psalm 23 voor mij

1 Een psalm van David.

Nabije is hoeder, niet(s) ontbeer ik.

2 In weiden van vers gras laat Hij mij neerliggen,

aan wateren van rust begeleidt Hij me.

3 Mijn innerlijke brengt Hij terug.

Hij begeleidt me in de omwalling van gerechtigheid

omwille van wie Hij is.

4 Ook al zou ik gaan doorheen een nauwe kloof,

ik zal niet bang zijn voor het onrecht

want Jij bent bij me.

Jouw herdersstok en Jouw steun, ze beuren me op.

5 Jij zal opmaken voor mijn gezicht een tafel

recht tegenover mijn klemzetters.

Jij zalfde in met olie mijn hoofd.

Mijn beker is overvloedig vol.

6 Inderdaad goedheid en liefdevolle nabijheid achtervolgen me

alle dagen van mijn leven

en ik zal wonen in het huis van Nabije

tot in lengte van dagen.

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

barmhartigheid: iemand in zijn waarde bevestigen

Bij Jou mag ik gewoon mezelf zijn,

nooit voel ik me te min.

In Jou voel ik mijn hart weer kloppen.

Ik sluit me niet langer op.

“Erbarmer” is Jouw Naam,

bij Jou voel ik me goed.

 

Jij laat me aan Jouw tafel aanzitten,

Jij wil ook bij mij te gast zijn.

En anderen mogen dat zien.

Het kan Jou en eindelijk ook mij

niet meer schelen.

Het voelt als zalf op mijn oude wonden,

Het is genade die over mij komt.

Samen drinken wij op elkaars gezondheid.

Mijn beker is gevuld met nieuwe kansen.

 

Naar psalm 23, 2-3.5-6

voor een ongeneeslijk zieke vriend

Psalm 23, 4 voor een ongeneeslijk zieke vriend

Je weg gaat door een donker dal,
met pijn en verdriet om wat nog komen zal.
Geen enkel gevaar, lieve vriend, maakt je bang.
Je gelooft in de Heer, al dagen en dagen lang.
Zijn stok is er voor moedeloze momenten.
Zijn staf is je steun, blijf je dan denken.
Zij geven je moed in de hopeloze strijd.
Je ziet al uit naar Hem, voor altijd.

 

ingezonden door Paul

in de kamer van psalm 23

Mag die Herder mij opjagen?

Een herder brengt een schaap steeds tot de kudde. Hoe voel ik me in die gelovige gemeenschap?

Ben ik tevreden en kom ik “niets” te kort?

Wat zijn voor jou groene weiden? Waar voel jij je goed?

Waar put jij kracht uit?

Wat betekent voor jou vrede?

Is er één recht spoor of zijn er verscheidene?

Ervaar je of en hoe God je leidt?

Wat denk je over behoeden van het duister als je er toch in moet gaan?

Is geloven niet vooral moed blijven hebben?

Wordt er voor ieder mens gezorgd?

Hoe dekt God de tafel als een mens er alles moet aan doen om te overleven?

Is de zalf voor de wonden of voor het zegenen?

Wat betekent voor jou doopsel en zalving?

Wat betekent voor jou eucharistie vieren?

Is jouw beker van dank ook tot de rand gevuld?

Mag je in God wonen?

Voel jij je wonend en levend op gezegende grond?

schietgedachtjes bij psalm 23

mijn herder: ook mijn scheerder, onverwacht geholpen of kaal geschoren

mijn herder: die mij naar de kudde drijft

die van mijn her naar der brengt

niets tekort, niets te veel?

in een wij vol grace

Water om van te leven: een wat?er zonder vragen die mij in onrust brengen, maar wel uitdagen

vredig water staat niet echt stil, want dat neigt te stinken…

op het r-echte spoor

een vrede die niet behoedt voor afdalen

vrede in de duisternis, geen wrede duisternis

dood bij God?

Vraag aan de schapen of de staf nieuwe moed geeft…

Jij dekt de tafel, ik niet

Hij zalft me: een vettige laag die kleeft, niet zomaar crème, onopvallend…

crème is voor “s morgens, zalf voor ’s avonds, want in de nacht heb ik het meest aan zijn zalf

een beker tot de rand gevuld, dat wordt slurpen van het leven

Ik woon in God en Hij in mij: kangoeroewoning

herverpsalmen 23c

Heer, ga met me mee,

wees mijn Weg, Waarheid en Leven.

Hoe moeilijk mijn levensweg  ook mag zijn,

ik ken toch die zaligheid dat ik Jou mag kennen.

Jij schenkt me steeds gemoedrust en vrede.

Bij Jou zal ik nooit verloren gaan.

Al zie ik de grootste verschrikkingen,

Jij doet me niet wankelen.

Bij Jou is er steeds toekomst.

Jij nodigt me steeds opnieuw uit

om aan Jouw liefdestafel te zitten.

Jij bent mijn zalf tegen wonden,

mijn medicament

om te kunnen ademen,

te kunnen danken en loven.

Jij doet me in vrede en vriendschap leven,

met mij verbonden

elke dag opnieuw.

herverpsalmen 23b

God, Jij mag me voorgaan,

de weg wijzen naar het beloofde land.

Niets zal ik tekort komen.

Jij bent het die me vandaag al volop doet leven.

Al ga ik door woest water en woestijn,

Jij bent me nabij.

Jij bent voor mij Brood en gezegende zalf,

Jij bent voor mij overvolle beker zaligheid.

Liefde en diepe vrede vergezellen mij

elke dag opnieuw.

Jij mag steeds in en met mij wonen.

herverpsalmen 23a

Goede en trouwe God,

Jij mag mijn herder zijn.

Ik kom met Jou niets te kort.

Al ga ik in de diepste duisternis,

al staat de dood voor mij,

ik hoef niet bang te zijn,

Jij bent bij mij.

Jij nodigt mij aan Je tafel,

Gebroken Brood aan mij gegeven.

Jij zalft mijn hoofd,

Zegel van Geest, mijn sterkte.

Nog voor ik Je koos,

zocht Jij naar mij.

Nog voor ik luisterde

was Jij al mijn herder,

Mijn lieve en trouwe God.