Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

een klif spreekt je aan als je psalm 28 leest

Weet je, ik ben niet zo veilig.

Als je op mij uitglijdt ben je in het beste “geval”

meters diep in het water gevallen.

Je kunt ook op steen terechtkomen…

 

Maar God is een veilige rots.

Hij is een vesting

maar wel voor wie behoedzaam is om niet te verglijden…

 

Want God vergeeft wel een misstap

maar houdt niet van voortdurend glijden en bokkensprongen.

Hij neemt het op voor wie met beide voeten

recht wil staan, voor wie dansen wil in Zijn Naam.

 

Als God redt, verwijst Hij ook onrecht.

in de kamer van psalm 28

roepen en schreeuwen is geen uiting van ongeloof, maar is Hem roepen

Voel jij je wel eens door God verlaten?

Welke houding neem jij aan bij het bidden? Orante of andere?

Niet in zijn heilige tempel, maar naar zijn heilige tempel! Het is een steeds uitkijken naar en niet er in zijn

Mij niet meesleuren ook al zijn we ook schuldig…

Speel jij wel eens toneel en kook jij van binnen?

Wil jij gerechtigheid, ook als het jou kan raken?

Gaan wij ook niet vaak voorbij aan wat echt telt?

Zijn wij ook niet bezig met verzamelen en zoeken naar eigen “geluk”?

God luistert naar wie in nood zit. Dus ook naar de ander!

Waarom hebben mensen een schild nodig?

Mijn hart vertrouwt mijn verstand ook?

God staat aan de kant van de thuislozen, de vluchtelingen, de berooiden

schietgedachtjes bij psalm 28

Roepen tot een rots en gehoord worden

niet afwijzen wel heenwijzen

onverschillig: zelfs mijn buitenste kant niet aanraken

in het graf liggen is niet meer aangeraakt worden, jij niet en ook de ander jou niet

bidden is nog steeds met een bedding, uitschreeuwen zonder hoop is bodemloos

handen heffen is handen reiken om opgeheven te worden

een tempel kan verwijzen en is dan heilige grond

plaats me veilig voor Jouw vloed voor gerechtigheid

vrede veinzen is wreed

oor log is een zwaar oor hebben dat niet meer luistert

loon naar tegenwerken

oneerlijke inning maakt schuld

geen achting voor achteloosheid

roofbouw wordt afbouw

God zegenen: geven wat van Hem komt

God: schild en vriend

mijn hart tikt op Zijn ritme

Zijn prijs: een lied

volk van God: vol van God

Wees een herder: her en der, maar vooral hier en nu

herverpsalmen 28b

God, ik snak naar leven.

Blijf toch niet zwijgen!

Ik ben toch niet één van die bende

die niet naar Je luistert?

Zij gaan aan Jou voorbij,

ze gaan aan ieder mens voorbij,

ze kijken scheef naar Jouw schepping.

God luistert,

door Hem ga ik weer verder.

Die bende legt Hij het zwijgen op,

mijn woorden zijn verhoort.

Zingen zal ik.

Heer, red Jouw volk.

Wees onze adem, onze toekomst.