Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

vasten 2 wo

naar psalm 31, 5-6.14-16

Jer. 18, 18-20                     Mt. 20, 17-28

 

Een net spannen ze om me heen,

steeds meer en meer toe genepen.

Ze doen het zonder dat het anderen storen kan.

Anderen brengen wijsheid en onderricht,

Andere woorden klinken,

zodat Jij, God, niet meer gehoord wordt.

 

Breng Jij mij verlossing,

ik die Jouw woorden spreken wil,

die in Jouw dienst mijn leven geef?

 

Vol vertrouwen ga ik de weg die te gaan is,

mijn geest in Jouw handen.

Jij bent mijn getrouwe.

 

Ik weet wat er zal gebeuren,

aan de schandpaal,

opgegeven opdat hun wil zal geschiedden…

Van alle kanten voel ik nattigheid.

Ze willen me weg, me om het leven brengen.

En dit zelfs als ik voor hen leef, voor hen opkom.

 

Toch ga ik de weg in volle vertrouwen,

de derde dag zal verrijzenis brengen.

 

Ik zal niet zoeken naar valse zekerheid.

Niet naar een linkerkant, niet naar een rechterkant.

Ik zal dienen, zo is mijn roeping.

Ik zal de ander optillen en mijn leven geven.

04/2 dag tegen de kanker

naar psalm 31, 15-18.22-24b

 

God, op Jou vertrouw ik, op Jou en de wetenschap.

Ik hou me aan jullie vast en aan mijn vrienden.

Onzekerheid, mijn leven ligt in jullie handen.

ontketen me van die vreselijke ziekte,

van die onzekerheid en dat uitzieken om te genezen.

Red me, Jij hebt toch lief?

Laat mijn hulproepen niet vergaan in de leegte.

Breng tot zwijgen die kankercellen!

 

God lof,

dat zoveel al ontdekt is, dat Jij zoveel laat kennen,

God lof,

ook al ben ik ziek, Jij staat me bij.

Jou nabijheid geeft me kracht, geeft me troost.

En ik maar denken: waarom moet mij dat overkomen?

Geen reden, geen enkele!

Jij ligt met me mee, Jij blijft me liefhebben.

Jij luistert en laat me niet alleen.

 

Blijf weten dat God blijvend nabij is,

en moge je genezen.

Hij zend je vrienden en alle mogelijke hulp.

psademen 31

Ik mocht al ervaren dat hoe je tegen je leven aan kijkt al veel verandering kan aanbrengen.

Als je ook het schone in het leven ziet en hoe God je nabij is, dan ga je anders om met je moeilijkheden.

In de kleuterklas en de eerste jaren van de lagere school werd ik bekeken. Ik zat volledig onder de zweren of in bloed. Ik heb me altijd gesteund geweten en toch deed die ene pester me pijn. Na een grote les was het in het vierde leerjaar voor hem voorbij. Mijn lichaam zag er ook beter uit…

Ik werd ook gepest in de middelbare school, maar ze konden me niet echt raken, omdat ik daarnaast de steun en de waardering mocht zien van vele anderen. Zo lukte het de pesters uiteindelijk ook niet. Ze werden niet enkel door de groep terecht gewezen, maar ik zag ook hun kleinheid in, ik had medelijden met ze. Maar ik zag vooral hoe ik gelukkig mocht zien…

psalmgedruppel 31.25 die hoopt

hopen

is iets positiefs

het is alles samen rapen, al je hoop

om er op te staan

en uit te kijken, te verwachten

verwachten

is niet zomaar iets verwachten, maar Iemand

op de kijk staan tot die langs komt

Maar Hij is er al

en toch mogen we verder uitkijken

want wie niet kijkt, ziet Hem niet.

Wie niet hoopt

staat niet open

voor wat vandaag al gebeurt.

In wanhoop ben je blind en afgesloten.

psalmgedruppel 31.24 vergeld ten volle

In principe: een oog voor een oog, rechtvaardigheid

geen overmaatse van straf.

nooit meer dan de misdaad

en daar bovenop: barmhartigheid, ontzien

Maar toch ver- antwoord- elijkheid oproepen

Dit doe je niet zonder onder eigen ogen te moeten zien wat je aangedaan hebt.

Als dit er niet is

is er straffeloosheid en onrecht en chaos,

is er geen bodem meer voor respect en liefde

voor gerechtigheid

voor menselijkheid

 

psalmgedruppel: 31.24 alle gezegende zoekers

Zijn vrienden

in wie we iets van God mogen herkennen

in de mens waarvoor Hij allereerst kiest:

de arme, de zieke, de gevangene, de vluchteling

Zijn toegewijden

zijn gelovigen, zij die zijn boodschap willen uitdragen en delen met elkaar

Zijn gunstgenoten

Zij die genade ondervinden

die in vrede en vreugde mogen leven,

ook te midden hun ongemakken

Eén woord en ieder hoort er bij:

de vrienden, de toegewijden en de gunstelingen

arm en rijk, gelukkig of beproefd…

psalmgedruppel 31,24 Bemin Nabije

liefhebben is de Heer beminnen

echt lief hebben,

niet hebben,

maar liefde zijn voor

met meer dan respect omgaan met…

Echte liefde kan niet opgesloten worden in jezelf

zelfs niet in je kleine kring

Echte liefde leeft mee ook buiten je kring.

En het is meer dan getuigen van die liefde

Het is die liefde laten uitdeinen

laten uitbreiden

groeien naar buiten

en groeien naar binnen

Liefhebben de Heer is ook Zijn schepping liefhebben.

Liefhebben breder en inniger

psalmgedruppel 31,23 mijn om help roepen tot Je

“Help”

Iemand die in het water roept

hoopt opgemerkt te worden,

gered te worden

Roepen midden in de wijde oceaan

heeft geen zin: daar is niemand

“help” roepen is hopen op kade,

op droge grond

om er uitgetild te worden

op het schip of de oever geraken

God, wil Jij in nood mijn kade zijn?

Mag ik in Jouw schip?

Ook al lig Jij daar te slapen?

psalmgedruppel 31,23 Ik ben uit Je ogen

Ik merk Je niet meer op

of beter en eerlijker:

Ik merk Je op momenten niet op

Daarom zijn die wondermomenten zo belangrijk

om te koesteren

om vast te houden

als je los moet laten

Als je niet opmerkt

voor ogen te houden

die hemelse ervaring

van “Jij bent er”

Dan wordt het in moeilijke momenten

“En toch ben Je er”

Verrijzenis en opstandigheid.

psalmgedruppel 31,23 in ontsteltenis

Ik had die uitspraak niet verwacht.

Ik had die tegenslag niet verwacht

en kan ze nog niet plaatsen

God, gun me de tijd

om te helen

om op adem te komen

om te relativeren

Maak dat ik de pijn niet voedt

niet in me opsluit

en de andere, of de realiteit van mij afstoot.

Ontwar mijn verwarring

breng mij weer naar mijn hut

weg van de ont-hut-sing

naar mijn ik

in Jou en Jij in mij

psalmgedruppel 31,22 aan mij

Waar heb ik het aan verdiend? Niet!

Ik vatje explosie, niet verdiend

En toch mag ik Je kennen

Mag ik met Je opstaan en slapen gaan.

Nog onbewust was ik

en Jij was er al

voor mij

En ook als ik slaap

waak Jij over mij

Maar nog meer: als ik wakker ben

want dan is het nog meer nodig

vooral voor mij te leiden,

gelukkig niet uit gevaren, ik gelukzak

Mijn God,

niet van mij alleen

Onze God

en toch ook mijn

want Je bent er

tegen alles in

psalmgedruppel 31,22 gaf Hij Zijn trouwe liefde

Zijn liefde tonen,

niet enkele tonen, betonen,

Hij hoeft zich niet te bewijzen,

te tonen

Hij betoont zijn liefde: doet ze, heeft lief

In al wat Hij doet laat Hij blijken wie Hij is.

één en al liefde!

Die zijn verbond schenkt en vraagt ook lief te hebben.

Hij betoont, bezingt op alle manieren zijn liefde

In innerlijke vrede

in vreugde, opwekkende blijdschap

in ontroering

in verlangen en hoop

in verontwaardiging

in een omhelzing van het leven

in een smartelijk uitzien

in Liefde

psalmgedruppel 31, 21 weg van lange tongen en twist

van het bekvechten

wie er het meeste gelijk heeft

wiens ideeën het beste zijn,

wie er de beste is.

van de achterklap

van het geroddel

en jezelf vergoelijken

van het goed kunnen zeggen

en niets doen

van het vergaderen omdat het nu eenmaal zo hoort

van de goedkope praat

waarmee je een ander slechts sust

of pijn doet.

van de geleerde theorieën

die enkel dienen om interessant over te komen

weg om te kunnen luisteren

psalmgedruppel 31,21 in Jouw hut

in de droogplaats om te rijpen

om beter mijn vruchten af te kunnen geven

in de loofhut,

plaats van mijn feest: vieren bij Jou te zijn.

in mijn eigen hut, mijn thuis,

in mijn eigen huis, waar mijn naasten zijn

en mijn concrete leven.

Daar koestert God mij.

in mijn hut, mijn lichaam,

die hut die geregeld gestut moet worden.

Ik heb geen andere lichaam dan dit

om God in te laten wonen.

in de hut

waar ik samen met anderen kan danken en vieren,

kan dragen en gedragen worden.

psalmgedruppel 31,21 bij de thuis van Je gezicht

in de plooien van Je gefrons als ik even een dwaalweg opga.

in de plooien van Je lach als Je me gelukkig ziet

In de schittering van Je ogen als Je mij dankbaar ziet

Ik weet niet hoe Je er uit ziet

en toch: ik mag JE een beetje kennen

In Je gezicht krijg ik zicht op wie ik mag zijn

Je gelaat laat mij leven

en houdt me een spiegel voor.

Gelaten: een actieve vorm van vrijheid geven, gunnen en lieven:

een ont-moet-ing

psalmgedruppel 31,20 Als in een baarmoeder

Goedheid die Je veilig in Je armen aan ons gegeven hebt.

Als een verjaardagscadeau

zonder jarig te zijn,

zomaar.

“Zorg er goed voor, het zal Je goed doen”

Wij kregen Zijn Blijde Boodschap, zijn schat, zijn geliefde, zijn nabijheid!

Gooi die goedheid niet op straat!

Zorg er voor

Zoals je gekoesterd bent

mag je Zijn nabijheid koesteren.

En vrede: niet om te vergeten,

maar om iedere dag voeding te geven, te koesteren.

psalmgedruppel 31,18 Leg ze het zwijgen op.

Zwijgen,

veel te lang hebben machthebbers het woord gevoerd

en niet gehouden

En in kleine dingen ben ik niet beter

– zoals ieder mens die eerlijk naar zichzelf kijkt weet –

Stilvallen,

de wapens neergelegd

de wedloop om meer een halt toegeroepen

wangedrag gestopt

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

ook in ons hart.

Verstillen,

luisteren naar het ware leven

tot inkeer komen.

psalmgedruppel 31,18 Dat schaamte komt over die overtreders.

Zet ze voor de spiegel

niet om met zichzelf te pronken zoals nogal eens gebeurt.

Maar om hun eigen daden te zien.

Dat ze vol schaamte staan, ontdaan van franjes.

Ik wil ze niet aan de schandpaal.

Laat ze dan tenminste zien, inzien zodat ze tot inkeer kunnen komen.

En boeten voor hun daden, boeten van binnen,

dat ze kunnen herstellen, weer meer mens worden

dat ze ter verantwoording geroepen kunnen worden.

Want het broer van hun broer roept…

En als ik nu een overtreedt

dan is dit ook voor mij zo…

psalmgedruppel 31, 18 Jou vraag ik

Ben Jij die luisterende Aanwezigheid?

Soms kan wel eens de gedachte opkomen: Waar ben Je?

Waar ben Je voor die vele mensen in die harde wereld?

Zoveel mensen roepen Je aan

en nog is de wereld vol onrecht en ellende.

Jou vraag ik

en ik doe dit niet alleen om hulp te vragen

maar ook om mezelf tot besef te laten komen dat Jij vaak ongezien aan het werk bent.

Jou vragen opent mijn ogen voor kleine tekenen, erkenning en herkenning van Jou aan het werk

vaak niet zoals ik het verwacht had, maar toch werkzaam.

Jou vraag ik

en ik doe dit niet alleen om hulp te vragen

maar ook om mezelf tot besef te laten komen dat Jij ook werkt doorheen mensenhanden.

Jou vragen roept me zo op om zelf ook Jouw handen te zijn.

Jou vraag ik omdat het normaal is in een relatie dat van beide kanten we elkaar niet los laten.

psalmgedruppel 31, 17 Bevrijd me, red me

De Redder is al gekomen

maar niet op die manier zoals vele mensen dromen.

Er zijn nog gevangenissen,

er is nog honger en ziekte

armoede is de wereld nog niet uit.

Maar doorheen Jezus weten we dat we er mogen zijn voor elkaar

en dat er een God is die tegen alles in er is.

en meedraagt.

Armen zijn de uitnodiging in wie we Jezus mogen herkennen

om er te zijn, om Gods Naam “wees er” te dragen in ons eigen leven.

En toch hebben mensen nog echt redding nodig…

psalmgedruppel 31,16 In Jouw hand liggen mijn verleden en toekomst

Zonder Jou: geen tijden

niet om te lachen, niet om te huilen

niet om op te staan, niet om te gaan liggen

Mag ik dan mijn tijden aan Je geven

mijn zorgen en verzorgd morden

mijn ziek en gezond zijn

mijn leven voor de ander

mijn leven door anderen gegund.

Mijn getijden, mijn gebed

mijn dagelijks psalmen en herpsalmen

mijn Jou herkennen in de ander, in de schepping

mijn Jou in mij voelen

mijn tijd, verleden, heden en toekomst

gekregen en aan Jou gegund.

psalmgdruppel 31,14 Ze zijn het over me eens

De publieke opinie heeft niet altijd gelijk!

Je moet nuchter leren kijken:

 • Wat speelt er allemaal een rol waardoor mensen zo leven?
 • En wat als ik in die situatie zou terecht komen?
 • Wat zegt dit over de maatschappij?

Je moet met een hart leren kijken:

 • Is er vergeving en nieuwe kans?
 • Kun je je echt inleven?
 • Voel je je met die mensen verbonden?
 • Wat doe je tegen die opinie?

Je moet met argwaan leren kijken zonder dat je sceptisch wordt:

 • Is het wel zo wat er gezegd wordt?
 • Wie haalt er voordeel bij dat zoiets gezegd wordt?
 • Waarom wordt er over gesproken?

Je moet met geloof leren kijken:

 • Dan kijk je met andere waarden
 • Dan zie je die mens als een naaste

psalmgedruppel 31,13 ik hoor het gefluister hier en daar

En hoe meer ze het horen

als een “gekrekel” in de morgen op de achtergrond

hoe meer ze zich zullen opsluiten.

Daarom is het belangrijk om een ander geluid te laten horen:

“Je bent wel de moeite waard!”

“Ik geef om je”

En dan kan het “gekrekel” hopelijk op de achtergrond verdwijnen

en gaan de gordijnen opzij,

de voordeur open.

Ik kan niet zwijgen: want ik hoor het en kan niet doen alsof ik doof ben.

Ik hoor wat ze over je zeggen!

Ik hoor wat ze over Je zeggen!

Want in ieder kleine mens mag ik Jou ontmoeten…

psalmgedruppel 31,13 Ik ben alleen nog als een voorwerp dat zijn tijd heeft gehad.

Niet meer als mens aanroepen, ontdaan van waardigheid:

weggelopen slaaf, ook in onze tijd!

wegkwijnende ouderling

verloren kindsoldaat

vergeten massa

verdoken graf, massagraf

weggestopte internist

platgespoten patiënt

uitgehongerde moeder met kinderen,

opgegeven

Een lange lijst van mensen

die steeds opnieuw een naam moeten krijgen

desnoods een nieuwe naam

opdat dit nooit meer mag gebeuren!

psalmgedruppel 31,13 Ik ben niet meer gekend

In hun midden woon ik ongekend.

Hoe is het mogelijk dat mensen na maanden in hun woning dood worden gevonden?

Niemand kent ze echt, heeft er geen kennis mee.

Ze weten ze wonen, maar trekken ze niet aan

of ze weten niet wie er woont…

Er zijn huizen met grijze gordijnen waar mensen wonen verborgen achter leven.

In onze stad wonen er “illegalen” – lelijk woord –

ze worden niet omschreven als mensen in dat woord

ze overleven ongekend.

psalmgedruppel 31,12 Zij die me zien drentelen weg.

“daar wil ik niet mee te maken hebben”

of “ik weet niet wat ik moet zeggen, hoe ik moet aanspreken”.

Al te dikwijls zijn mensen eenzaam in hun verdriet

omdat de anderen zich ongemakkelijk voelen,

niet weten wat gezegd

en omdat ze een tijdje weg gebleven zijn en niet meer durven contact op te nemen.

Veel eenzaamheid is door onkunde gehandhaafd.

psalmgedruppel 31,12 en voor mijn buren, een hele rare.

Scheef bekeken, bestempeld

“Heb je het al gehoord van”

Ik denk aan iemand die door zijn ziek zijn rare uitspraken en dingen deed.

Iedereen sprak er over.

Hij had net nood aan hulp en niet aan spot.

Ik denk aan vele heel eenvoudige mensen, soms met minder kansen, die door het leven moesten met een lapnaam, een slecht klinkende bijnaam.

Ik denk aan de mensen die algemeen “te mijden” waren…

psalmgedruppel 31,12 ben ik “om mee te lachen” geworden

Humor is van het leven houden en relativeren

Smaad, hoon, spot, leedvermaak

zijn geen humor

maar een pest, pestgedrag

Ze dienen om jezelf te vergoelijken

en een ander te vernietigen

Ze werken zo tot dat mensen geloven dat ze enkel nog te bespotten zijn

Ze nemen de schuld op zich

en krijgen een klein zelfbeeld

Nee, nooit wordt iemand smaad!

Dit mogen we niet laten gebeuren…

psalmgedruppel 31,11 Want in zorgen vergaat mijn leven

Dan denk ik aan een mens met een depressie

of iemand die lichamelijk meer dan gekwetst is, bedlegerig…

Zin die weg ebt, geen woorden voor …, nog letter (weinig) om naar uit te zien,

één uitroepteken, één vraag, vluchtend in een punt.

Er naast zitten, mij niet laten meeslepen,

misschien niet begrijpen,

maar het gevoel, de toestand aanvaarden dat die er is – zonder oordeel –

en luisteren

en soms heel even verwijzen

Lichtpunt worden door te dulden

naast hem/haar soms eens in duister neer te zitten.

psalmgedruppel 31, 5 om mij heimelijk ten val te brengen

lepe truken, systemen, gewoontes

Mij doen er in trappen, een ander vangen,

ik leef met die mee!

Daarom moeten we kennis doorgeven, inlichten, leren doorzien

Daarom moeten we ook bewuster, met open ogen leven

Niet je laten leven, maar leven in confrontatie met jezelf, de ander en God in relatie

lees de bijsluiters!

zijn ze geënt op het evangelie?

En hoe zit het met eigen systemen???

psalmgedruppel 31,5 Jij haalt me uit het net

uit mijn gevangen zitten

mijn gevangen zitten in onmacht

gelukkig heb ik nooit echt vastgezeten in zo een situatie

waar wel veel mensen in terecht komen:

-gevangen letterlijk

-in de greep leven van

Mijn gevangen zitten in mijn beperktheden kun Jij wegnemen,

mij bevrijden,

ook al blijven de beperktheden door mij anders naar het leven te doen kijken

Mij vrij te maken door te durven loslaten, toe te vertrouwen

Mij een ander mens te maken, vrij en vol vertrouwen

vol overgave en relatie

met de vraag: Wij mag ik zijn?

psalmgedruppel 31,10 Kom met Je genade

vergeving en zegen

nooit had ik zegen zo bekeken:

als een nieuwe lei

vergeving en genade

in mijn erkennen dat ik vergeving nodig heb

gezegend die vraagt om genade

want hij kent zichzelf

en is niet te trots om hulp te vragen

zegen, begenadiging in mijn fysieke zwakheid en in mijn tekort schieten als mens

zegen is ondanks tegenwind

verder kunnen en het gejeund, gegund zijn

psalmgedruppel 31, 9 mijn voeten in de breedte

Niet op een klein schortje, één tegel, gevangen

in alle ruimte die mijn voeten nodig heeft

om stevig te staan

geen knellende schoenen

en ook niet dat ik ze moet meeslepen

op een wijde weide waarin ik kan spelen en ontmoeten

met de ruimte

om te denken, om te gedenken,

om te vieren en te ontmoeten,

om te leven in verbondenheid

om aan rechtvaardigheid te werken,

in Jouw verbondenheid

in Jouw liefde

psalmgedruppel 31,8 Jij die mijn lijden opmerkte

Zoals destijds Je het lijden zag in Egypte

Zoals je ook vandaag het lijden ziet op zoveel plaatsen in de wereld

Daarom sprak Je Mozes aan en schonk Je het verbond

Daarom spreek Je ons aan, ik niet alleen

en schenk Je Blijde Boodschap

Niet blind, niet doof in onze God

In de tranen van mensen huist het verdriet van God

Hij is ziek van onze ziekte en tegelijk onze gezondheid

psalmgedruppel 31,7 Ik verfoei

geen mensen, geen dieren, geen planten,

geen leven, geen dood

geen stenen, niets

maar wel

bepaalde gedachten die verknechten, vuil maken

bepaalde gedragingen die slaan, die stuk maken

bepaalde woorden die geen eerbied kennen

Ik haat haten

en nooit kwaad kunnen zijn om het onrecht aangedaan

haten toont een keuze

voor een betere wereld

of voor enkel eigen liefde

het tweede haten haat ik

het eerste ontroert me en heb ik lief

psalmgedruppel 31,6 Drager en Schenker van trouw en waarheid

de echte waarheid is trouw

op die waarheid kun je steeds rekenen

waarheid vind je niet alleen is wetten en systemen

want die waarheid laat je alleen zien hoe alles schijnbaar mooi in elkaar past

Waarheid vind je zeker niet alleen in niet liegen

want die waarheid kan wreed en hard zijn, onmenselijk

waarheid en zin in het leven vind je in trouwe liefde

ondanks alles is ze er en dat doet je leven

psalmgedruppel 31, 6 Jij bevrijdde me

van grote lasten:

denken dat ik het zelf alleen moet aankunnen

denken dat als ik het niet doe niemand het doet

denken dat ik mijn fouten altijd moet meedragen

denken dat als ik iets niet kan doen ik nutteloos ben

danken dat ik het beter weet

denken dat Jij alleen maar aan te spreken bent op één manier

denken dat ik de eindverantwoordelijke ben

denken dat ik beter ben dan de rest

denken dat mij iets niet kan overkomen

denken dat ik boven sta

denken dat ik niets ben

psalmgedruppel 31, 4 Jij gidst me

Jouw geschreven getuigenis, de bijbel, is voor mij een wegwijzer.

Jouw uitnodiging in het gezicht van mijn naaste is voor mij een wegwijzer.

Jouw manier van mij in mijn buurt te zetten, in mijn leefomgeving, is voor mij een wegwijzer.

Jouw weg zoeken is niet moeilijk

mijn voeten richten op die weg is wat anders

Soms neig ik naar sluikwegen

Waarschuw me met Je wegwijzers.