Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

de gouden kroon getuigt van psalm 21

Mooi, sierlijk, tot verbeelding sprekend ben ik

maar ook zwaar om te dragen

en vaak potsierlijk als er met me gepronkt wordt.

 

Mijn drager is geen machtswellusteling,

geen gedragen lucht,

Hij voelt zich niet beter.

Hij is de dienaar naar wie mag opgekeken worden.

 

Nee, kijk niet eerst naar mij!

Maar naar Hem.

 

Ik mag Hem kronen

die al door mensen gekroond werd met doornen.

Ik ben slechts de zegen van de Vader

voor de Zoon

en het teken dat je naar Hem opkijken mag.

psademen 21

Op het eerste zicht lijkt alles voor de wind te gaan voor de gekroonde,voor de mens met een opdracht. Maar de bevrijding spreekt boekdelen.

De mens met een opdracht doet verder gelukkig omdat hij Gods bevrijding kent.

voorbeelden:

bevrijding is het te weten dat je niet alleen staat, niet alles hoeft te dragen.

bevrijding is het te mogen ervaren dat je uiteindelijk vrij mag staan tegenover kleinsmenselijkheden. die spelletjes raken je wel maar je mag er ook vrij tegenover staan.

 

In rook en vuur opgaan:

Mogen ervaren dat die kleinsmenselijkheden niet kunnen blijven duren. Altijd is er een tegenstroombeweging, of de mensen blijven met tijd weg…

Mogen weten dat uiteindelijk mensen inzicht hebben wat echt is: wat is om behoud van eigen macht of medemenselijkheid.

 

Wie verafschuwt er God en gebod: die fout bezig zijn

Uiteindelijk zal dit niet gelukkig maken. Ooit staan ze eenzaam…

Als iemand niet omkijkt naar een ander, zal er ook niemand later naar hem omkijken.

 

boterham met psalm 21

voor mij een boterham met psalm

Met drie begrippen een beet doen in de psalm

 

Nabije sterkt de koning,

de koning bouwt op Nabije.

Je vijanden

 

Nabije sterkt de koning: De rechtvaardige koning krijgt steun van God

de koning bouwt op Nabije: De rechtvaardige koning leeft naar Zijn geboden

Je vijanden: die gerechtigheid en liefde willen stuk krijgen

psalmgedruppel: 21, 12 die niet zullen slagen.

Daarom mogen we niet ophouden te reageren

te blijven opkomen voor rechtvaardigheid

op een consequente, geweldloze manier aanklagen en tegen stroom ingaan.

Zo is apartheid, slavernij en zo meer officieel afgeschaft.

Nu ze nog uit de wereld helpen…

Zo moeten we ook opkomen

tegen de macht van het geld en de winst.

tegen de macht van de schrik en het zich beter weten

omwille van de liefde die zal overwinnen.

psalmgedruppel 21,11 Hun erfenis

Wat ze gezaaid hebben,

wat van ze voortkomt, hun erfenis,

om nog meer kwaad te stichten…

Een sterke chemokuur op alles wat verziekt

om weer sterk te maken, om weer op te richten.

Nageslacht: slachtingen die nog zouden gebeuren,

consequenties van het kwaad

nog meer pijn en verdriet.

Het is genoeg geweest, het moet ophouden!

Vergeving opdat wat nog roert ook mee weg zou zijn

zuiveren.

psalmgedruppel 21,11 Hun erfenis schrappen van de mensheid

Uit de mens!

Vergeving en zuivering

opdat de hele mens weer op kan staan

zoals God gedroomd heeft.

Niet wat aards is is slecht

maar wat vervreemd van de schepping

Zo is de mens, ieder verweven met de aarde

Zo kan hij vruchten dragen.

Mensenkind, ik roep je:

sta op

Zie de mensenzoon is gekomen om te redden wat verloren was.

in de kamer van psalm 21

Waaruit blijkt Gods macht?

Wie is vandaag die koning?

Waarin overwint God vandaag?

Is het Gods zegen als we veel hebben wat we vragen? En wat dan met mensen in miserie?

En hij leefde nog lang en gelukkig: alleen voor sprookjes?

Zodra God zich toont verliest de vijand. Hoe verstaan jullie dat?

God veegt de kinderen van de boze weg. Kunnen we dit ook vandaag merken?

Is die psalm voor jou het vieren van vandaag of enkel in het hiernamaals?

Zing jij wel eens triomf voor God?

psalmgedruppel 21.11 Hun gebroed zal Je vegen van de aarde.

De vruchten van het kwaad moeten weg gepluk worden.

Hoe zou God dit doen?

Onkruid moet gewied worden.

Zet Hij niet de mens aan om zelf zich te zuiveren,

alvast besef en vraag naar bekering te geven…

Als we bidden: “maak deze gaven heel”, vragen we dan niet om zuivering?

Dat God de schone vruchten mag bewaren en heel maken

en de andere teniet doen in Zijn barmhartigheid…

psalmgedruppel 21.10 Nabije zal in Zijn woede

In zijn verontwaardiging

in het roepen van de gekwetste

in de breuk van de relatie, de scheurtjes, het verraad

Hij heeft ons lief en is niet graag bedrogen.

Zijn vuist tegenover onrecht en pijn door mensen aangedaan.

Hoe die Nabije ze kan kwaad worden komt omdat Hij echt is.

Hij is geen sprookje

In zijn relatie met ons kan Hij gevoelig worden

en verontwaardiging is meestal een oprecht gevoel…

God die nabij is leeft met ons mee

en dus kan Hij ook reageren…

psalmgedruppel 21.10 Je zal er bundels van maken en gooien in de oven vol vuur

Als bundels samengebonden verzameld om te branden.

  • en as, vruchtbaarheid te worden voor het volgend jaar?
  • om vandaag warmte te brengen in koude dagen?
  • om het binnenhalen van de oogst te vieren?

Dit zijn heel andere gedachten dan vernietigd worden en branden.

En wat dacht je van louteren?

opdat er toch nog iets goeds van voorkomt…

En zitten er echt geen zaden in?

Ik geloof niet in een einde zonder genade,

Vandaar dat ik het moeilijk heb met die zin.

Heer, heb ik het goed?

Ik hoop het…

psalmgedruppel 21.9 Jouw rechterhand

Jouw gerechter hand en Jouw vastberadenheid.

Heer, ik ben eerder links. Ja, linkshandig en soms eens averechts.

Zo ben ik met de pen in de hand.

Hoe vreemd dat een meerderheid zelfs in de taal bepaalt wat juist is

en wat eerder anders is….

Daar zie Jij niet naar om

als de handen maar eerlijk en open staan.

Heb Jij God een rechterhand en een teder hand?

Ben Jij echt rechtvaardig en barmhartig?

psalmgedruppel 21,9 al Je vijanden

Wie zijn Gods vijanden?

Wat stuk maakt, verknecht, vernedert

Wat doet splijten, tweedracht, verdachtmaking, spot

Wat vervreemd van een ander, van God, van zichzelf.

Tref hoogmoed, eerzucht, heerskoorts en “heb”ziekte

Tref de mens zo dat die niet langer vijand maar volgeling wordt.

Niet door stuk te maken, te verknechten, spot en vernedering, niet door geweld

maar resoluut, heftig

opdat schrikken inkeer kan brengen.

psalmgedruppel 21.9 Laat Je hand … treffen

Vinden en treffen niet om te ontmoeten

maar om voldongen feiten te plaatsen

of toch ontmoeten…

Want in de ontmoeting met zo een liefdevolle God moet ieder getroffen worden,

moet ieder beschaamd staan.

En beschaamd staan is beseffen

en beseffen is een eerste stap in de richting van bekering.

Je hand uitgestoken

om op andere ideeën te brengen

of desnoods gebald uit verontwaardiging met kracht.

psalmgedruppel 21.8 blijft hij standvastig

Hinken wel, met moeite fysiek vooruit gaan

maar nog stand vast in wie ik mag zijn.

Het enige dat mij zou doen wankelen is mijn fouten

maar niet in Jouw liefde.

Het is niet langer alleen een blijde boodschap, bericht,

maar een leven vanuit.

Niet wankelen,

maar wandelen op Jouw weg

elkaar en Jou tegemoet.

Ben ik sterk? Nee!

Ik ben enkel sterk in Jou.

psalmgedruppel 21,7 in de ontmoeting met Jou, van gezicht tot gezicht.

In wat ons treft in de natuur, in wat ons verwonderd en blij maakt.

In de bevestiging van een bloeiende braamstruik, in zoveel meer.

In het gelaat van mijn naaste

die net als ik vraagt om geliefd en begrepen te zijn.

die opspringt van vreugde bij het zien van een brood…

In het gelaat van mijn naaste die begripvol mij nabij is en helpt…

In de warme gloed van de ontmoeting.

Jij, ongekende die mij kent

in wie ik mag leven

In Jouw ontmoeting, met in gedachten omgeslagen armen, dicht bij elkaar.

psalmgedruppel 21,7 Je zendt hem vreugde

Vreugde, levenslust, blijdschap in het kwadraat.

Blijde boodschap in droevige dagen, in dagen waar het moeilijk gaat.

Maar vooral: blijde boodschap te mogen brengen en te mogen leven vanuit…

Nooit is het nog zinloos

omdat Jij ons liefhebt

Jij doet me danken van ’s morgens tot ’s avonds

Jij brengt me rust in de nacht

Een levensvreugde die veel aan kan

omdat Jij er bent, in en met mij.

psalmgedruppel 21,7 Jij brengt hem nabijheid voor altijd

andere vertalingen spreken van zegen.

De grootste zegen vind ik zijn nabijheid.

Het kruis wordt een levensboom.

een zegen ondanks het lijden en sterven.

In een rijk of arm gezin spreekt men toch ook van een kinderzegen?

Van een oudere persoon, ook al heeft hij of zij vele ongemakken, spreekt men toch ook van een gezegende leeftijd?

Ook zieke mensen krijgen een zegen.

Zegen weerhoudt je niet van ongemakken

maar het sterkt je om ondanks alles toch gelukkig te zijn.

psalmgedruppel 21. 6 zette Je op hem.

Je plaatste op hem een bekroning om gelaat te willen zijn van Je.

Om zo te verwijzen dat we Jezus Zoon noemen.

christen zijn is zo je aandacht plaatsen, vestigen op Jezus

om uiteindelijk te getuigen dat je gelooft in God de Vader.

Hijzelf zei dat Hij de weg, de waarheid en het leven is

De weg naar de Vader, de waarheid en het leven in de Vader.

Leven vanuit en verbonden met…

psalmgedruppel 21.6 in Jouw bevrijding

Geen rambo die redt en al “het (de) andere” desnoods vernietigt.

maar die ook “het (de) andere” lossing aanbiedt.

Voor ieder een haven om de lasten te lossen,

om thuis te komen,

om weer recht te kunnen opstaan.

Een ingeloste hoop,

een nabijheid die alle liefde in mij opwelt

en al het andere loslaat

maar de andere niet loslaat en juist meeneemt

in die grote ontmoeting.

psalmgedruppel 21.6 groot is zijn faam

De echte grootheid ligt niet in een praalstoet,

niet in paraderen, snoeven en pochen.

Maar in wat je dragen wil, niet in wat je dragen kan.

in wie je zijn mag, niet in jezelf ophemelen

in eenvoudig er zijn voor de ander, open voor God en voor de omgeving.

Moge Hij gloren die onopvallend en daarom zo opvallend

mens in voor ieder en allen in zijn midden.

Glorie neem je niet, je ontvangt het.

psalmgedruppel 21.5 ten volle voor altijd

Niet alleen in de morgen

om dan met rust te laten,

niets meer van aan te trekken.

Niet alleen tijdens de middag

als de zon het hoogst staat

als alles toch voor de wind gaat.

Niet alleen in de avond

om de rest te vergeten

het geleden leed.

Niet alleen in de nacht

God zegent je en slaap wel.

Maar in lengte van heel de dag,

meer nog van dagen, voor altijd.

Hij daagt niet op,

Hij is er

ook als het moeilijk gaat is Hij er.

Aanwezige en belofte.

psalmgedruppel 21, 4 een kroon van zuiverheid

Een zuivere kroon is die kroon die door het leven gedragen is.

Een doornenkroon werd een nieuwe lauwerkrans. Geen smaragden erop maar een zuiver mens er onder.

Een kroon van de vernederde als symbool voor de eenvoudigen die Hij aanzien geeft.

Geen kroon, geen krans zal nog iets betekenen in mijn ogen na de kroon van die timmerman.

Spot en dood werden omgebogen tot opkijken en leven.

psalmgedruppel 21,4 Op zijn hoofd plaatste Je een kroon

Vele koningen en keizers werden met veel omhaal gekroond. Het was bijna één en al uiterlijkheid.

Christus werd aan/ als het hoofd geplaatst van één van Je volkeren, als inspiratie, als levensadem voor vele mensen.

De mensen plaatsten een prijs op zijn hoofd. En bovenop zijn hoofd werd de reden van straf geplaatst “Koning”

God verhief Hem, deed Hem verrijzen uit de dood.

Kleine mensen, gebroken mensen doet Hij recht staan. Hij plaatst ze naast Christus, in Christus als hoofd van ons.

psalmgedruppel 21,4 Je komt tegemoet

ook de mens in zijn onvolkomenheid

Je aanvaard onze gaven: inzet, vertrouwen, liefde… en komt ze tegemoet.

Jij bent er, komt ons tegemoet, gaat met ons op weg, we mogen op Je leunen.

Jij bent die verlost, die doet rijzen.

Al kom ik tekort in talenten, Jij treedt ze bij.

Al kom ik tekort in volhouden, Jij treedt me bij.

Al kom ik tekort in geloof, Jij gelooft in mij.

Een uitgestoken hand, een grote hulp,

als ik stamel, niet weet hoe ik iets moet aanpakken

Jij zet me op het spoor.

Jij bent het spoor

Zonder Jou: spoorloos.

psalmgedruppel 21, 3 wees Je niet af

vond Je niet te min… ook al zijn we soms zo kleinmenselijk…

vond Je niet te zelfzuchtig of misschien toch wel en toch wees Je niet af…

vond Je niet te veel verwachtend, te veel eisend of misschien wel en toch wees Je ze niet af…

Geen mens wijs Je af en ook zijn gebed niet, niet dat Je zomaar verhoord, maar wel luistert.

Jij bent geen sint die zomaar wensen vervult,

Maar wel Diegene naar wie de heiligen verwijzen.

psalmgedruppel 21,3 Wat zijn lippen prevelden

zijn gebed, geprevel,

is het enkel een vragen

om beter, voor zichzelf en zijn kleine kring?

voor ieder mens? mooi

voor heel de schepping? nog mooier,

En is het ook Gods woord herkauwen,bedenken?

Het eerste verzoek van mijn lippen zijn dat Jij ze beweegt en er Jouw gebed in legt

opdat ik vanuit Jou en in verbondenheid verlangen kan

dat alles Licht wordt.

Mijn tweede verzoek zijn lippen die meebewegen,

soms heel anders maar ook vanuit Jou

zodat we samen kunnen prevelen.

psalmgedruppel 21,3 Waar zijn hart naar snakte

niet wat zijn denken begeerde, niet zijn buik, niet zijn handen, niet zijn ogen, niet zijn oren, zelfs niet zijn nieren of wat op zijn lever ligt, niet zijn longen:

Wat zijn hart begeerde!

het kan overeenkomen met wat hij anders wil, maar er is ook kans van niet…

hart snakt naar liefde, naar ontmoeting

hart verlangt ook liefde te geven, medeleven, broeder-zusterschap, man en vrouw, ouder en kind, schepper en schepsel

en die liefde, welke ook is meer dan de moeite

psalmgedruppel 21,2 Nabije, in Jouw sterkte

Niet mijn sterkte

de ene wedt op paarden, op eigen kunnen, de ander stelt op Jou zijn vertrouwen.

Ik ben zwak zowel fysisch als van wil, in mijn zwakheid roem ik op Je

Jij bent mijn kracht

In Jou, bij Jou voel ik met goed

Mijn woorden zijn slechts vluchtig,

maar Jouw woorden die ik mag spreken geven kracht

Mijn daden zijn peanuts , maar mijn daden vanuit Jouw liefde verzetten bergen

herverpsalmen 21c

God, Vader, Jouw Zoon zingt van Jouw liefde.

Jouw woord werd mensenkind.

De gezegende in ons midden.

Hij is opgestaan.

Hem mogen wij noemen: Koning.

Hij zit aan Je rechterhand.

Hij bouwde op Je,

Zijn leven gaf Hij in Jouw handen.

Geen zonde houdt nog stand.

God zoekt zuiverheid

en maakt heel

door Zijn liefdevolle vergeving.

Hij is opgestaan.

Doe ons ook opstaan.

Nu al zingen wij de gospels,

het evangelie,

een danklied.

In Jouw Geest zingen wij

hernieuwde psalmen.

psalm voor mij 21

1 voor de dirigent, een psalm van David.

2 Nabije, in Jouw sterkte verblijdt zich de koning,

in Jouw bevrijding verheft zich zijn vreugde.

3 Waar zijn hart naar snakte dat gaf Je hem.

Wat zijn lippen prevelden wees Je niet af.

/speel/

4 Je komt tegemoet met overvloed van voorspoed.

Op zijn hoofd plaatste Je een kroon van zuiverheid.

5 Hij vroeg om leven en Jij gaf het ten volle voor altijd.

6 Groot is zijn faam in Jouw bevrijding.

Faam en edelheid zette Je op hem.

7 Want Jij brengt hem voorspoed voor altijd.

Je zendt hem vreugde in de ontmoeting met Jou,

van gezicht tot gezicht.

8 Ja, de koning bouwt op Nabije.

In de liefde van de Overste blijft hij standvastig.

9 Laat treffen Je hand al Je vijanden.

Jouw rechterhand zal vinden die Jou verafschuwen.

10 Je zal er bundels van maken en gooien in de oven vol vuur,

nog voor de tijd dat we Je ten volle zien.

Nabije zal in Zijn woede hen verteren en in vlammen doen opgaan.

11 Hun gebroed zal Je vegen van de aarde.

Hun erfenis schrappen van de mensheid.

12 Want ze varen tegen Je uit in kwaad opzet.

Ze bekokstoven plannen die niet zullen slagen.

13 Want Jij plaatst hun rug tegen de muur.

Jij richt Je boog op hun hoofd.

14 Sta op, Nabije, in Jouw levenskracht.

Wij zullen zingend prijzen Je machtig optreden.