Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

psalm voor mij 42

1 Voor de dirigent, een beschouwend dichten van de zonen van Korach.

2 Zoals een hert dat verlangt naar voedend water

zo verlangt mijn innerlijke naar Jou, Drager.

3 Dorst mijn innerlijke naar Drager, naar Drager van leven.

Wanneer mag ik komen en zal ik gezien worden door het gezicht van Drager?

4 Voor mij zijn mijn tranen mijn brood geworden, bij dag en bij nacht,

dit doordat aan mij heel de dag gezegd wordt: “Waar is jouw Drager?”

5 Dan zal ik gedenken en ik zal uitstorten in mij mijn innerlijke:

hoe ik opging in een hele menigte,

hoe ik voorging tot het huis van Drager

met een stem van vreugde verheffing en dankzegging,

een menigte feestvierende!

 

6 Wat zak je ineen, mijn innerlijke, en wat woel je in mij?

Hoop op Drager!

Want nog zal ik Hem danken voor de bevrijdingen door Zijn gezicht!

 

7 Mijn Drager!

In mij is mijn innerlijke ineengezakt

daarom zal ik Je gedenken

vanuit het land van Jordaan en Hermon, vanuit het kleine gebergte (Misar).

8 Afgrond tot afgrond roept met het geluid van Jouw watervallen,

al Jouw baren en Je golven, over me heen vloeden ze.

9 Overdag zal Nabije toevertrouwen Zijn liefdevolle nabijheid

en bij nacht is Zijn lied bij mij, mijn gericht zijn op de Drager van mijn leven.

10 Ik zal zeggen tot Drager, mijn veilige hoogte:

Waarom heb Je me vergeten?

Waarom moet ik rouwen onder de druk van de tegenstrever?

11 Met radbreking van mijn gestel drijven met spot mijn klemzetters

door te zeggen tot mij heel de dag: “Waar is Jouw Drager?”

 

12 Wat zak je ineen, mijn innerlijke, en wat woel je in mij?

Hoop op Drager!

Want nog zal ik Hem danken voor de bevrijdingen door Zijn gezicht!

vasten 3 ma

naar psalm 42, 2-3; 43,3-4

2 Kon. 5, 1-15a                  Lc. 4,24-30

 

Zoals het hert zoekt naar stromend water

zo mogen wij zoeken naar Jouw gezicht.

Als we maar je vinden willen

daar waar we leven,

in het gewone dat we ontmoeten.

 

Ik zoek vaak te ver,

in grote wonderen,

en vergeet het grootste wonder:

het leven, hier en nu in verbondenheid.

 

Ik dorst naar genezing,

mijn huid verlangt Jou te ademen,

gereinigd van nieuw.

Ik dorst vooral naar Jou.

Zal ik Je herkennen in mijn naaste,

zal ik Je ontmoeten in de natuur?

Zal ik Je erkennen in mijn leven?

 

Zend mij Jouw licht in mijn eigen stad.

Toon me Jouw berg in mijn platte land.

Leid me naar Je tent in mijn eigen huis.

Dan zal ik Jou vieren waar ik ook ben,

Jij, meer dan profeet, Jij leven!

Dan zal ik Je ademen en zingen

in mijn dagelijks bezig zijn

en in mijn rusten.

herverpsalmen 42a

Ik dorst naar Jou, nabije God.

Mijn brood is verdriet en ellende.

Waar ben Je toch?

Ze spotten met me:

“Waar is die God van je?”

Maar ik blijf hopen en geloven:

eens zal ik opgaan naar Jou!

Waarom zo moedeloos?

Waarom zie je alles zo zwart?

Vertrouw toch, waak en bid!

God is nabij!

Ik verdrink haast in mijn tranen.

Het stormt in en rond me.

Zend toch Jouw overvloed aan genade

bij dag en bij nacht.

Je bent me toch niet vergeten?

En het spotten gaat maar door.

Waarom zo moedeloos?

Waarom zie je alles zo zwart?

Vertrouw toch, waak en bid!

God is nabij!