Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

herverpsalmen 35 c

Heer, doe recht aan mij!

Zij denken het recht aan hun kant te hebben:

met list en macht.

Ze zoeken om mij te treffen.

Ze spotten, ik kan me niet verdedigen.

Ze duwen me in de hoek.

Rechtspraak lijkt aan hun kant te staan.

Ik kan geen wal op.

 

Heer, neem het voor me op

dat spot en vernedering ophouden.

Doe gerechtigheid zegevieren.

Dat ze zelf beschuldigd worden

van machtsmisbruik, van verknechting,

vernedering en leugen.

Dat ze verwezen worden naar de hoek,

uitgeteld.

 

Ze laten valse getuigen aandraven.

Ze maken me zwart en doen me af als een sukkelaar.

En ik zou nog voor hen stoppen

om als ze zijn gevallen te verzorgen.

 

God, Jij neemt het toch op

voor de ontheemde, voor de verdrukte,

voor de mens die in onrecht leven moet?

God, jij neemt het toch voor me op?

 

Dan zal ik weer kunnen volop zingen,

mijn zang is nu gesmoord.

Dan zal ik weer volop van Je getuigen.

Van Jouw recht zal ik opgestaan spreken,

en dit alle komende dagen.

 

herverpsalmen 35 b

God, dat kan toch niet langer!

Zet ze het betaald! Geef ze hun verdiende loon!

Dat ze omvallen van schaamte!

Spreek toch, ze vallen me zomaar aan.

Zonder aanleiding hebben ze het op mij gemunt.

Dat ze omvallen van hun troon, van hun macht!

Jij bent er toch voor de verdrukte?

 

Met leugens krijgen ze me er onder!

En ik wil hen geen kwaad.

Zij doen maar: spot en valstrik…

Trek me toch los van hun greep!

 

En zij treiteren: de sukkelaar…

Zwijg toch niet, God!

Laat recht geschieden.

Dan zal ik weer zingen en Jou in mijn recht gadeslaan.

in de kamer van psalm 35,17-28

Hoop jij nog op God?

Ben jij weerbaar in je lijden?

Hoe moeilijk heb jij het met die God van rechtvaardigheid en liefde?

Loof jij nog in gemeenschap?

Wat betekent die “dan” in vers 18? Kan dit ook nu al zijn in het lijden?

Wat doe je als in een omgeving of land geen vrede kan en jij daar midden in zit?

En wat is jouw mening of oplossing voor dergelijk conflict?

Kunnen wij over de kern van conflicten praten en niet over gevolgen of verkeerde uitspraken?

Laten wij niet al te dikwijls in vooroordelen en vlugge besluiten mensen in de kou staan?

God doorziet, nu wij nog.

Sta op betekent doe mij opstaan!

“Alleen God oordeelt” staat op de arm van een vriend van mij.

Voor schut staan is ontdaan van macht en excuses.

Hoe vaak horen we niet: En de sukkelaar, de onnozelaar (minachtend) liep er wel in zeker?

Er zijn wraakgedachten tegen bevolkingsgroepen uit angst om onszelf te verliezen, maar net dan zijn we al onszelf verloren: verloren om mens te zijn.

Nu al zingen omdat God zal recht doen is geloven, het gaat de terechtwijzing vooraf!

Nu al werken aan vrede in onrecht is God ter plaatse laten komen.

Heel belangrijk: ik zal niet zwijgen, ik zal aanklagen en desnoods ondergaan.

Kom jij op voor de ander met het risico zelf ook te ondergaan?

in de kamer van psalm 35, 1-16

Niet mijn vijanden mag God kwaad aandoen maar: kom voor me op!

Wij zitten meestal niet in de situatie dat ons zo onrecht wordt aangedaan.

De vraag is hier om “een oog voor een oog” niet uit wraakzucht maar om recht te laten gelden.

Hou ze tegen dat ze me niet kunnen grijpen lezen we in vers 3

God is medestander en komt op tegen

Beschaamde kaken zijn het besef van misdaad.

Moeten wij ooit met beschaamde kaken staan?

Zoeken naar eigen geluk kan ongeluk veroorzaken als we de andere niet in de ogen meer kijken.

Het kaf is het omhulsel van het vruchtbare. Wat als de vrucht er uit is?

Wat als we leven als uiterlijkheid en eigen gemak?

Iemand die opgeblazen leeft laat zich niet graag doorprikken.

Is er geen reden dat ze onrecht doen? Jawel, maar geen terechte.

De getroffene treft geen schuld: Zo graag geven we ook schuld aan wie getroffen wordt. “Ze hebben het ergens gezocht”

Er is geen menselijke waardige reden om een ander zo onrecht aan te doen.

Geen bezit of macht of eigen eer is te vergoelijken.

Uiteindelijk zal ieder gevangen zitten in eigen kluwen:

de leugenaar strikt zichzelf.

de mens die niet geeft om zijn omgeving zal zelf eenzaam ouder worden,

de misdadiger wekt woede en vaak ook misdaad op.

Waarom zul je blij zijn? Om de straf van de ander?

Spreekt heel jouw lichaam en bestaan van het geloof in God?

Zie jij dat de zwakste wint?

Heb jij voordeel om eens mee te heulen met de sterkste?

Vergeld jij kwaad met goed?

Kom je op voor wie tegen je is?

Bid jij voor wie je kwaad aandoet?

Is ieder jouw broer of zus? Ook die ambetante?

Treur jij om die ander die in zijn ongeluk loopt?

Treur jij om die mens die jou het moeilijk maakt en zo zichzelf niet vinden kan?

Hoe onderga jij pestgedrag?

Durf jij te pesten?

Wat is humor? Zijn sarcasme, cynisme, leedvermaak, belachelijk maken, groepen typeren en zo in een vakje plaatsen al dan niet humor?

Is de vrijheid van mening heiliger dan respect?

schietgedachtjes 35,17-28

Hoe kijk Jij, God, naar mijn lijden?

leeuwen verscheuren alleen als ze honger hebben.

En Je blijven loven ook als de gemeenschap is gekrompen

Geen verraad want ik deed niets mis: schandelijk betichten

vrede door hen met twee v’s

met een stok om een hond te slaan, de valse honden!

met een valse compassie

Wees niet wak, wakker!

menselijk oordelen: stuk maken; Gods oordelen: delen van Zijn gerechtigheid

geen kans tot ontnemen van kansen

laat ze uit lachen, niet meer kunnen

geen beschutting, voor schut

Alleen God boven mij

lof zingen, van liefde zingen

schietgedachtjes 35, 1-16

wie vernedert wordt vernedert

Wie oordeelt wordt beoordeelt

God heeft toch geen schild nodig?

Is zijn wapenuitrusting niet: wapens laten rusten?

Zijn oordeel is vlijmscherp

sta op mijn weg, zodat ik weg kan

God redt… mij

laat afdruipen die hoogmoed

Jouw volgelingen, bevrijdt ze van vervolgingen

die mij uitkafferen, laat ze worden als kaf

Als kaf wegvliegt blijft het zaad over.

jacht op de jagers

Mogen hun duistere wegen echt duister worden

maak het proper: verwijder hun netten

gevangen in eigen netten, opgekuist!

netten opgerold is daders gevangen genomen

in eigen val vallen

grijpgrage webmakers vluchten voor vrije vogels

gered in opgevangen in een liefdesnet

losprijzen

Hij is al Hij, Hij alleen

Hij doet kleinen uit de netten ontsnappen.

De dikken blijven kleven

vallen van valsheid

een vragenpeloton zonder blinddoek

van iedereen ver gelaten

Je hoeft je niet te kastijden, zij doen het wel

vasten om los te weken?

Ik ben ernaast, ik ben hun naaste niet

in plaats van “ach”en, lachen

een mikpunt onder spot: veel licht rond mijn in duisternis zijn

goddelozen, goedelozen

die god en goed lozen

aangevallen om dieper te vallen

haat gaat hen vooraf

 

herverpsalmen 35a

God, vergeef ze, ook al komen zij daar niet toe!

Sta me bij. Geef me Uw woord.

Zonder reden, zomaar, willen ze me doen vallen.

U bent toch de God die schreeuwt:

“Doe recht!

Mijn lievelingen zijn de arme en de zwakke!”

Met valse getuigen,

achter ieder woord het verkeerde zien,

zo word ik aangevallen.

Ik blijf bidden,

ik zou het geen mens aandoen…

Mensen zien toch graag koppen vallen.

Sta dit toch niet langer toe!

Ik zal blijvend getuigen van Uw liefde!

Kom mij toch te hulp!

Ik wens slechts vrede en gerechtigheid!