Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

Een andere beker verklaart (psalm 16)

Ik ben een gewone beker,

zeker niet De beker,

en ook niet voor die feestjes voor afgoden.

 

Ik ben een gewone beker

en zo heb ik van die twee wel iets mee.

Het liefst ben ik de beker om in goed gezelschap gedronken te worden,

met wat water of wat op de gewone tafel komt.

Niets bijzonders…

 

Ik walg er van om bij pochers en die valse machtigen te zitten.

Zij drinken dan uit mij en lachen met God en het leven.

 

Het liefst sta ik op een eenvoudige tafel

waar ook brood wordt gedeeld en lief en leed.

Zo lijk nog het meest op die ene beker

waar ik naar opkijk…

werken van barmhartigheid: Zinvolheid geven aan een bestaan

Jij, mijn God, zin van mijn bestaan!

Van de eerste letter tot de laatste,

Jij, eerste woord en laatste!

Jij, reden om op te staan,

Jij, bewaring in mijn slaap.

 

Met Jou wil ik op weg,

van Jou wil ik drinken.

Jij maakt mijn leven vol.

Jij maakt mijn leven.

Op Jou bouw ik,

in Jouw handen beweeg ik.

 

Jij, mijn geluk,

ik heb het grote lot gewonnen,

niets kan nog stuk:

Want Jij bent er.

Mijn geluk kan niet op!

 

Jij wijst mijn toekomst,

in Jou vind ik mijn verleden,

mijn heden is een gesprek met Jou.

Ik mag mij gelukkig achten,

ik aan Jou zij

voor altijd en altijd geweest.

 

Naar psalm 16,2.5-6.11

reactie van een vriend en collega

Beste Psalm – vrienden,

Psalmen laten mij niet los. Soms denk ik terug aan de mooie namiddagen die ik met jullie heb mogen meemaken.
Deze week heb ik hier iets van kunnen vertellen in de bijbelgroep.
En samen hebben we onderstaande psalm gebeden.
Moge deze psalm ook voor jullie betekenen dat God je echt niet loslaat.

Hartelijke groeten,
Een vriend van me

Ps 16 (eigen bewerking van die vriend)

Mijn God, bij U ben ik veilig.
Soms geloof ik echt in U.
Toch wring ik mij
– zoals zovele mensen –
in allerlei bochten.
Dan denk ik U niet nodig te hebben.

En toch vult U mijn bord en mijn beker:
U houdt mijn leven in uw handen.
Dan mag ik in U geloven
dat alles goed komt.

Wanneer ik ’s nachts wakker lig
en aan U denk:
dat maakt me rustig
en weet ik dat ik niet val uit uw hand.

U laat mij niet los
U wijst mij de weg
waar ik U moet zoeken.
Ooit zal ik gelukkig zijn
in U, mijn God.

schietgedachten bij psalm 16

God, mijn geluk: geen lotto maar zekerheid

Wie zich God waant: waant

Een haas met een konijnenpoot rond zijn nek kan niet rapper lopen

vertrouw niet op wat je kan grijpen, maar op wat jou naar het hart grijpt

af goden: gedaan met jullie

Van Jou drinken

Mijn beker is niet mijn verdienste

geen armzalig lot bij Jou!

Maar het grote lot!

’s nachts opwekkingsliederen zingen

gelukkig, zelfs met een lijf dat tegensputtert.

herboren in Jou

Leven over dood heen

in de kamer van psalm 16

Wat is jouw geluk? Wie is jouw geluk?

Gaat God boven alles?

Welke afgoden kun jij niet missen?

Waarvan moet jij nog vrij worden?

Kun jij zeggen: geen inzet meer voor valse idealen?

Drink jij dagelijks uit Gods boodschap?

Hou jij God voor ogen? Bid je? Leef je naar zijn boodschap?

En toch sterven we… Hoe begrijp je dan psalm 16?

psalmtekenen 16a

16a

Bovenaan de beker. “Jij bent mijn beker”. Hij is gevuld met hart. God is de liefdevolle. Het meetsnoer is als een verpakkingslint. Dat ligt enkel over een geschenk. Van de beker vallen er drie druppels zegen. De bidder is voorgesteld als een zingend hart dat de zegen gretig opvangt. Het geschenk is de verbondenheid. Ernaast vind je de afgod als een lege pion. Een traan gelijkend op zegen maar eerder van ellende druipt van de pion af. Hij valt in een zwart gat, in een graf.

herverpsalmen 16c

Wees mijn herder, Jij mijn geluk.

Jouw meer en meer te kennen

doet me walgen

van domme offers voor eigen “comfort”.

Geen bloed kan ik nog verdragen

van moeder aarde,

van mishandelde dieren,

van ongeboren “wegwerp”,

van wapens voor altijd maar meer,

van uitgebuite armen,

van vergeten verdriet.

Aan Jou wil ik mij geven,

Jij schenkt mij leven,

Vreugde!

Jij geeft mij niet af aan leugen.

Jij doet me leven.

Jij, mijn herder,

bij Jou ben ik voor altijd veilig.

herverpsalmen 16b

Mijn God, ik heb Je nodig.

Jij maakt mij gelukkig!

Wat vandaag heilige huisjes zijn

– vrijheid ten koste van, eigen baas

en een privacy van naast elkaar leven –

daar wordt ik niet warm van.

Hoeveel lopen er vol van “niets”…

Ik wil met volle teugen drinken

van Jouw boodschap.

Jij bent me nabij,

Jij houdt me recht.

Jij toont me,

Jij bent de weg, de waarheid en het leven.

Vol vreugde mag ik in Je leven.