Leer

Er staat eigenlijk thora, en veelal is dit vertaald als wet. Het is het geen onderricht wordt om als goede gelovige te leren, met natuurlijk als eerste: de vijf boeken die de thora genoemd worden. Met het woordje leer probeer ik weg te geraken van “wet” en zoek ik een benadering tot leerling worden. Dit drukt meer uit dat wetten volgen maar tegelijk in relatie gaan met de leraar, met God.

 

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

Alles getuigt in psalm 19

 

Dit is geen getuigenis van het een of het ander,

het klinkt in alles.

En dit omdat alles het leven te danken heeft.

Nee, dit is geen pleidooi voor creationisme! Zeker niet!

Maar zelfs met alle uitleg en wetenschap

botsen we op de zin van ons bestaan.

En die zin is ons gegeven, gratis, net zoals het leven.

En daarom mogen we in alles zin ontdekken

want Hij is het die zin gegeven heeft, namelijk: leven!

Leven ten volle in harmonie dat uitgroeien mag

in zorgen en liefde.

Daarom dankt alles en niet enkel de mens.

Wie denken we wel te zijn?

Eens dachten we dat alles rond onze aarde draaide.

Eens dachten we dat wij boven alle evolutie stonden.

En nu denken we nog altijd dat alles rond ons draait,

of liever nog: rond “mij”.

Getuigenis van leven, getuigenis van die God,

klinkt in alles en niet alleen in mij!

week 3c

naar psalm 19, 8-10.15

Neh. 8,1-4a.5-6.8-10                      1 Kor. 12, 12-30                Lc. 1,1-4.14-21

 

Gods boodschap van Barmhartigheid is zalig,

Hij is de arme en kleine man nabij.

Op zijn boodschap kun je betrouwen,

niet getreurd, Hij brengt vreugde en wijsheid.

Hij brengt recht, kondig een dag van de Heer aan,

een genadejaar!

 

Zo eenvoudig en duidelijk zijn Zijn voorschriften,

als één lichaam mogen wij er werk van maken.

Gods Geest brengt licht.

Zijn aankondiging gebeurt.

Aan armen wordt een blijde boodschap gebracht!

Het staat voor altijd!

Laat mijn doen en denken, mijn spreken en stappen,

Hem ten dienste zijn.

Mijn talenten zijn gekregen

en mogen zijn als werken van barmhartigheid en eenheid.

Jij, God, bent mijn kracht.

in de kamer van psalm 19 vers 8-15

Ervaar jij hoe God alles goed heeft gemaakt?

Wat zegt God?

Luisteren wij nog naar die stem of meer naar de te menselijke vertalingen er van?

Werken wij mee aan recht?

Wat brengt jouw vreugde?

Welke voorschriften  geeft God?

Wordt de knecht beloond?

Waarin ben jij eens hoogmoedig?

Bid je om vergeving?

Wat zegt jouw mond?

Wat leeft in je hart?

in de kamer van psalm 19 vers 1-7

Zie jij God in de natuur?

Voel jij je geschapen?

Zie jij de tekenen? Hoor jij Hem?

Heb je voldoende aandacht voor de kleine dingen in het leven die je wakker kunnen maken?

Wat betekent voor jou roeping?

Getuigen wij nog?

De zon schijnt voor ieder. Zo ook God. Hoe?

Waarom worden zoveel mensen niet geroepen? of toch?

schietgedachtjes 19 vers 8-15

de wet maakt vol

tot adem gekomen, op adem gekomen

eenvoudig wijs!

recht: recht uit het hart!

Gods wet is klaar: helder en af

Zijn grondbeginselen: vaste grond

Gods schat: onschatbaar

geen zoethoudertje, maar echt zoet!

in dienst van dienstbaarheid

loon naar liefhebben

loon naar recht

gewassen en een eigen plek gekregen

geef me moed om niet hoogmoedig te worden

met het hart op de tong

beroer mijn hart en vul mijn mond

schietgedachtjes 19 vers 1-7

het heelal: een GPS naar God

Het gonst van Leven

tal van talen: één Taal

een stille schreeuw van leven

Laten we de getuigen binnen? Ook als het de natuur is die spreekt?

God roept doorheen de natuur

Roeping natuurlijk!

De zon als postbode

de zonnige bruidegom: natuurlijk getrouwd

de zon prikkelt ieder

herverpsalmen 19c

Kijk maar om je heen! Ruik en luister!

Alles smaakt naar God,

de schepper van alles!

Het grootse van het heelal,

het fijne van een bloem, alles.

De zon laat Gods licht stralen.

De nacht laat Zijn duisternis zien.

God is vertrouwd met Zijn schepping.

Hij schenkt zijn liefde die leven doet.

Hij schenkt zijn woord.

Zijn belofte is niet enkel iets voor de toekomst,

Ze gebeurt nu al!

Ze is waarachtig, rechtvaardig.

Ze schept helderheid.

Zijn woord is er één die toekomst biedt.

Ik zou niet zonder kunnen.

Vergeleken met Zijn woord

is alle zoetigheid zuur,

is alle goud vuiligheid.

Ik wil Jou, God, dienen.

Jouw dienaar ben ik.

Bewaar me van eigen wijsheid.

Laat me van Jouw liefde drinken.

Jij aan wie ik me toevertrouw.

herverpsalmen 19b

Alles wat leeft getuigt van Gods heerlijkheid.

Gisteren roept naar morgen: God is groots!

Zon en maan en alle hemellichamen

spelen in die grote tuin van het leven.

Alles is met Hem vertrouwd.

Alles is als één bruid,

getooid, giechelend,

trots op Hem, onze Bruidegom.

Zijn verbond is voor alle tijden.

Zijn verbond is hemels.

In Zijn handen vangt Hij ieder op.

Zijn woord staat en vergaat niet.

Het getuigt van waarheid.

Kostbaarder

is Zijn liefde

dan alle goud ter wereld.

Bewaar me

van hoogmoed en grijpen naar aards goud.

Laat Jouw woorden mij doordringen.

Maak mij liefdevol, vol van Jou.

Mijn redder, mijn alles.

herverpsalmen 19a

Alles zingt zonder woorden: Ik ben door Jou.

Getuigenis klinkt in die universele taal van de liefde.

Jou te kennen brengt licht in ons bestaan.

Naar Jouw oproep  leven brengt vreugde.

Zo te zijn is mij zoeter dan honing.

Daarom noem ik me Jouw dienstknecht.

Zuiver me, behoed me voor hoogmoed.

Laat Jouw boodschap leven

in wat mijn mond zegt,

in wat mijn hart overweegt.