Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

psalmtekenen 39 c

39c

Ik kon niet langer zwijgen. Als een vuur brandde het in mij van het zwijgen.

En ik vroeg om Gods liefde. Dat Hij niet langer als een mot knaagt aan mijn leven.

Van alle kanten ben ik het mikpunt geworden. Vandaar ook de pijl die wijst onderaan  links.

Mijn bestaan is als een ijle schaduw.

herverpsalmen 39a

Ik dacht: “Zwijg, reageer niet en doe het goede!”,

maar binnenin kookte het meer en meer.

Ik kon niet langer zwijgen.

Maar toen gaf Je me dit inzicht:

Een mensenleven is toch zo kort.

Het helpt niet je druk te maken.

Heer, ik ga me niet meer zo druk maken,

maar doe Jij er dan toch iets aan!

Help mij om goed te leven, sterk me,

behoed me van het kwade,

schenk mij vergeving.

Wees mijn thuis, mijn vreugde,

vandaag al, voor altijd.