Leer

Er staat eigenlijk thora, en veelal is dit vertaald als wet. Het is het geen onderricht wordt om als goede gelovige te leren, met natuurlijk als eerste: de vijf boeken die de thora genoemd worden. Met het woordje leer probeer ik weg te geraken van “wet” en zoek ik een benadering tot leerling worden. Dit drukt meer uit dat wetten volgen maar tegelijk in relatie gaan met de leraar, met God.

 

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

barmhartigheid: anderen oprichten tot zelfstandigheid

Jij bent het!

Jij, die mij uit het slijk haalde,

die mij zelfredzaamheid gaf.

Geen afhankelijkheid meer zonder eigenwaarde!

 

Jij gaf me weer stevige voeten,

met Je kleine steuntjes,

in overleg met mij,

zonder veel geduw en getrek.

 

Een nieuw lied mag ik zingen,

niet enkel dankbaarheid,

maar ook mijn lied

– dank zij Jou –

zo mag Jij in mijn lied klinken.

 

Jij geeft me toekomst,

doet me weer staan.

Zo wonderlijk, zomaar, gegeven.

Niemand kan dat beter!

 

Daarom zal ik er staan,

als getuige van wat Jij voor mij betekent.

Daarom hou ik mij recht,

omdat Jij er bent.

Zoveel is mij geschonken,

zoveel kan ik nu zelf schenken.


Ik ben er dankzij Jou.

 

Naar psalm 40, 3-4.6

herverpsalmen 40a

Hij trok mij omhoog,

uit het slijk dat steeds meer aanzuigt

en waar je zo moeilijk los van komt.

Hij gaf me weer vaste grond,

Hij werd mijn fundament.

Love God!

Wonder in mijn leven.

Jij vraagt geen offers

om in de gunst te staan, of om te krijgen.

Jouw wil te doen is mijn verlangen.

Gebroken brood en gedeelde wijn.

Zo groot als Jouw liefde is,

ik wil erin schuilen,

ik wil ook zo worden.

Mijn lippen willen verkondigen,

mijn handen willen getuigen,

mijn voeten willen dragen.

Help mij als het moeilijk wordt,

als ik weer eens vast zit.

Verkondig en getuig in mij,

maak mij tot een gedragen drager.