Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

“onschuld” in verschillende psalmen.

7/17/18/26/44/59/101

 

Wat betekent die onschuld?

Niemand is toch 100 % onschuldig?

In die psalmen betekent “onschuldig”:

zonder bijbedoelingen, eerlijk, oprecht.

Het is dus meer dan “daaraan onschuldig”.

 

Het is:

Ik ga er volledig voor, geloof er in.

Geen dubbele agenda,

geen kwaad voor ogen.

De ochtend zingt (psalm 17)

Ik ben het begin van een nieuwe dag.

Ik hoop volop dat in de nacht ieder gewogen is naar waarheid

en dat ik de vreugdebode mag zijn van gerechtigheid.

Eens komt die grote ochtend

waarin alles nieuw zal zijn.

Ik ben maar een kleine ochtend

maar toch met een grote belofte,

de belofte van een nieuwe dag,

van nieuwe moed, van verse hoop.

Een dag om er weer tegen aan te gaan,

tegen alle tegenstand in.

Ik ben het begin van een nieuwe tijd,

van een tijd waarin God weer de ogen opent,

waarin recht en liefde gedaan mag worden.

Ik ben maar een kleine ochtend,

maar deugddoend met weer vogelzang.

schietgedachtjes bij psalm 17

vrij spreken maar niet vrij gepleit

lippen liegen nooit: ze tonen het als je liegt

’s nachts doorzocht? Ik slaap liever!

meedoen omwille van “men zegt”

Mijn boekje niet te buiten gegaan? Ik hou mijn boekje liever gesloten…

mijn voeten blijven op het rechte pad, soms ontwricht…

in Jouw schaduw, licht voor mij

Opgejaagd… vaak door mezelf

leeuwen hongeren naar onschuldige herten, en niet naar elkaar

Sta op God opdat ik kan opstaan

geen toekomst aan wat geen toekomst geeft!

ver-geld-ing is boete voor overtreding

ontwaken is weer bewust waken en niet omgekeerd…

in de kamer van psalm 17

Hebben wij recht op vrijspraak ook al vragen we het?

Ben ik zo onschuldig?

Doe ik niet mee met wat mensen doen?

Ben ik onbeïnvloedbaar?

Twijfel ik nooit?

Is het gezond nooit te twijfelen?

Hoe is het met mijn egoïsme?

Hoe jagen we elkaar op? En waartoe?

Is het zwaard nodig voor mijn redding?

Welke toekomst heb Jij in gedachten? Geeft die toekomst?

Past wraak op de kinderen?

Wie zijn de kinderen van de boze? Wat is wat hij teweeg heeft gebracht?

Wanneer zie je God?

Wat is wakker worden hier? Van welke slaap?

psalmtekenen 17c

17c

De psalmist is één en al hart. Hij staat op de goede weg. Zijn armen zijn in orantenhouding. God is die met vleugels hem overschaduwt. God ziet hem graag. De psalmist spreekt enkel woorden vanuit het hart. Op de kronkelwegen zie je de mensen die onrecht begaan. Ze wandelen op kronkelwegen. Ze steken de rechtvaardige. Links is het meer dier dan mens, rechts staat er een kruis op: die zal weggeveegd worden. De linkse krijgt het zwaard, de rechtse de hand van God die hem doet stoppen.

 

psalmtekenen 17b

17b

De persoon op de weg vraagt om zich te laten onderzoeken. Hij heeft het hart op de juiste plaats. Hij wordt omringd door een groot hart, hij is geliefd. Dat geeft hem vleugels. De weg loopt naar God. Die is voorgesteld als een mond die recht zal spreken, als een oog dat lief heeft. Een mond met een oog met als pupil een hart. Naast de weg zie je de onrecht-vaardige als een leeuw en als een bijten-de grijper van wie het hart gebroken en op slot zit. Hij krijgt het zwaard.

herverpsalmen 17c

Heer, mijn Heer, ik zoek Je.

Ze willen me doen hangen.

Hoe meer ik Jouw wegen volg,

hoe meer ze me zoeken.

Jij kent me toch, doorzoek mijn hart.

Ik ben trouw een Je woord,

ik ben Je woord geworden.

Ik roep Je, mijn vraag is Je al gekend.

Toon het wonder aan me.

Mag ik Je kind zijn, ook in deze moeilijke dagen.

Laat mijn belagers verstomd staan.

Doe ze zwijgen.

Laat me weer opstaan.

Laat de machteloze heersen,

de machthebber door de knieën gaan.

Draag me verder, laat me Je liefhebben

van Aangezicht tot aangezicht.

Schep de nieuwe morgen.

herverpsalmen 17b

Heer, ik heb het moeilijk,

luister naar mij.

Ook al weet ik dat ik niet zonder zonde ben,

ik sta nu toch recht in mijn schoenen.

Hoe oprecht ik ook ben,

ze maken me verdacht.

Ze zoeken mijn vel.

Hoe moeilijk ook, ik bleef op Jouw pad.

Hoe ik ook probeer,

ze blijven me zoeken…

God, help me toch!

Laat me beschut onder Jouw vleugels wonen.

Hun hart is van steen.

In hoogmoed paraderen ze,

ze spuwen minachting.

Heer, sta op!

Doe hun hart smelten,

laat hen naakt voor Je staan,

laat ze vol schaamte staan.

Doch verhoor mij en doe me weer leven,

toon mij een nieuwe morgen.