Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

vasten 4 c

naar psalm 34, 2-6

Jozua 5,9a.10-12              2Kor. 5,17-21     Lc. 15,1-3.11-32

 

Voor God zal ik lof zingen iedere dag,

Hij bracht ons naar het vruchtbare Kanaän,

Hij bracht ons verlossing uit ons zondig zijn.

Hem eren doe ik vele keren op een dag,

telkens als ik eet van de vruchten van de aarde,

telkens als ik aan Jezus denk.

En als ik Hem even vergeet,

dan weet ik dat Hij op uitkijk staat

om mij weer te ontvangen.

 

Wat ben ik blij met God,

Hij geeft me telkens weer een ring en een mantel,

Telkens is het feest als ik naar Hem terugkom.

Dat ieder het hore:

de jonge zonen die verdwaald zijn,

en de oudste zonen die denken beter te zijn.

 

Zing lof voor God,

met je handen, met je voeten, met je stem!

Zing samen met mij lof voor God!

Laat ons samen zijn als broers,

als één volk weg uit de woestijn,

als kinderen die leven mogen in Zijn Barmhartigheid.

 

Ik kwam terug naar de Vader

en Hij heeft mij aanvaard en mij hersteld.

Bij Hem mag ik wonen in Zijn heil.

Gered ben ik van eigen zondigheid.

Vertrouw op de Heer en je zal zaligheid kennen.

Hij is immers voor ieder een Vader.

 

Wie roept in nood, en van ellende eten uit troggen,

wie roept in zijn schuldig zijn:

Hij komt nabij en redt,

zo immers is Zijn Naam.

herverpsalmen c 34

Ik zou mijn leven willen richten tot God.

Hoe wil ik Hem loven,

dat ook mijn arme “ik” het horen mag.

Ook al ken ik moeilijke dagen

en gaat niet alles voor de wind,

Hij heeft me nog nooit in de steek gelaten

en steeds een antwoord aangeboden.

 

Wat zou ik willen proeven van Hem.

Mijn leven zo richten

dat leugen en kwaad me niet meer overkomen,

dat ik vrede bewerk en recht doe aan ieder mens.

 

Hij zal me rekenschap vragen.

Mijn daden kijken me aan.

In mijn recht zal Hij me steeds bijstaan.

Ik zal proberen in Zijn genade te leven!

 

herverpsalmen 34 b

God lof!

Moge de mens die het moeilijk heeft mij zo horen,

dat die zich kan oprichten!

God is het eerste woord

en ook telkens een antwoord op mijn vragen.

Ik weet me omringd door Zijn liefde.

 

Beste mensen, luister toch:

Leef zoals de Heer het voor jou  gedroomd heeft:

zonder leugen en kwade bedoelingen,

rechtvaardig en met mededogen.

Want, weet je:

God ziet om naar de rechtvaardige,

zelfs al heeft die het eens moeilijk.

 

in de kamer van psalm 34

Je geeft enkel stem aan Zijn loflied, je zingt enkel mee.

Zijn lied mag in jou klinken tot het je zingen doet.

De arme doen juichen kun je door geloof te geven en zelf aan hem gegeven te zijn.

God loven is een werkwoord in verbondenheid

Hoe kun je gemeenschap vieren zonder in gemeenschap te zijn?

Zijn naam eren doe je vooral door in zijn naam Hem dichter te brengen

Het is eerste woord is van God, toch is het Hem niet te min alsnog te antwoorden.

Zo is het een voortdurend in gesprek zijn

Kunnen anderen aan je merken dat geloof je kleur geeft?

bevrijden is niet altijd de moeilijkheden weg vegen, maar wel er vrijer er mee kunnen omgaan

niet langer gebonden maar bevrijd

gesterkt tegen tegenslagen

proef je geluk

ontzag voor God is ook de medemens ontzien

wie grijpt grijpt er naast

wie ontzag heeft wordt gezien

Zoek jij nog onderricht?

En hoe onderricht jij? Getuigt dat van Zijn bevrijdende liefde?

Hoed je voor kwaad en leugen, vooral van jezelf!

vrede is een actief te verwerven geluk dat jou uitdaagt!

God kijkt vooral naar je omdat Hij lief heeft

Zou God niet kwaad kunnen zijn op onrecht? Hoe onrechtvaardig zou dat nu zijn mocht dit niet kunnen!

God roept en antwoordt, eerste en laatste woord

Hij herschept harten

Wie zich klein maakt ontvangt Zijn groot hart

Ben jij rechtvaardig?

Ervaar jij verlossing?

Jouw daden spreken van jou

Je wordt betaald met waar jij waarde aan hecht

schietgedachtjes 34

God: altijd prijs! vol lof!

Hem loven is zijn lied zingen

lof love

juichen is hopen

de arme doen juichen

huilen wordt zo schuilen

verHEERlijken

Zijn antwoord: een uitgestoken handwoord

loslaten van angsten

“ang” van bang en angst wordt ingekapseld door andere letters tot verlangen en zo verdwijnt “ang”

kleur krijgen van geluk: geen kleur van schaamte

mooi kleur krijgen

couleur de bonheur

Kijk naar mij, arme: de arme is arm gebleven maar nu vol geluk

vrij bevrijd vrijer

niets tekort met God

omarmd

omgeven door gave

met smaak omringd: proef er van

zeker geen heiligen maar geheiligden

ontzag voor zijn gezag

vrezen zonder angst

overmoedigen geraken er onder

wie met open handen leeft, krijgt

onderrichten tot oprichting

onderricht in liefde: Zijn liefde moet in je afstralen

wie leugen spreekt leeft in een leugen

maak en breek niet af, maak niet stuk maar heel helemaal

strijd voor vrede op een vredige manier

Hier heb je lief, God ziet je!

oog en oor: 4 X o op jou gericht

toorn op wie hoog torent

is doen vergeten vergeven of echt wegvegen?

God is geen echo maar antwoord

harten helend

de vernederde optillen

in de ramp gered, niet altijd eruit gered

Hij zorgt voor een heel lichaam, helend

Hij verzamelt (collectie) niet maar brengt samen (communio)

De handeling wijst de hand aan

wat je doet heb jij gedaan, onrecht komt van en naar de onrechtvaardige terug.

vreugde beleven: in vreugde leven

trouw aan de trouwe

herverpsalmen 34a

Mijn Heer, ik prijs Je!

Ik prijs Je! Ik prijs Je!

Laat uit mijn mond nog maar een salvo lof klinken!

Het is te hopen

dat de kleine mens, de arme het horen mag!

Jij geeft mij antwoord en vreugde!

Kom, luister naar mij:

Is er iemand die meer dan zomaar gelukkig wilt zijn?

Proef dan van Gods liefde!

Doe het goede

Doe zoals de Heer:

Luister naar de arme, naar de gebroken harten,

naar de mens die onrecht wordt aangedaan.

Wie luistert moet ook antwoorden!

Wees Zijn dienaar,

Hij doet je leven: meer dan gelukkig!