bergen?

een oprechte is iemand die tweemaal opgericht is: op en recht.

Op door God en recht door eigen keuze.

woorden doen en door daden vertellen

niemand bekladden! “iemand zwart maken” als taal gebruiken is al bekladden!

Niemand ver8en, velen ge9 zijn

veracht verachting maar geen mensen

kom je beloftes na, denk vooraf na…

niet verdienen op schulden van anderen

niet te koop, gratuite eerlijkheid

psalmtekenen 15 c

15c

De rechtvaardige staat in het huis van God. Het huis van God is niets anders dan God zelf, hier afgebeeld als de naam van God: JHWH.

De jot (de J) is als een druppel  zegen, zalf, olie boven het hoofd van de rechtvaardige. Die wordt afgebeeld als een vierarmige dame Justitia. Geblinddoekt met zwaard en weegschaal. Met nog een hand lovend in de hoogte en een ander liggend onder de Naam van God, alsof ze drinkt van Gods Naam.

herverpsalmen 15c

Wie mag het laatste avondmaal vieren en gedenken?

Die mens die ook dagelijks het brood breekt.

Die zich geen groter deel aanmeet.

Die mens die zich kan ergeren aan onrecht en laster.

Die zelf gebroken brood wordt voor zijn naaste.

Die oprecht is en waarachtig, onomkoopbaar.

Wie het laatste avondmaal zo viert

zal nu al leven in een vreugde, voor altijd.

herverpsalmen 15b

God, wie mag zich thuis voelen bij Jou?

Diegene die verbonden met Je leeft.

Die Jouw Boodschap laat gebeuren.

Die woorden van genezing en liefde spreekt.

Die Jouw wegen gaan wil.

Die niet leeft van nieuwtjes ten koste van…

Die geen onrecht doet.

Die onheus gedrag verfoeit.

Die eerlijk blijft.

Die niet profeteert van een ander en omkoopbaar is.

Die mag zich niet enkel bij God voelen;

die wandelt met God.